• NFR – Forskningsrådet
  • Senter for internasjonalisering av utdanning og Erasmus+
  • Strategisk forskningsmidler: Søknad og rapportering
  • FoU–tid: Søknad og rapportering
  • Extrastiftelsen
  • EU – H2020, EEA Grants og andre EU-midler
  • Regionale forskningsfond
  • Forskningsdagene
  • Offentlige innkjøp
  • Andre utlysninger vedr forskningsfinansiering
  • Den norske kirkens trosopplæring