To godt voksne studenter som tar videreutdanning i veiledning på VID Høgskole i Bergen

Veiledning

Videreutdanning | Deltid | 2 år

To godt voksne studenter som tar videreutdanning i veiledning på VID Høgskole i Bergen

Lær om hvordan du kan tilegne deg kompetanse og ferdigheter innen veiledning som støtter andres utvikling av selvinnsikt og handlingskompetanse. Vår utdanning er rettet mot det pedagogisk-psykologiske veilednings- og rådgivingsfeltet, og er et fag som arbeider med dynamisk samspill, samarbeid og kommunikasjon mellom mennesker.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 9. september 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 25900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 26909
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  • Minimum 3-årig utdanning på universitets- og høgskolenivå eller tilsvarende. Aktuelt er helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, humanistisk og naturvitenskaplig bakgrunn.
  • Det kreves minst ett års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling).

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Poenggrense

  Suppleringsopptak 2023 - 21,49 poeng

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Hva er veiledning og hvordan bli en god veileder?

  Veiledning som fag handler om samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Det er en pedagogisk og relasjonell prosess der målet er utvikling, læring og vekst gjennom erfaring og oppdagelse. Veiledning er beslektet med uttrykkene mentorering og rådgivning.

  Grunntanken i veilederutdanningen er at for å bli en god veileder forutsetter det at en selv å har erfaring som mottaker av veiledning. Gjennom å bli bedre kjent med seg selv og egne reaksjoner når en selv er i samspill og kommunikasjon med andre, blir veileder bedre i stand til å møte den man skal hjelpe på en støttende og kreativ måte. Det legges derfor vesentlig vekt på egenutvikling i studiet gjennom systematisk arbeid med refleksjoner for å forstå mer av egne tanker, reaksjoner og handlingsmønstre.

 • Hvem er studiet for?

  Å inneha relasjonskompetanse er avgjørende i yrker der en samhandler med andre mennesker. En ingeniør på studiet sa en gang: «Dette passer for meg, for jeg er også opptatt av at det skal fungere godt mellom mennesker når vi skal løse oppgavene våre». Utdanningen anbefales spesielt for pedagoger, personer innen helse- og sosialfaglig virksomheter, samt ledere generelt.

  Utdanningen passer imidlertid for alle som har noen års erfaring fra yrkeslivet og som ønsker å få økt kunnskap om mangfold og kompleksitet knyttet til det dynamiske samspillet som oppstår der mennesker møtes og arbeider sammen.

 • Hva lærer jeg?

  Gjennom studiet får du utvikle deg til å bli en faglig sterk, etisk og kritisk bevisst veileder som har innsikt i kommunikasjon og samhandling. Du får videreutvikle egne ferdigheter og utdanningen vektlegger at en våger å være tydelig i møter med andre personer og i stand til å stimulere til og fremme gode mellommenneskelige prosesser.

 • Hvordan foregår utdanningen?

  Videreutdanning i veiledning er en mestrings- og nærværsorientert utdanning hvor studenten får både teoretisk og praktisk trening i å bli veiledet, samt veilede andre. Studiet er prosessorientert og studenten vil gjøre erfaringer med og reflektere over både egne og andres kommunikasjons- og samhandlingsprosesser. Utdanningen bygger på sentrale prinsipper fra humanistisk og eksistensiell filosofi og er forankret i en tverrfaglig veiledningstradisjon med særlig vekt på gestaltteori.

 • Hva kan jeg forvente av veilederutdanningen?

  Veiledning skal bidra til å hente fram den enkeltes ressurser i samarbeid både i yrkeslivet og ellers. Utdanningen bidrar til økt selvinnsikt og bedre forståelse av hva som skjer i kommunikasjon mellom mennesker. Dine lytteferdigheter blir stimulert, og du utfordres til å møte virkeligheten som den er og ikke som den burde være.

  Gjennom oppmerksomt nærvær i ulike situasjoner utvikles ferdigheter og handlingskompetanse til å stå nær andre mennesker og fremme deres modning og vekst. Oppmerksomt nærvær er beslektet med Mindfulness - en tradisjon som har gitt impulser til mental trening. Dette innebærer at du får trening innen sansning slik at du kan styrke din evne til oppmerksom tilstedeværelse i eget liv og i møte med andre mennesker.

 • Når er det samlingsuker?

  Samlingsuker høst 2024 for kull H24

  Mandag – torsdag i uke 37, 43 og 47 (mandager tom. torsdager)

  Samlingsuker vår 2025 for kull H24

  Mandag – torsdag i uke 3, 10 og 20 (mandager tom. torsdager)

 • Innpass for videre studier

  Vi samarbeider med Master i rådgivningsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ta kontakt med NTNU for informasjon om å søke innpass for videre studier i masterprogrammet.

Spørsmål og svar

 • Hva er veiledning og hvordan bli en god veileder?

  Veiledning som fag handler om samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Det er en pedagogisk og relasjonell prosess der målet er utvikling, læring og vekst gjennom erfaring og oppdagelse. Veiledning er beslektet med uttrykkene mentorering og rådgivning.

  Grunntanken i veilederutdanningen er at for å bli en god veileder forutsetter det at en selv å har erfaring som mottaker av veiledning. Gjennom å bli bedre kjent med seg selv og egne reaksjoner når en selv er i samspill og kommunikasjon med andre, blir veileder bedre i stand til å møte den man skal hjelpe på en støttende og kreativ måte. Det legges derfor vesentlig vekt på egenutvikling i studiet gjennom systematisk arbeid med refleksjoner for å forstå mer av egne tanker, reaksjoner og handlingsmønstre.

 • Hvem er studiet for?

  Å inneha relasjonskompetanse er avgjørende i yrker der en samhandler med andre mennesker. En ingeniør på studiet sa en gang: «Dette passer for meg, for jeg er også opptatt av at det skal fungere godt mellom mennesker når vi skal løse oppgavene våre». Utdanningen anbefales spesielt for pedagoger, personer innen helse- og sosialfaglig virksomheter, samt ledere generelt.

  Utdanningen passer imidlertid for alle som har noen års erfaring fra yrkeslivet og som ønsker å få økt kunnskap om mangfold og kompleksitet knyttet til det dynamiske samspillet som oppstår der mennesker møtes og arbeider sammen.

 • Hva lærer jeg?

  Gjennom studiet får du utvikle deg til å bli en faglig sterk, etisk og kritisk bevisst veileder som har innsikt i kommunikasjon og samhandling. Du får videreutvikle egne ferdigheter og utdanningen vektlegger at en våger å være tydelig i møter med andre personer og i stand til å stimulere til og fremme gode mellommenneskelige prosesser.

 • Hvordan foregår utdanningen?

  Videreutdanning i veiledning er en mestrings- og nærværsorientert utdanning hvor studenten får både teoretisk og praktisk trening i å bli veiledet, samt veilede andre. Studiet er prosessorientert og studenten vil gjøre erfaringer med og reflektere over både egne og andres kommunikasjons- og samhandlingsprosesser. Utdanningen bygger på sentrale prinsipper fra humanistisk og eksistensiell filosofi og er forankret i en tverrfaglig veiledningstradisjon med særlig vekt på gestaltteori.

 • Hva kan jeg forvente av veilederutdanningen?

  Veiledning skal bidra til å hente fram den enkeltes ressurser i samarbeid både i yrkeslivet og ellers. Utdanningen bidrar til økt selvinnsikt og bedre forståelse av hva som skjer i kommunikasjon mellom mennesker. Dine lytteferdigheter blir stimulert, og du utfordres til å møte virkeligheten som den er og ikke som den burde være.

  Gjennom oppmerksomt nærvær i ulike situasjoner utvikles ferdigheter og handlingskompetanse til å stå nær andre mennesker og fremme deres modning og vekst. Oppmerksomt nærvær er beslektet med Mindfulness - en tradisjon som har gitt impulser til mental trening. Dette innebærer at du får trening innen sansning slik at du kan styrke din evne til oppmerksom tilstedeværelse i eget liv og i møte med andre mennesker.

 • Når er det samlingsuker?

  Samlingsuker høst 2024 for kull H24

  Mandag – torsdag i uke 37, 43 og 47 (mandager tom. torsdager)

  Samlingsuker vår 2025 for kull H24

  Mandag – torsdag i uke 3, 10 og 20 (mandager tom. torsdager)

 • Innpass for videre studier

  Vi samarbeider med Master i rådgivningsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ta kontakt med NTNU for informasjon om å søke innpass for videre studier i masterprogrammet.

Espen Braathen

Programansvarlig

Espen Braathen

førstelektor

Institutt for helse

espen.braathen@vid.no

Merete Gloppen

Opptak

Merete Gloppen

studiekonsulent

Studieseksjonen

merete.gloppen@vid.no

Emneliste

 • Perspektiver på veiledning
 • Veileders personlige utvikling
 • Verdier valg og karriere i et flerkulturelt perspektiv
 • Veiledning i grupper og organisasjoner