Enheter

Senter for diakoni og profesjonell praksis

Senter for diakoni og profesjonell praksis

Senter for diakoni og profesjonell praksis har ansvar for utvikling, organisering og gjennomføring av ph.d.-programmet diakoni, verdier og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole.

Leder

James McGuirk

senterleder

Senter for diakoni og profesjonell praksis

james.mcguirk@vid.no

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Senter for diakoni og profesjonell praksis

Studier