Studier SamfunnSosial Videreutdanning

Videreutdanning i Boligsosialt arbeid

En god og trygg bolig er en forutsetning for kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på egen helse. Boligen er også en ramme for sosialt liv og gir tilhørighet til et bomiljø og et lokalsamfunn.

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juni 2023
  • Programkode VUBOARB
  • Studiepoeng 30
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 1
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 25
  • Undervisningsspråk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8149

  Søk opptak

  Videreutdanning i Boligsosialt arbeid Deltid Oslo (VUBOARB)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 1. juni 2023

  Poenggrense

  Nytt studium

  Opptakskrav

  Fullført 3-årig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- eller velferdsfag.

  Søkere med annen utdanning av minimum tilsvarende omfang og relevant boligsosial arbeidserfaring kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum to års relevant yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelorgrad

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet organiseres med undervisning i samlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er to samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret. Det vil variere hvor mange undervisningsdager det er per samling. Det vil også legges opp muligheter for digitale aktiviteter mellom samlingene.

  Studieår 22/23

  Vår 2023

  MASOS-418 ‘Beboermedvirkning’ har samling i ukene 5, 10 og 17. Totalt 5 dager.

  Studieår 23/24

  Høst 2023

  MASOS-412 ‘Boligsosialt arbeid i partnerskap’ har en dags digital oppstart og 2 samlinger i ukene 39 og 46. Totalt 5 dager.

  Vår 2024

  MASOS-418 ‘Beboermedvirkning’ har 3 samlinger i ukene 5, 10 og 17. Totalt 5 dager.

  MASOS-421 ‘Skriftlighet i boligsosialt arbeid har 2 digitale samlinger. Datoer for disse er ikke fastsatt.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

For mennesker som av ulike grunner tilbringer mye tid i nærheten av hjemmet vil boligen og bomiljøet ha særlig stor betydning for livskvaliteten. Boligen og nærområdet har også stor betydning for oppveksten til barn og unge. Barn i lavinntektsfamilier bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en bolig som familien eier.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Denne videreutdanningen har relevans for fagfolk som arbeider med å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet.

 • Mål for videreutdanning i Boligsosialt arbeid

  Videreutdanningen gir både praktisk rådgivningskompetanse og grunnlag til å analysere og løse boligsosiale utfordringer.

 • Arbeidsmåter

  Boligsosialt arbeid kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning og framskaffe egnede boliger og tjenester til den enkelte og om å iverksette bo- og nærmiljøtiltak. De strategiske oppgavene handler mer om å løse boligsosiale utfordringer på samfunnsnivå gjennom systematisk, tverrfaglig og sektorovergripende arbeid, innovasjon og tjenesteutvikling.

 • Læringsutbytte

  Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

  • Ha utdypet kunnskap om betydningen av bolig innenfor sosialt arbeids fagområde
  • Ha spesialisert innsikt i utøvelsen av boligsosialt arbeid i partnerskap
  • Ha utviklet kunnskaper om maktforhold og strukturer som hindrer og fremmer medvirkning og reelt partnerskap i en boligsosial kontekst
  • Kan framstille en kunnskapsbasert argumentasjon om boligsosiale spørsmål muntlig og skriftlig
  • Kan analysere og reflektere kritisk og selvstendig over muligheter og hindringer for boligsosialt arbeid i partnerskap
  • Kan arbeide for å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
  • Kan reflektere kritisk og utøve etisk dømmekraft i arbeid med boligsosiale spørsmål i ulike kontekster
 • Flere spørsmål?

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.