Studier

Master i tjenesteutvikling til eldre

Helse
Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Tverrfaglig master innenfor helse- og omsorgsfag. Studiet retter seg mot fagfolk som vil bidra til utvikling av helse- og sosiale tjenester til eldre. Tjenesteutvikling og tverrprofesjonell samhandling er kjerneområder i studiet.

Master i tjenesteutvikling til eldre

Emner

  • Eldre i samfunnet: Status, utviklingstrekk og behov
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Eldres helseutfordringer
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Tjenesteutvikling og kvalitet
  • Demens
  • Velferdsteknologi
  • Planlegging av masteroppgaven
  • Masteroppgaven

Fakta

Søknad

Det finnes 2 ulike opptak til dette studiet. Les derfor nøye gjennom fakta, og søk på rett variant av studiet.

Deltid, Oslo, (MAELDREDEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2018

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Heltid, Oslo, (MAELDREHEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2018

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Ressurser