Studier

Master i tjenesteutvikling til eldre

Helse
Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Studiets fagområde og kjerneområde er utvikling av helse- og omsorgstjenester til eldre. Studiet er tverrprofesjonelt.

Tjenesteutvikling til eldre | master | VID

Emner

 • Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Tjenesteutvikling til eldre med særskilte helse- og omsorgsbehov
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Prosjekt som arbeidsmetode i utvikling av tjenester
 • Tjenesteutvikling i demensomsorgen
 • Velferdsteknologi
 • Planlegging av masteroppgaven
 • Masteroppgaven

Fakta

 • Deltid, Diakonhjemmet, Oslo, (MAELDREDEL)
 • Heltid, Diakonhjemmet, Oslo, (MAELDREHEL)

Søknad

Deltid, Diakonhjemmet, Oslo, (MAELDREDEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

27. august 2018

Søknadsfrist

23. september 2018

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet er fulltegnet

Heltid, Diakonhjemmet, Oslo, (MAELDREHEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

27. august 2018

Søknadsfrist

23. september 2018

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet er fulltegnet

Ressurser