Trosopplæring

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet? Har du lyst til å arbeide med faglige spørsmål om Bibel, tro og tradisjon?

2 år deltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
60 studiepoeng

VID vitenskapelige høgskole, studiested Misjonshøgskolen og Det teologiske Menighetsfakultet tilbyr et nettstudium i kristendomskunnskap som er tilpasset plan for trosopplæring i Den norske kirke.

Hva lærer du?

Nettstudiet i trosopplæring består av fire 15 studiepoengsemner, og emnene gir:

Hvorfor velge studiet?

Emner og organisering

Studiet tilsvarer et års fulltidsstudium á 60 studiepoeng, men tas på deltid over to år:

Alle emnene går som nettstudium og kan følges uansett hvor man bor i landet. For noen av emnene vil det i tillegg være en lagt inn en samling over to dager. Du kan lese mer om emnene på Nettstudium i trosopplæring – om emnene. Flere av emnene kan tas både på bachelor og masternivå.

Fakta om deltid

Undervisningsspråk

Norsk

Karen Margrete Eikenes Mestad

Fagrelaterte spørsmål?

Karen Margrete Eikenes Mestad
stipendiat
Stavanger
+4751516246
karen.margrete.mestad@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

For emner på masternivå: Bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig høyere utdanning.

Slik søker du

Det må søkes opptak på hvert enkelt emne. Du finner mer informasjon om hvert enkelt emne og hvordan du søker ved å trykke på emnets tittelen i emneoversikten over. Kun emner hvor du kan søke er lenket opp.

Ressurser