En mannlig og kvinnelig student sitter ved et bord og studerer

Forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemming

Videreutdanning | Deltid | 1 år

En mannlig og kvinnelig student sitter ved et bord og studerer

Gir du bistand til barn, unge eller voksne med utviklingshemning og/eller autismespekterforstyrrelser med komplekse atferdsutfordringer?

Om studiet

 • Søknadstart
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 30
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 11655
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 12604
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  • Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag samt lærer- og førskolelærer-utdanninger.
  • Søkere med samfunnsfaglig og pedagogisk utdanning med samme omfang kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante emner i fagkretsen legges til grunn.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra 3-årig bachelorgrad eller tilsvarende
  • Eventuelt signerte arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidskontrakter er ikke gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning, For-2017-01-06-13.

Spørsmål og svar

 • Studiets formål

  Hensikt med studiet er å gi økt kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i viktige beslutningsprosesser, samt øke kompetanse i faglige tilnærminger som fremmer inkludering, deltakelse og sosialt verdsatte roller.

 • Hva handler studiet om?

  Utdanningen vil presentere rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) som skreddersydde opplegg. Gjennom bruk av PAS, vil fagmiljøet og personen det gjelder, kunne oppnå konkrete endringer i målatferd, men også endringer i forhold til samfunnsdeltakelse, nettverksmuligheter, økte valgmuligheter, samt nye roller som innebærer respekt fra andre og kontinuerlig økt kompetanse. På den måten kombineres viktige prinsipper innen normalisering med medborgerskapstradisjonen og mer generelt målrettet miljøarbeid i denne videreutdanningen.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet går over to semestre, vår og høst, og vil for neste kull som har oppstart i januar 2024 gå i Stavanger. I januar 2025 går utdanningen i Sandvika.

  Studiet gir 10 + 10 + 10 studiepoeng og gjennomføres som deltidsutdanning, hvor 10 studiepoeng delemne 1 gjennomføres vårsemesteret og de resterende 10 + 10 delemne 2 og 3 gjennomføres på høsten.

  Hvert emne er samlingsbasert med tre samlinger på 2–4 dager, totalt ni samlinger.

  Videreutdanningen kan tas selvstendig, eller den kan inngå i masterstudiet medborgerskap og samhandling.

  Samlinger vår 2024

  uke 4 onsdag–fredag 24.–26. januar

  uke 10 onsdag–fredag 6.–8. mars

  uke 19 mandag–onsdag 6.–8. mai

  Samlinger høst 2024

  uke 36 onsdag–fredag 4.–6. september

  uke 40 mandag–fredag 30.september–4. oktober (30. sep. og 1. okt. inneholder muntlig gruppeeksamen hvor hver gruppe har eksamen i 2 timer)

  uke 45 onsdag–fredag 6.–8. november

  uke 45 tirsdag–torsdag 10.–12. desember

  Kullet som starter våren 2024, går i Stavanger.

Spørsmål og svar

 • Studiets formål

  Hensikt med studiet er å gi økt kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i viktige beslutningsprosesser, samt øke kompetanse i faglige tilnærminger som fremmer inkludering, deltakelse og sosialt verdsatte roller.

 • Hva handler studiet om?

  Utdanningen vil presentere rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) som skreddersydde opplegg. Gjennom bruk av PAS, vil fagmiljøet og personen det gjelder, kunne oppnå konkrete endringer i målatferd, men også endringer i forhold til samfunnsdeltakelse, nettverksmuligheter, økte valgmuligheter, samt nye roller som innebærer respekt fra andre og kontinuerlig økt kompetanse. På den måten kombineres viktige prinsipper innen normalisering med medborgerskapstradisjonen og mer generelt målrettet miljøarbeid i denne videreutdanningen.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet går over to semestre, vår og høst, og vil for neste kull som har oppstart i januar 2024 gå i Stavanger. I januar 2025 går utdanningen i Sandvika.

  Studiet gir 10 + 10 + 10 studiepoeng og gjennomføres som deltidsutdanning, hvor 10 studiepoeng delemne 1 gjennomføres vårsemesteret og de resterende 10 + 10 delemne 2 og 3 gjennomføres på høsten.

  Hvert emne er samlingsbasert med tre samlinger på 2–4 dager, totalt ni samlinger.

  Videreutdanningen kan tas selvstendig, eller den kan inngå i masterstudiet medborgerskap og samhandling.

  Samlinger vår 2024

  uke 4 onsdag–fredag 24.–26. januar

  uke 10 onsdag–fredag 6.–8. mars

  uke 19 mandag–onsdag 6.–8. mai

  Samlinger høst 2024

  uke 36 onsdag–fredag 4.–6. september

  uke 40 mandag–fredag 30.september–4. oktober (30. sep. og 1. okt. inneholder muntlig gruppeeksamen hvor hver gruppe har eksamen i 2 timer)

  uke 45 onsdag–fredag 6.–8. november

  uke 45 tirsdag–torsdag 10.–12. desember

  Kullet som starter våren 2024, går i Stavanger.

Ulf Berge

Programansvarlig

Ulf Berge

førstelektor

ulf.berge@vid.no

Emneliste

 • Rammer, teorier og etisk refleksjon knyttet til forebygging og håndtering av atferd som utfordrer
 • Beslutningsprosesser og positiv atferdsstøtte (PAS)
 • Fagutvikling og intervensjon ved positiv atferdsstøtte (PAS)