Studier Helse Bachelor

Studer sykepleie deltid på Helgeland

Sykepleierutdanning deltid ved VID Helgeland gir deg muligheten til å kombinere studier og jobb. Du er garantert praksisplass lokalt på Helgeland. Utdanningen har en særlig distriktsprofil, med fokus på akutt sykepleie i distriktet, velferdsteknologi/digitale helsetjenester, og sykepleierollen i eget nærområde.

Tre studenter ved deltidsstudiet i sykepleie på Helgeland som øver på hjertekompresjon på en dukke.
 • Helgeland (Deltid)

  • Studiested Helgeland
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist
  • Programkode BASPDEL_HEL
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 40
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 0
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 909

  Søk opptak

  Studer sykepleie deltid på Helgeland Deltid Helgeland (BASPDEL_HEL)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Det er mulig å søke på sykepleie deltid på Helgeland Deltid Helgeland (BASPDEL_HEL) på ledige studieplasser på Samordna Opptak.
  Studiet blir lagt ut 20. juli og er åpent fram til studiet er fulltegnet.

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på bachelornivå, les mer om rutinen for dette her.

  Mer informasjon

  Organisering

  Bachelor i sykepleie, Helgeland, er et desentralisert deltidsstudium. Totalt går studiet over 4 år og det kreves 75% studieinnsats av et fulltidsstudium.

  Samlingsuker

  Høst 2023 - Uke 33, 39, 44 og 48

  Vår 2024 - Uke 3, 6, 9, 12 og 18

  Studieavgift

  Studieavgift (5600 NOK) første studieår dekkes av RKK og skal ikke belastes studentene. Fra tredje semester er studieavgiften på 5600 NOK.

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

Som sykepleier arbeider du med både friske og syke mennesker – i alle livets faser. Du må like å vise omsorg og være forberedt på å ta ansvar under vanskelige omstendigheter. Det er også er yrke som kan åpne opp for mange muligheter underveis i din livsfase.

VID har de siste par årene tilbudt desentralisert utdanning i sykepleie på Helgeland. Studiet foregår på deltid, og med samlingsbasert undervisning i lokalene til Sandnessjøen videregående skole.

Vårt tette samarbeid med kommuner og sykehus i regionen bidrar til et genuint studiemiljø i Sandnessjøen, med tett oppfølging av våre dyktige ansatte ved VID Helgeland. Studiesenter RKK i Sandnessjøen tilbyr gratis kveldssamlinger med god mat, faglig og sosialt påfyll for studenter, i tett samarbeid med fagmiljøene i kommuner og sykehus.

Spørsmål og svar

 • Hva er et samlingsbasert studium?

  Det er en god kombinasjon av forutsigbarhet og fleksibilitet i studiene for at de skal kunne kombineres best mulig med andre forpliktelser.

  Fysiske studiesamlinger

  Det første studieåret vil det være 10 fysiske studiesamlinger i Sandnessjøen. I de øvrige studieårene vil det være rundt 4-6 samlinger per år. Hver av samling vil vare i 3-5 dager.

  Samlingene vil bli lagt til nye lokaler på Sandnessjøen videregående skole. Her er det et helt nytt øvingsrom hvor dere får trene på praktiske sykepleieferdigheter.

  Vi vet at samlingene og de faste studiedagene blir viktige fordi god læring skjer i sosiale sammenhenger. Derfor har vi et ekstra sterkt fokus på å skape et godt studie- og læringsmiljø for våre deltidsstudenter gjennom samlingene og lokale læringsgrupper.

  For at det skal være enklest mulig å komme seg til og fra samlingene i Sandnessjøen, vil starttidspunktene hver dag være tilpasset kollektivtransporten til og fra Sandnessjøen – enten du kommer med buss eller båt. Har du behov for å overnatte i forbindelse med samlingene, har vi inngått et samarbeid med overnattingssteder i Sandnessjøen som gjør at våre studenter får gode priser på overnatting.

  Faste studieaktive dager

  Studiet er samlingsbasert med god digital undervisning. Det vil være to faste digitale studiedager i uken mellom samlingene. På disse dagene vil det være lagt opp til gruppearbeid, forelesninger og andre undervisningsaktiviteter.

  De digitale studieaktive dagene gjennomføres hjemme eller fysisk sammen med din læringsgruppe som består av 3-5 medstudenter. Læringsgruppene vil fortrinnsvis bli satt sammen basert på geografi, slik at det skal være mulig å møtes fysisk om dere skulle ønske det.

  Resten av tiden vil det være selvstudium med lesing, og totalt sett tror vi at du må bruke cirka 30 timer hver uke på studiene.

  Les mer om samlingene i Sandnessjøen og praktisk informasjon her

 • Hva lærer du?

  Slik er deltidsstudiet i sykepleie bygget opp

  Semester 1

  • Grunnleggende sykepleie, fag og profesjon
  • Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi
  • Fire fysiske studiesamlinger og to faste studieaktive dager i øvrige uker

  Semester 2

  • Grunnleggende sykepleie, fag og profesjon
  • Sykdomslære og farmakologi
  • Fire fysiske studiesamlinger og to faste studieaktive dager i øvrige uker

  Semester 3

  • Grunnleggende sykepleie i klinisk praksis (Kommunehelsetjenesten)
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke
  • To fysiske studiesamlinger og faste studieaktive dager

  Semester 4

  • Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke
  • Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke i klinisk praksis, del 1 (Spesialisthelsetjenesten)
  • To fysiske studiesamlinger og faste studieaktive dager

  Semester 5

  • Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke i klinisk praksis, del 2 (Spesialisthelsetjenesten)
  • Valgemne
  • To fysiske studiesamlinger og faste studieaktive dager

  Semester 6

  • Sykepleie til mennesker i hjemmebasert kommunehelsetjeneste, klinisk praksis
  • Folkehelse i et lokalt og globalt perspektiv, studier og praksis
  • To fysiske studiesamlinger og faste studieaktive dager

  Semester 7

  • Sykepleiefaglig ledelse og innovasjon i et samfunn i endring
  • Sykepleiefaglig ledelse og innovasjon i et samfunn i endring, klinisk praksis (Kommune- eller spesialisthelsetjenesten)
  • Sykepleiefaglig fordypning: Bacheloroppgave
  • Tre fysiske studiesamlinger og faste studieaktive dager

  Semester 8

  • Sykepleiefaglig fordypning: Bacheloroppgave
  • Sykepleie i samhandling med mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, klinisk praksis.
  • Tre fysiske studiesamlinger og faste studieaktive dager
 • Hvordan balansere jobb og studier?

  Studer sykepleie mens du jobber

  Studiet er lagt opp slik at du kan studere ved siden av en redusert stilling i din nåværende jobb. Vi anbefaler ikke å arbeide mer enn 20-30% da studiet tilsvarer 75% av et "vanlig" fulltidsstudium. Det passer også godt for deg som ønsker et mer fleksibelt utdanningsløp i nærheten av der du bor – fordi du kanskje har familie eller andre forpliktelser.

 • Hvor kan du få økonomisk støtte?

  Støtte- og stipendordninger for sykepleierstudentene

  Flere av kommunene på Helgeland tilrettelegger for støtte- og stipendordninger til sykepleierstudentene, finansiert med allerede avsatte midler eller via årets søknad om kompetanse- og innovasjonsmidler fra Statsforvalteren. RKK Ytre Helgeland har søkt om oppstartsmidler for 2022 fra Kompetanse- og innovasjonsmidlene hos Statsforvalteren. Ta kontakt med din kommune angående jobb og/eller stipendtilbud.

  Studenter ved VID som er enslige mødre kan søke om studiestipend fra Liv Ulvens Stiftelse. Stipendene er på opptil 50 000 kroner for heltidsstudenter, kr 40 000 for deltidsstudenter og 25 000 kroner for studenter ved master – og videreutdanninger per studieår.

  Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.
  Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter (dekker ikke utgifter du får dekket av andre) til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Maks utbetaling pr år er kr 15.000.

 • Finnes det overnattingsmuligheter når det er samlinger?

  For VID-studenter som ønsker overnatting i forbindelse med samlingene, er det inngått avtaler som gir gode priser på overnattingssteder i Sandnessjøen.
  Interesserte studenter kan kontakte vår samarbeidspartner Studiesenter RKK ytre Helgeland på epost rkkyh@rkkyh.no for mer informasjon om denne muligheten.

 • Hvordan er praksis lagt opp?

  Praksis i sykepleie på Helgeland

  Til sammen er rundt 50 % av studiet ute i praksis, og vi har et tett samarbeid med alle kommunene på Helgeland. Det betyr at alle studenter som bor på Helgeland er sikret en praksisplass i enten sin kommune eller nabokommunen.

  Totalt er det 8 praksisperioder i løpet av studiet, og hver periode varer i 6-8 uker. I disse periodene deltar du i arbeidsoppgaver og får opplæring av en praksisveileder.

  Vi vet at veiledning er viktig for at du skal føle deg trygg, og derfor har vi satt inn ekstra ressurser slik at praksisperiodene skal blir så bra og lærerike som mulig for både deg og veilederen din.

 • Hvorfor studere sykepleie på Helgeland?

  Stor etterspørsel etter sykepleiere i hele Norge

  – og Helgeland er intet unntak. Studiet er utviklet i et nært samarbeid med kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset.

  Deltidsstudiet gir samme faglige tyngde og har samme pensum som heltidsstudier i sykepleie. Med en fullført grad i sykepleie vil du alltid være attraktiv i arbeidsmarkedet. Samtidig får du muligheten til å spesialisere deg senere ved f.eks. å bygge på med en videreutdanning, master eller ph.d.

  Sykepleiestudiet på Helgeland har også et helt nyutviklet valgemne som gjør at du blir enda bedre rustet til å jobbe som sykepleier i distriktene – fordi vi vet at det er stor forskjell på å bo og jobbe på Helgeland og i storbyen.

  Valgemnet gjør deg ekstra godt rustet til å stå i situasjoner hvor du kanskje er eneste helsepersonell i nærheten. Dette er situasjoner som er mer aktuelle på Helgeland og andre steder i distriktene, og det skal gjøre deg til en enda tryggere sykepleier i disse.

 • Praksisplass i din kommune eller nabokommunen på Helgeland

  Praksisplass for alle sykepleierstudentene

  Omtrent 50 % av sykepleiestudiet er praksisstudier. Studiet er utviklet i nært samarbeid med kommunene i regionen og Helgelandssykehuset. Alle studentene vil få tildelt praksisplass i kommunehelsetjenesten i egen eller nærliggende kommune på Helgeland. Sykehuspraksisen vil gjennomføres på Helgelandssykehuset.

 • Åpningstider

  Studiet er samlingsbasert og derfor har vi ingen faste daglige åpningstider eller stedlig resepsjon i Sandnessjøen. Sentralbordet til VID har normalt åpent mandag - fredag klokken 09.00 - 15.00. Stengt mellom kl. 11.30 - 12.15.

  Du kan også kontakte oss på studentservice@vid.no, post@vid.no eller direkte via https://www.vid.no/ansatte/

  Her finner du mer informasjon om kontakt.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.