Studier Kirke Master

Master i diakoni

Er du engasjert i dine medmennesker? Vil du arbeide for rettferdighet og inkluderende fellesskap? Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i hvordan kirken og diakonale institusjoner kan møte sosiale utfordringer.

Studenter og lærere på Master i Diakoni ved VID i engasjert samtale
 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 21. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 14. august 2023
  • Programkode MFM2-DIA
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 4080
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 5129

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i diakoni Heltid Oslo (MFM2-DIA)

  Studiestart 21. august 2023
  Søknadsfrist 14. august 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag hvor man i eller utenfor bachelorgraden har vært gjennom veiledet praksis. Disse utdanningsløpene vil sammen med en master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

  Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp

  • vitnemål fra bachelorgrad

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Organisering

  Studiet kan søkes på frem til 14. august hos MF vitenskapelige høyskole

  Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved MF vitenskapelig høyskole. (Utdanningsinstitusjonene ligger i gåavstand til hverandre.) Master i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng, fordelt på 6 emner á 15 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng (masteroppgaven).

  Undervisningen i hvert emne er lagt til tre uker per semester. I tillegg til dette kommer to praksisperioder, en 3 ukers praksis i menighet og en 4 ukers fordypningspraksis.

  Samlingsuker høsten 2023 - Uke 34, 36, 39, 41, 46 og 47.

  Praksisuker 2023 - Uke 42, 43, 44

  Vi tar forbehold om endringer.

  Heltidsstudenter tar i utgangspunktet 30 studiepoeng per semester.

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 21. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. august 2023
  • Programkode MADIAMFDEL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 4080
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 5129

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i diakoni Deltid Oslo (MADIAMFDEL)

  Studiestart 21. august 2023
  Søknadsfrist 1. august 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag hvor man i eller utenfor bachelorgraden har vært gjennom veiledet praksis. Disse utdanningsløpene vil sammen med Master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

  Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp

  • vitnemål fra bachelorgrad

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning – For-2017-01-06-13.

  Annen dokumentasjon

  Etter at du har fått opptak til studiet, kreves det

  Mer informasjon

  Organisering

  Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved MF vitenskapelig høyskole. Utdanningsinstitusjonene ligger i gåavstand til hverandre.

  Master i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng, fordelt på 6 emner á 15 studiepoeng og masteroppgaven på 30 studiepoeng.

  Undervisningen i hvert emne er lagt til tre uker per semester. I tillegg til dette kommer to praksisperioder, en 3-ukers praksis i menighet og en 4-ukers fordypningspraksis.

  Samlingsuker for høsten 2023 er uke 34, 39 og 46.

  Deltidsstudenter og heltidsstudenter går sammen. Deltidsstudenter tar 15 studiepoeng i semesteret.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

Tar du en master i diakoni får du bred innsikt i hvordan kirken og diakonale institusjoner kan møte sosiale utfordringer. Studiet gir kunnskap om hvordan diakoni, forstått som kirkens omsorgstjeneste, blir praktisert i ulike velferdskontekster. Gjennom fag som diakonivitenskap, ledelse og sjelesorg lærer du å utøve diakoni lokalt og internasjonalt.

Møt en diakon

Kirsten Finch, diakon i Gamlebyen og Grønland kirke forteller hva en diakon kan jobbe med.

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet for?

  En master i diakoni er for deg som

  er sosionom, sykepleier, lærer, eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

 • Studere på heltid eller deltid?

  Masterprogrammet kan tas på heltid eller deltid

  Master i diakoni kan tas enten som heltidsstudium over to år eller som deltidsstudium over fire år.

  Studiet er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelig høyskole.

  De som skal søke på heltid, søker direkte til MF. Søkere til deltid, søker direkte til VID.

  Dette studiet krever at studentene har pc med kamera ved digital undervisning.

 • Hvor kan jeg studere master i diakoni?

  Mulighet for å ta første år i Tromsø

  Det er mulig å ta det første året i mastergraden på Kirkelig utdanningssenter Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), VID Tromsø.

  Praktisk-kirkelig diakoniutdanning består av to emner (a 15 stp) som erstatter emnene MADIA 466 Diakonalt arbeid og DIA 5220 og praksisperiodene i VID/MF masteren. Du søker Praktisk-kirkelig diakoniutdanning i Tromsø ved å søke opptak som deltidsstudent på master i diakoni ved VID. Merk søknad med «Kirkelig utdanningssenter nord 1. år».

  En kandidat med fullført mastergrad i diakoni skal ha det totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011.

 • Hvilke emner gjennomgås?

  Emner - master i diakoni

  • Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, 1. semester
  • Livssyn, verdier og relasjoner, 1. semester
  • Diakonalt arbeid, 1. semester
  • Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver, 2. semester
  • Sjelesorg, 2. semester
  • Fordypningspraksis, 2. semester
  • Prosjektbeskrivelse for masteroppgave, 3. semester
  • Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner, 3. semester
  • Samskaping og sosial innovasjon, 3. semester
  • Kriser i et sjelesørgerisk perspektiv, 3. semester
  • Eventuelt andre valgemner, 3. semester
  • Masteroppgave, 4. semester

  Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.