Nyheter

Prosjektet "Kickstart på sykehjem" får 10 millioner fra DIKU

Prosjektet "Kickstart på sykehjem" får 10 millioner fra DIKU

Prosjektet

Prosjektet "Kickstart på sykehjem" får 10 millioner fra DIKU. (Stock Foto, Colourbox.)

Prosjektet går over 3 år og er utviklet i samarbeid med Universitetet i Sør-øst Norge og Høgskolen i Østfold, kommunene Færder, Fredrikstad, Bergen, Oslo og Bærum samt 10 sykehjem. Prosjektleder er professor Bodil Tveit ved fakultet for helsefag, VID.

Mål: styrke og videreutvikle sykehjem som læringsarena

Prosjektet Kickstart på sykehjem har som mål å styrke og videreutvikle sykehjem som læringsarena for første-års sykepleierstudenter. Sentralt i prosjektet er å prøve ut en praksismodell for aktiv læring i klinisk praksis der studenter strukturerer læringen ved hjelp av et nytt lærings- og vurderingsverktøy, RESPONS, og får veiledning og støtte av praksisveiledere og praksislærer. Prosjektet vil ta i bruk kombinerte stillinger der ansatte fra høgskole/universitet og sykehjem jobber sammen i et team for å støtte opp under veiledning av studenter og tilrettelegging av gode og relevante læringsmuligheter. Et viktig fokus for de kombinerte stillingene vil være kompetanseutveksling mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt, i tillegg til at de følger opp og støtter praksisveiledere i veiledningen av studentene og i bruk av vurderings- og læringsverktøyet RESPONS.

Aktivt samarbeid med studenter for testing og videreutvikling av læringsverktøyet RESPONS

Prosjektet skal også teste ut og videreutvikle bruk av RESPONS digitalt i sykehjem og utvikle en digital smartveileder til bruk for opplæring i praksismodellen. Prosjektet vil inkludere studenter aktivt i samarbeid og utvikling. Studenter vil blant annet delta i lokale prosjektgrupper, i prosjektets referansegruppe og drive en læringsblogg.

– Vår mål er å skape en god sammenheng mellom ulike komponenter i studentenes læringsmiljø, begrunnet i pedagogisk tenkning og med god forankring i praksisfeltet. Gjennom dette ønsker vi å bidra til utvikling av studentenes kapasitet for læring i sykehjemspraksis og senere i praksisstudier. Slik legges et godt grunnlag for livslang læring i yrkeslivet, sier Bodil Tveit.