Studier

Master i tjenesteutvikling til eldre

Master i tjenesteutvikling til eldre

Helse
Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen
Tjenesteutvikling til eldre | master | VID

Emner

  • Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Tjenesteutvikling i demensomsorgen
  • Prosjekt som arbeidsmetode i tjenesteutvikling
  • Velferdsteknologi
  • Planlegging av masteroppgaven
  • Masteroppgaven
  • Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREDEL)
  • Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREHEL)

Søknad

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREDEL)

Studiestart

24. august 2020

Søknadsfrist

Per dato er det fremdeles mulig å søke om studieplass.

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREHEL)

Studiestart

24. august 2020

Søknadsfrist

Per dato er det fremdeles mulig å søke om studieplass.

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Ressurser