Studier

Master i diakoni

Kirke
Heltid
Deltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Er du engasjert i dine medmennesker? Vil du arbeide for rettferdighet og inkluderende fellesskap?

Diakoni | master | VID

Emner

 • Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, 1. semester
 • Diakonalt arbeid, 1. semester
 • Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver, 2. semester
 • Sjelesorg og fordypningspraksis, 2 semester
 • Ledelse, etikk og samfunnsansvar, 3. semester
 • Kriser i et sjelesørgerisk perspektiv, valgemne, 3. semester
 • Internasjonal diakoni, valgemne, 3. semester
 • Eventuelt andre valgemner, 3 semester
 • Masteroppgave, 4. semester

Artikler

Intervju med Inger Molvik

Intervju med Inger Molvik

– Jeg har trivdes veldig godt på diakonistudiet, sier Inger Molvik som ikke er i tvil om at studiet har gjort henne bedre kvalifisert for jobben hun har.

Les mer

Les om hvordan det er å være student på VID

Fakta

 • Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MFM2-DIA)
 • Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MADIAMFDEL)

Søknad

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MFM2-DIA)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2019

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MADIAMFDEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

22. september 2019

Ressurser