Studier

Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Helse
Deltid
Sandnes
Norsk
30 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Gir du bistand til barn, unge eller voksne med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med komplekse atferdsutfordringer?

Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Emner

  • Grunnleggende teorier, rammer og etisk refleksjon
  • Beslutningsprosesser og positiv atferdsstøtte
  • Fagutvikling og innovasjon

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

1. november 2017

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Studiestart

24. januar 2018

Ressurser