Master i teologi

Ønsker du inngående kjennskap til teologiske problemstillinger og å lære deg å arbeide selvstendig med teologiske emner i en akademisk sammenheng? Da er mastergrad i teologi ved VID Stavanger et godt valg.

2 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 17.08.2017
120 studiepoeng

Utbytte

Mastergraden kan enten inngå som en del av profesjonsutdanningen i teologi, eller være en selvstendig mastergrad som forbereder for undervisning eller forskning innen de teologiske disipliner.

Master i teologi

Hva lærer du?

 • Alle emnene i mastergraden er fordypninger av emner fra bachelorgraden.
 • Obligatoriske fellesemner: Et studium av den kristne kirke innenfor rammen av det globale religions- og kulturmøtet og innføring i vitenskapelig metode er også obligatoriske emner
 • Obligatorisk fordypningsemne: Det nye testamente og systematisk teologi
 • Selvvalgt fordypning innen disse emnene eller en eller to av de andre teologiske disiplinene (Det gamle testamente, Kirke- og misjonshistorie, Misjonsteologi, Religionsvitenskap, Praktisk teologi)
 • 30-poengs masteroppgave over et selvvalgt emne innen et av fordypningsemnene.

Undervisnings- og eksamensformer

Undervisningsformene varierer fra klasseromsundervisning til veiledning og personlig oppfølging av den enkelte student. Eksamensformene er skoleprøve, essayoppgaver, hjemmeeksamen og muntlig eksamen.

Internasjonalt miljø

Mastergradsstudiene ved VID Stavanger har vanligvis mange internasjonale studenter, og det meste av undervisningen foregår derfor på engelsk. Dette gir unike muligheter for å lære seg å fungere i et globalt, internasjonalt miljø. Norske studenter har imidlertid anledning til å bruke norsk i alle innleveringer og eksamensoppgaver. Det er også mulig å ta enkelte emner av emnene ved andre institusjoner, for eksempel i utlandet.

Emner

 • Encounters of Religions and Cultures
 • The mission of the church in religious and cultural diversity
 • Communication, culture and context
 • Encounters of religions
 • Introduction to Scientific Method
 • Master course in New Testament and Systematic Theology
 • Pauline letters and new testament theology
 • Christian dogmatics
 • Field of Specialization
 • The old testament understanding of God
 • The book of Job – suffering in the old testament
 • Old testament texts in the church lectionary
 • Mission in the early church
 • Church and leadership in the new testament
 • The church in historical contexts I – between permanence
 • The church in historical contexts II – middle ages and premodern era
 • The colourful middle ages–church, piety and religious life in a crucial epoch of the Christian church
 • Between absolutism and pluralism – the church on her way into the era of modernity
 • The modern missionary movement
 • Texts from the history of dogmatics and moral philosophy
 • The person and work of the holy spirit
 • Missiological research – text, context and method
 • Studies in contemporary world Christianity
 • Youth theology
 • Basic principles, research history, methods and textual sources in science of religion
 • Holistic religiosity
 • Women in the world religions
 • Practical theology: Liturgics or homiletics
 • Master's thesis

Veien til prestetjeneste

Studerer du teologi og lurer på om du skal bli prest? Da er du velkommen til å være med på et innføringsprogram som kalles Veien til prestetjeneste. Programmet løper parallelt med teologistudiet. Gjennomføring av programmet er obligatorisk for alle som skal ordineres til prest i Den norske kirke. Du kan lese mer om programmet hos Den norske kirken.

Artikler

Prest for barn og ungdom

Prest for barn og ungdom

Presteyrket er veldig variert, du møter alle typer mennesker i alle livssituasjoner, fra vugge til grav. Selv vil jeg jobbe med barn og ungdom, sier Hilde Sande.

Les mer

Flere artikler

Fakta om heltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

17. august 2017

Undervisningsspråk

Engelsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Terese Bue Kessel

Fagrelaterte spørsmål?

Terese Bue Kessel
studieleder, førsteamanuensis
Stavanger
+4751516232
terese.bue.kessel@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

For å kunne begynne på en mastergrad i teologi ved VID vitenskapelige høgskole må en ha bachelorgrad i teologi fra VID eller en annen institusjon i Norge eller i utlandet. Bachelorgraden må minimum inneholde gresk, men VID anbefaler også forkunnskaper i hebraisk.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.