Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

VID Stavanger tilbyr fleksible og nettbaserte teologistudier

VID Stavanger tilbyr fleksible og nettbaserte teologistudier

Nettbasert bacheloremner

Innføring i Bibelen

Tilhører: Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Kirkens oppdrag: historisk og aktuelt

Tilhører: Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Religion og livssyn

Tilhører: Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Troslære, menneskesyn og verdivalg

Tilhører: Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Kristen tro i akademisk kontekst

Tilhører: Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 1

Tilhører: Bachelor i teologi
Profesjonsstudium i teologi

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 2

Tilhører: Bachelor i teologi
Profesjonsstudium i teologi

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Det nye testamente

Tilhører: Bachelor i teologi
Profesjonsstudium i teologi

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng

Kirkens historie - reformasjonen og det moderne Norge

Tilhører: Bachelor i teologi
Profesjonsstudium i teologi

Stavanger
Nettstudium
10 studiepoeng

Levende tro – kristen tro i praksis

Tilhører: Trosopplæring

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng

Bibelen – troens kilde

Tilhører: Trosopplæring

Stavanger
Nettstudium
15 studiepoeng