Studier HelseSosial Videreutdanning

Videreutdanning i forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemming

Gir du bistand til barn, unge eller voksne med utviklingshemning og/eller autismespekterforstyrrelser med komplekse atferdsutfordringer?


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  25. januar 2023

  Søknadsfrist

  1. november 2022

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  30

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Stavanger (Deltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 25. januar 2023
   • Søknadstart 1. september 2022
   • Søknadsfrist 1. november 2022
   • Programkode VUTFA405050
   • Studiepoeng 30
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 1
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 25
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 5550
   • Totalt per semester NOK 6330

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemming Deltid StavangerSandvika (VUTFA405050)

   Studiestart 25. januar 2023
   Søknadsfrist 1. november 2022

   Opptakskrav

   • Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag.
   • Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

   Dokumentasjonskrav

   • Vitnemål fra 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning
   • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

   CV og arbeidskontrakter er ikke gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning, For-2017-01-06-13.

   Mer informasjon

   Organisering

   Studiet går over to semestre, vår og høst, og vil for neste kull som har oppstart i januar 2023 gå i Sandvika. Fra januar 2024 er utdanningen tilbake i Stavanger igjen.

   Studiet gir 10 + 10 + 10 studiepoeng og gjennomføres som deltidsutdanning, hvor 10 studiepoeng delemne 1 gjennomføres vårsemesteret og de resterende 10 + 10 delemne 2 og 3 gjennomføres på høsten.

   Hvert emne er samlingsbasert med tre samlinger på 2–4 dager, totalt ni samlinger.

   Videreutdanningen kan tas selvstendig, eller den kan inngå i masterstudiet medborgerskap og samhandling.

   Samlinger vår 2023

   uke 4 onsdag–fredag 25.–27. januar

   uke 10 onsdag–fredag 8.–10. mars

   uke 19 onsdag–fredag 10.–12. mai

   Samlinger høst 2023

   Uke 36 onsdag–fredag 6.–8. september

   Uke 41 onsdag–fredag 11.–13. oktober

   Uke 45 onsdag–fredag 8.–10. november

   Uke 50 tirsdag–torsdag 12.–14. desember

   Kullet som starter våren 2023, går i Sandvika.

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  Videreutdanningen omhandler kunnskaper og generell kompetanse i forståelse for utvikling av atferd som utfordrer, hos personer med utviklingshemning og autisme. Med basis i dette, vil utdanningen søke å oppnå avanserte ferdigheter i iverksetting av tiltak for å redusere disse.

  Spørsmål og svar

  • Studiets formål

   Hensikt med studiet er å gi økt kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i viktige beslutningsprosesser, samt øke kompetanse i faglige tilnærminger som fremmer inkludering, deltakelse og sosialt verdsatte roller.

  • Hva handler studiet om?

   Utdanningen vil presentere rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) som skreddersydde opplegg. Gjennom bruk av PAS, vil fagmiljøet og personen det gjelder, kunne oppnå konkrete endringer i målatferd, men også endringer i forhold til samfunnsdeltakelse, nettverksmuligheter, økte valgmuligheter, samt nye roller som innebærer respekt fra andre og kontinuerlig økt kompetanse. På den måten kombineres viktige prinsipper innen normalisering med medborgerskapstradisjonen og mer generelt målrettet miljøarbeid i denne videreutdanningen.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå