Personvernerklæringer der VID er behandlingsansvarlige

 • Felles studentsystem (FS)
 • Søknadsweb
 • Søknadsweb for etter- og videreutdanning – EVUweb
 • Studentweb
 • Fagpersonweb
 • Studentmobilitet
 • Plagiatkontrollsystem – Urkund
 • Digitalt eksamensverktøy – Inspera Assessment
 • TimeEdit
 • Emneplanlegging på nett - EpN
 • Praksisstudier

Personvernerklæringer der andre er behandlingsansvarlige

 • Samordna opptak
 • GAUS
 • RUST – register for utestengte studenter
 • Vitnemålsportalen
 • Studentbevis-appen
 • Mobility Tool
 • Erasmus+ Online Linguistic Support