Studier Kirke Årsstudium

Trosopplæring

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge og ønsker å kvalifisere deg for å arbeide med trosopplæring? Studiet gir deg kunnskap til å arbeide med faglige spørsmål om Bibelen, kristen tro og tradisjon.


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Deltid

  Studiestart


  Søknadsfrist

  20. april 2022

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  VID Stavanger og MF vitenskapelig høgskole tilbyr et nettstudium i kristendomskunnskap som reflekterer plan for trosopplæring i Den norske kirke.

  Det må søkes opptak til hvert enkelt emne. Les mer om emnene, og send søknad via vår felles studieside.

  Spørsmål og svar

  • Hvorfor velge trosopplæring?

   Studiet gir etterspurt kompetanse innen kristendomskunnskap, pedagogikk og trosopplæring. Særlig relevant for deg som ønsker å kvalifisere deg til menighetspedagog og andre stillinger innenfor trosopplæring. Det er også særlig relevant for frivillige trosopplærere, og andre som ønsker å skaffe seg kompetanse innen trosopplæring. Noen av emnene kan søkes innpasset i bachelorutdanningen i teologi ved VID. Praksisnært fokus på teori.

  • Hvordan er trosopplæring-studiet organisert?

   Nettstudiet i trosopplæring tilsvarer et årsstudium (60 studiepoeng). Det består av fire emner à 15 studiepoeng som tas på deltid over to år. Nettleksjoner blir lagt ut på læringsplattformen Canvas og kan følges uansett hvor man bor i landet. I noen av emnene vil det være 1-2 dagssamlinger på campus. VID og MF har fordelt ansvaret for emnene: Bibelen for trosopplærere (VID) Kristen tro og tradisjon (MF) Barn og unge i trosopplæringen (MF) Levende tro – kristen tro i praksis (VID)

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå