En hånd som holder i nøkler. Leilighetsblokker i bakgrunn.

Boligsosialt arbeid

Videreutdanning | Deltid | 1 år

En hånd som holder i nøkler. Leilighetsblokker i bakgrunn.

Lær mer om hvordan du kan bidra med å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet. Med denne utdanningen vil du få grunnlag for å gi råd og veiledning og analysere boligsosiale utfordringer i samfunnet.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Oppstart 15. august 2024
  Studiepoeng 30
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1 år
  Undervisningsspråk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7400
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8449
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Fullført 3-årig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse-, sosial- eller velferdsfag.

  Søkere med annen utdanning av minimum tilsvarende omfang og relevant boligsosial arbeidserfaring kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum to års relevant yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass i 2023

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelorgrad

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Denne videreutdanningen har relevans for fagfolk som arbeider med å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet.

 • Mål for videreutdanning i Boligsosialt arbeid

  Videreutdanningen gir både praktisk rådgivningskompetanse og grunnlag til å analysere og løse boligsosiale utfordringer.

 • Arbeidsmåter

  Boligsosialt arbeid kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning og framskaffe egnede boliger og tjenester til den enkelte og om å iverksette bo- og nærmiljøtiltak. De strategiske oppgavene handler mer om å løse boligsosiale utfordringer på samfunnsnivå gjennom systematisk, tverrfaglig og sektorovergripende arbeid, innovasjon og tjenesteutvikling.

 • Organisering og samlingsuker

  Studiet er organisert i tre emner, ett på høsten og to på våren. Det varierer hvor mange samlinger/ undervisningsdager det er på campus per emne, og det er også ulike arbeidsoppgaver og digitale aktiviteter mellom samlingene.

  Studieår 2023/2024

  Høst 2023

  MASOS-412 ‘Boligsosialt arbeid i partnerskap’ har et digitalt oppstartsmøte 14.8.23 og 2 samlinger på campus i ukene 39 og 46. Totalt 5 dager.

  Vår 2024

  MASOS-418 ‘Beboermedvirkning’ har 3 samlinger.

  Uke 5, samling 1 den 29. og 30. januar 2024

  Uke 10, samling 2 den 4. og 5. mars 2024

  Uke 17, samling 3 den 26. april 2024

  MASOS-421 ‘Skriftlighet i boligsosialt arbeid' har 3 digitale undervisningsdager

  Studieår 2024/2025

  Høst 2024

  MASOS-412 ‘Boligsosialt arbeid i partnerskap’ har et digitalt oppstartsmøte 15.8.24 og 2 samlinger på campus i ukene 39 og 46. Totalt 5 dager.

  Vår 2025

  MASOS-418 ‘Beboermedvirkning’ har 3 samlinger.
  Uke 5, uke 10 og uke 15. Totalt 5 dager - Mer informasjon kommer.

  MASOS-421 ‘Skriftlighet i boligsosialt arbeid' har 3 digitale undervisningsdager
  Emnet vil revideres eller eventuelt erstattes av et nytt emne fra og med skoleåret 24/25.

 • Læringsutbytte

  Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

  • Ha utdypet kunnskap om betydningen av bolig innenfor sosialt arbeids fagområde
  • Ha spesialisert innsikt i utøvelsen av boligsosialt arbeid i partnerskap
  • Ha utviklet kunnskaper om maktforhold og strukturer som hindrer og fremmer medvirkning og reelt partnerskap i en boligsosial kontekst
  • Kan framstille en kunnskapsbasert argumentasjon om boligsosiale spørsmål muntlig og skriftlig
  • Kan analysere og reflektere kritisk og selvstendig over muligheter og hindringer for boligsosialt arbeid i partnerskap
  • Kan arbeide for å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
  • Kan reflektere kritisk og utøve etisk dømmekraft i arbeid med boligsosiale spørsmål i ulike kontekster

Vil du løse boligsosiale utfordringer?

Norsk boligpolitikk legger til grunn at alle skal bo godt og trygt, men slik er det ikke for alle.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Denne videreutdanningen har relevans for fagfolk som arbeider med å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet.

 • Mål for videreutdanning i Boligsosialt arbeid

  Videreutdanningen gir både praktisk rådgivningskompetanse og grunnlag til å analysere og løse boligsosiale utfordringer.

 • Arbeidsmåter

  Boligsosialt arbeid kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning og framskaffe egnede boliger og tjenester til den enkelte og om å iverksette bo- og nærmiljøtiltak. De strategiske oppgavene handler mer om å løse boligsosiale utfordringer på samfunnsnivå gjennom systematisk, tverrfaglig og sektorovergripende arbeid, innovasjon og tjenesteutvikling.

 • Organisering og samlingsuker

  Studiet er organisert i tre emner, ett på høsten og to på våren. Det varierer hvor mange samlinger/ undervisningsdager det er på campus per emne, og det er også ulike arbeidsoppgaver og digitale aktiviteter mellom samlingene.

  Studieår 2023/2024

  Høst 2023

  MASOS-412 ‘Boligsosialt arbeid i partnerskap’ har et digitalt oppstartsmøte 14.8.23 og 2 samlinger på campus i ukene 39 og 46. Totalt 5 dager.

  Vår 2024

  MASOS-418 ‘Beboermedvirkning’ har 3 samlinger.

  Uke 5, samling 1 den 29. og 30. januar 2024

  Uke 10, samling 2 den 4. og 5. mars 2024

  Uke 17, samling 3 den 26. april 2024

  MASOS-421 ‘Skriftlighet i boligsosialt arbeid' har 3 digitale undervisningsdager

  Studieår 2024/2025

  Høst 2024

  MASOS-412 ‘Boligsosialt arbeid i partnerskap’ har et digitalt oppstartsmøte 15.8.24 og 2 samlinger på campus i ukene 39 og 46. Totalt 5 dager.

  Vår 2025

  MASOS-418 ‘Beboermedvirkning’ har 3 samlinger.
  Uke 5, uke 10 og uke 15. Totalt 5 dager - Mer informasjon kommer.

  MASOS-421 ‘Skriftlighet i boligsosialt arbeid' har 3 digitale undervisningsdager
  Emnet vil revideres eller eventuelt erstattes av et nytt emne fra og med skoleåret 24/25.

 • Læringsutbytte

  Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

  • Ha utdypet kunnskap om betydningen av bolig innenfor sosialt arbeids fagområde
  • Ha spesialisert innsikt i utøvelsen av boligsosialt arbeid i partnerskap
  • Ha utviklet kunnskaper om maktforhold og strukturer som hindrer og fremmer medvirkning og reelt partnerskap i en boligsosial kontekst
  • Kan framstille en kunnskapsbasert argumentasjon om boligsosiale spørsmål muntlig og skriftlig
  • Kan analysere og reflektere kritisk og selvstendig over muligheter og hindringer for boligsosialt arbeid i partnerskap
  • Kan arbeide for å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
  • Kan reflektere kritisk og utøve etisk dømmekraft i arbeid med boligsosiale spørsmål i ulike kontekster
Katrine Mauseth Woll

Programansvarlig

Katrine Mauseth Woll

førstelektor

Fakultet for sosialvitenskap

katrine.woll@vid.no

Ellen Luckman

Rådgiver

Ellen Luckman

rådgiver

Fakultet for sosialvitenskap

ellen.luckman@vid.no

Alexander Didriksen

Opptak

Alexander Didriksen

studiekonsulent

Studieseksjonen

alexander.didriksen@vid.no

Emneliste

 • Boligsosialt arbeid i partnerskap
 • Beboermedvirkning
 • Skriftlighet i boligsosialt arbeid (emne 421) Emnet vil revideres eller eventuelt erstattes av et nytt emne fra og med skoleåret 24/25.