Studier Helse Videreutdanning

SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser er en toårig, tverrfaglig videreutdanning for ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten.


 • Studiested


  Studieform

  Deltid

  Studiestart


  Søknadsfrist


  Støttes av Lånekassen

  Nei

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • (Deltid)
   • Studiested
   • Studiestart
   • Søknadstart 1. februar 2021
   • Søknadsfrist
   • Programkode SEPREPTU
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Nei
   • Studieplasser 30-40 per program
   • Undervisningsspråk Norsk,Engelsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 2700
   • Totalt per semester NOK 3620

   Programansvarlig

   Søk opptak

   SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram Deltid (SEPREPTU)

   Studiestart
   Søknadsfrist

   Opptakskrav

   Opptak til studiet skjer på grunnlag av Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års varighet innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag.

   Søkere med en annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp. Søkere som ikke fyller de fastsatte kravene kan etter fastsatte kriterier søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

   Det er en forutsetning at søkere har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i tråd med Forskrift 6. januar 2017 om opptak i høgre utdanning § 2-2.

   Følgende legges til grunn for opptak:

   • Sikre en tverrfaglig og tverretatlig sammensetning av kullet, hvor minst 1/3 av studentene arbeider på ett av de to forvaltningsnivåene som er representert
   • Tilstrebe å inkludere søkere med brukererfaring og/eller pårørendeerfaring Studieleder kan fravike rangeringsreglene i utfyllende bestemmelser (utfyllende bestemmelser for opptak ved VID vitenskapelige høgskole 6. desember 2017) i den grad det er nødvendig for å oppfylle disse kriteriene.

   Søkers samlede kliniske og utdanningsmessige kvalifikasjoner vil bli vurdert helhetlig og liberalt.

   Lokale opptak

   Informasjon om oppstart av nytt utdanningsprogram annonseres lokalt. Opptak gjennomføres av lokal arrangør. Kullet skal være tverrfaglig og tverretatlig sammensatt. Arbeidsgiverne i opptaksområdet har innflytelse på prioritering ved opptak, og lokal arrangør ved styringsgruppa har ansvaret for sammensettingen av kullet.

   Mer informasjon

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Wenche Løyning, rådgiver, Oslo, telefon: +47 22 96 37 62, e-post: wenche.loyning@vid.no

  Denne videreutdanningen er en desentralisert utdanning som for tiden har syv program spredd rundt i Norge. En stor fordel med denne organiseringen er at de som skal samarbeide om personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, utdanner seg sammen.

  Spørsmål og svar

  • Hvorfor denne utdanningen?

   Etter videreutdanningen du som deltaker ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i : Menneskesyn, kunnskapsformer og relasjonsforståelse Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis Psykose og ROP-problematikk Modeller og metoder i behandling og oppfølging Tjenestenettverk og samarbeid

  • Organisering

   Styringsgruppe og lokal koordinator ved det enkelte arrangørsted er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av studiet i sitt distrikt i samarbeid med ansvarlig for utdanningsprogrammet i SEPREP TU ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag. Til sammen utgjør programmet 100 timer forelesning, 80 timer faglig veiledning og 80 timer litteraturstudiegrupper over to år. Dette foregår lokalt. I veiledningen er det inkludert litteraturfremlegg og praksisfremlegg. Det er eksamen i hvert emne, med til sammen fem skriftlige oppgaver (både individuelle og i grupper) samt en muntlig eksamen. Beståtte eksamener gir 60 studiepoeng.

  • Opptak og søknad

   Opptak gjennomføres av lokal arrangør, som sender invitasjon til samarbeidende kommuner og spesialisthelsetjenester i opptaksområdet. Søknad skjer etter anbefaling fra arbeidsgiver.

   For nærmere informasjon ta kontakt med de enkelte kontaktpersonene nevnt nedenfor.

   Det planlegges oppstart av programmer på følgende steder våren 2023 / høsten 2023.

   Våren 2023

   Sykehuset i Vestfold, Klinikk psykisk helse og avhengighet
   Kontaktperson: Bettina Dudas (bettina.dudas@siv.no)

   St. Olavs hospital, Nidaros DPS
   Kontaktperson: Berit Helen Haukaas (berit.helen.haukaas@stolav.no)

   Opptaket er nå avsluttet i Vestfold og Nidaros.

   Høsten 2023

   Helse Bergen HF, Bjørgvin DPS
   Kontaktperson: Wenny K. Bernes (wenny.karin.bernes@helse-bergen.no)

  • Målgruppe

   Målgruppen for utdanningen er ansatte innenfor kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre som har behandlings- og oppfølgingsoppgaver overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og eventuelt rusproblematikk. Studiet retter seg mot deltakere som er naturlige samarbeidspartnere fra kommune og spesialisthelsetjeneste i samme geografiske område. Det kreves yrkesaktivitet i minst 50 % stilling, eller at det kan dokumenteres annen praksis innen brukermedvirkning som for eksempel FoU-aktiviteter innenfor arbeidsområdet gjennom hele studiet.

   Eksempler på faggrupper som utdanningen retter seg mot

   Leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevernspedagoger, sosialfagutdannede, vernepleiere, helsesøstre, erfaringskonsulenter og andre. Utdanningsprogrammet bygger på deltakernes kompetanse og skal være en videreføring og fordypning av utdanning og erfaring innen de aktuelle områder.

  • Hva må jeg gjøre dersom jeg er yrkesaktiv?

   Arbeidsgiver må gi permisjon med lønn to dager i måneden. Det er viktig at arbeidsgiver godkjenner og støtter deltakelsen i denne utdanningen. Dette gjelder permisjon til å delta i utdanningsprogrammet og tilrettelegging av behandlings- og oppfølgingsoppgaver.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå