Tre diakonistudenter står i biblioteket

Diakoni

Master | Heltid | 2 år

Tre diakonistudenter står i biblioteket

Er du engasjert i dine medmennesker? Vil du arbeide for rettferdighet og inkluderende fellesskap? En mastergrad i diakoni åpner dørene for et mangfold av karrieremuligheter innenfor sosialt arbeid, menighetsarbeid, frivillig sektor, humanitært arbeid og mye mer. Studiet gir deg innsikt i hvordan kirken og diakonale institusjoner kan møte sosiale utfordringer.

Studiet er fra august 2024 underlagt skikkethetsforskriften. Nærmere informasjon kommer senere

Tilbys også som deltid

Om studiet

 • Søknadstart 2. februar 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Oppstart 19. august 2024
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK
  • Kopiavgift/studentråd NOK
  • Studieavgift NOK Se MF sine sider
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 39
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag hvor man i eller utenfor bachelorgraden har vært gjennom veiledet praksis. Disse utdanningsløpene vil sammen med en master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

  Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp

  • vitnemål fra bachelorgrad

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet for?

  En master i diakoni er for deg som er sosionom, sykepleier, lærer, eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

 • Studere på heltid eller deltid?

  Studiet er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelig høyskole.

  De som skal søke på heltid, søker direkte til MF. Søkere til deltid, søker direkte til VID. Studiet kan søkes på frem til 15. april hos MF vitenskapelige høyskole
  Se priser hos MF.

 • Hvor kan jeg studere master i diakoni?

  Det er mulig å ta det første året i mastergraden på Kirkelig utdanningssenter Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), VID Tromsø.

  Praktisk-kirkelig diakoniutdanning består av to emner (a 15 stp) som erstatter emnene MADIA 466 Diakonalt arbeid og DIA 5220 og praksisperiodene i VID/MF masteren. Du søker Praktisk-kirkelig diakoniutdanning i Tromsø ved å søke opptak som deltidsstudent på master i diakoni ved VID. Merk søknad med «Kirkelig utdanningssenter nord 1. år».

  En kandidat med fullført mastergrad i diakoni skal ha det totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved MF vitenskapelig høyskole. (Utdanningsinstitusjonene ligger i gåavstand til hverandre.) Master i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng, fordelt på 6 emner á 15 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng (masteroppgaven).

  Undervisningen i hvert emne er lagt til seks uker per semester. I tillegg til dette kommer to praksisperioder, en 3 ukers praksis i menighet og en 4 ukers fordypningspraksis.

  Dette studiet krever at studentene har pc med kamera ved digital undervisning.

  Samlingsuker høstsemesteret på VID

  MADIA-457 Diakonivitenskap I: Uke 34, 39, 46

  MADIA-472 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis: Uke 34, 39, 46

  MADIA-466 Diakonalt arbeid: Uke 36, 41, 47

  MADIA-591 Kriser i et diakonalt og sjelesørgerisk perspektiv (valgemne): UKe 36, 41, 47

  Praksisuker: Uke 42, 43, 44

  Vi tar forbehold om endringer.

  Heltidsstudenter tar i utgangspunktet 30 studiepoeng per semester.

 • Hvilke emner gjennomgås?

  Emneliste

  • Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, 1. semester
  • Livssyn, verdier og relasjoner, 1. semester
  • Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver, 2. semester
  • Diakonalt arbeid, 3. semester
  • Sjelesorg, 4. semester
  • Fordypningspraksis, 4. semester
  • Prosjektbeskrivelse for masteroppgave, 5. semester
  • Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner, 5. semester
  • Samskaping og sosial innovasjon, 7. semester
  • Kriser i et sjelesørgerisk perspektiv, 7. semester
  • Eventuelt andre valgemner, 7. semester
  • Masteroppgave, 6. og 8. semester

  Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Les mer

Møt en diakon

Kirsten Finch, diakon i Gamlebyen og Grønland kirke forteller hva en diakon kan jobbe med.

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet for?

  En master i diakoni er for deg som er sosionom, sykepleier, lærer, eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

 • Studere på heltid eller deltid?

  Studiet er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelig høyskole.

  De som skal søke på heltid, søker direkte til MF. Søkere til deltid, søker direkte til VID. Studiet kan søkes på frem til 15. april hos MF vitenskapelige høyskole
  Se priser hos MF.

 • Hvor kan jeg studere master i diakoni?

  Det er mulig å ta det første året i mastergraden på Kirkelig utdanningssenter Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), VID Tromsø.

  Praktisk-kirkelig diakoniutdanning består av to emner (a 15 stp) som erstatter emnene MADIA 466 Diakonalt arbeid og DIA 5220 og praksisperiodene i VID/MF masteren. Du søker Praktisk-kirkelig diakoniutdanning i Tromsø ved å søke opptak som deltidsstudent på master i diakoni ved VID. Merk søknad med «Kirkelig utdanningssenter nord 1. år».

  En kandidat med fullført mastergrad i diakoni skal ha det totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved MF vitenskapelig høyskole. (Utdanningsinstitusjonene ligger i gåavstand til hverandre.) Master i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng, fordelt på 6 emner á 15 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng (masteroppgaven).

  Undervisningen i hvert emne er lagt til seks uker per semester. I tillegg til dette kommer to praksisperioder, en 3 ukers praksis i menighet og en 4 ukers fordypningspraksis.

  Dette studiet krever at studentene har pc med kamera ved digital undervisning.

  Samlingsuker høstsemesteret på VID

  MADIA-457 Diakonivitenskap I: Uke 34, 39, 46

  MADIA-472 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis: Uke 34, 39, 46

  MADIA-466 Diakonalt arbeid: Uke 36, 41, 47

  MADIA-591 Kriser i et diakonalt og sjelesørgerisk perspektiv (valgemne): UKe 36, 41, 47

  Praksisuker: Uke 42, 43, 44

  Vi tar forbehold om endringer.

  Heltidsstudenter tar i utgangspunktet 30 studiepoeng per semester.

 • Hvilke emner gjennomgås?

  Emneliste

  • Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, 1. semester
  • Livssyn, verdier og relasjoner, 1. semester
  • Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver, 2. semester
  • Diakonalt arbeid, 3. semester
  • Sjelesorg, 4. semester
  • Fordypningspraksis, 4. semester
  • Prosjektbeskrivelse for masteroppgave, 5. semester
  • Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner, 5. semester
  • Samskaping og sosial innovasjon, 7. semester
  • Kriser i et sjelesørgerisk perspektiv, 7. semester
  • Eventuelt andre valgemner, 7. semester
  • Masteroppgave, 6. og 8. semester

  Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Randi Synnøve Tjernæs

Programansvarlig

Randi Synnøve Tjernæs

studieleder diakoni

randi.tjernaes@vid.no