Trosopplæring

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet? Har du lyst til å arbeide med faglige spørsmål om Bibel, tro og tradisjon?

2 år deltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
60 studiepoeng

VID vitenskapelige høgskole, studiested Misjonshøgskolen og Det teologiske Menighetsfakultet tilbyr et nettstudium i kristendomskunnskap som er tilpasset plan for trosopplæring i Den norske kirke.

Hva lærer du?

Nettstudiet i trosopplæring består av fire 15 studiepoengsemner, og emnene gir:

 • innføring i ulike tekster i Bibelen og viser hvordan Bibelen har en selvsagt og sentral plass i kirkens liv og hvordan bibeltekster kan anvendes i trosopplæringen.
 • innføring trosopplæringsreformen i Den norske kirke, dens bakgrunn, innhold og kontekst.
 • innføring problemstillinger knyttet til den kristne oppdragelsen i hjemmet, i familiens nettverk og i samspillet mellom hjem og kirke i trosopplæringen.
 • grunnleggende kunnskap om kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv.
 • kunnskap om ulike kristne praksiser og deres plass i trosopplæringen.

Hvorfor velge studiet?

 • Studiet gir unik og etterspurt kompetanse innen kristendomskunnskap, pedagogikk og trosopplæring.
 • Særlig relevant for menighetspedagoger og andre ansatte i prosjektstillinger / programstillinger innenfor trosopplæring, samt frivillige trosopplærere og andre som ønsker å skaffe seg kompetanse innen trosopplæring.
 • Alle emnene kan inngå i spennende bachelorgrader både på VID og Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Tre av emnene kan tas på masternivå, og kan inngå i master i kirkelig undervisning på Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Praksisnært fokus på teori.
 • Fleksibel gjennomføring.

Fakta om deltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 3720
Totalt per semester: Kr 4450

Deltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 3720
Totalt per semester: Kr 4450

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Karen Margrete Eikenes Mestad

Fagrelaterte spørsmål?

Karen Margrete Eikenes Mestad
stipendiat
Stavanger
+4751516246
karen.margrete.mestad@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

For emner på masternivå: Bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig høyere utdanning.

Slik søker du

Det må søkes opptak på hvert enkelt emne. Du finner mer informasjon om hvert enkelt emne og hvordan du søker ved å trykke på emnets tittelen i emneoversikten over. Kun emner hvor du kan søke er lenket opp.