Studier Familieterapi Master

Master i familieterapi og systemisk praksis

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som par- og familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller krisehåndtering? Søk deg til profesjonsstudiet master i familieterapi og systemisk.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  28. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  120

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 28. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MAFAM
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 4
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 18400
   • Totalt per semester NOK 19320

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Master i familieterapi og systemisk praksis Deltid Oslo (MAFAM)

   Studiestart 28. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   • Bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende.
   • To års relevant klient/brukerrettet yrkespraksis i hel stilling etter endt bachelor, deltidsstillinger regnes om til heltid.
   • Studenten skal være i relevant praksis i studietiden.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Vedlegg for familieterapi og systemisk praksis, som er en avtale mellom søker og arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver og valg av studieretning: Last ned vedlegg for familieterapi og systemisk praksis – 1. år
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

   Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Opptak på 3. studieår på Master i familieterapi og systemisk praksis

   Hvis du allerede har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis på 60 studiepoeng, kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet, studieprogram MAFAM 4032 systemisk praksis og 4033 par- og familieterapi i lokalt opptak). Søkere som har tatt videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis ved VID vil bli prioritert ved opptaket.

   Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker:

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Fra høsten 2020 vil ny studieplan, gjeldende fra høst 2018, ligge til grunn for opptak på 3. studieår.

   Mer informasjon

   Organisering

   Mastergradsstudiet er på deltid og undervisningen er samlingsbasert med selvstendig arbeid mellom samlingene. Studiet går over 4 år med 2 samlinger per semester, til sammen 16 samlinger. I tillegg reiser studentene på et studiebesøk 5 dager i 3. studieår. Studentene plasseres i faste klasser på 25–30 studenter. All undervisning er obligatorisk.

   Studentene gjennomfører minimum 320 timer praksis og har 320 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften. Skolen anbefaler en pris mellom kroner 700 og 900 per time for veiledning, som fordeles på antall deltakere i veiledningsgruppen. Det anbefales å være 5 til maks 8 studenter i veiledningsgruppene.

   Masterstudiet har første samling fra 29. august 2022 på Dr. Holms hotell på Geilo. Studenter betaler ca kr 1440 per døgn, totalt fire døgn, med fullpensjon. VID bestiller enkeltrom til alle. Studenten betaler ved fremmøte. Det blir også en samling på Dr. Holms på Geilo 4. studieår. Resterende samlinger foregår ved VID studiested Diakonhjemmet, Oslo.

   Høsten 2022 Våren 2023

   MAFAM22

   1. studieår

   Samling 1 er i uke 35 (Geilo)

   Samling 2 er i uke 45 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 3 er i uke 2 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 4 er i uke 16 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   MAFAM21

   2. studieår

   Samling 5 er i uke 37 (VID Oslo Diakonhjemmet)

   Samling 6 er i uke 47 (VID Oslo, Diakonhjemmet

   Samling 7 er i uke 5 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 8 er i uke 19 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   MAFAM20

   3. studieår

   Samling 9 er i uke 38 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 10 er i uke 47 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 11 er i uke 6 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 12 er i uke 19 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   MAFAM19

   4. studieår

   Samling 13 er i uke 39 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 14 er i uke 49 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 15 er i uke 7 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 16 er i uke 24 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis på 60 studiepoeng, kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet i lokalt opptak via søknadsweb. Du må velge mellom følgende to studieretninger på 3. og 4. studieår: studiekode MAFAM 4032 for studieretning "systemisk praksis" eller MAFAM 4033 for studieretning "par- og familieterapi".

  Spørsmål og svar

  • Hvem er studiet for?

   Masterstudiet i familieterapi er for

   profesjonsutøvere som arbeider med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, familier og grupper innen familievern, barnevern, nav, psykisk helsevern, rusfeltet, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner, veiledning i ulike sammenhenger og personal- og organisasjonsarbeid.

  • Poenggrenser 2021

   Studieretning systemisk praksis, Oslo 32,75 poeng ved hovedopptak

   Studieretning par- og familieterapi, Oslo Alle kvalifiserte fikk tilbud

  • Hvorfor velge en master i familieterapi og systemisk praksis?

   På VIDs masterprogram i familieterapi og systemisk praksis får du:

   • Tett oppfølging fra lærere
   • Stimulerende og tverrfaglig studiemiljø
   • Tett samarbeid med praksisfeltet
   • Lang og bred erfaring i fagfeltet
   • Sentral beliggenhet
  • Hvordan er studiet lagt opp?

   Studiet er delt inn i to studieretninger - du velger én

   Når du søker om opptak må du velge en av to studieretinger: systemisk praksis eller par- og familieterapi. Valg av studieretning er knyttet til studentenes egen praksis i studietiden, det vil si at praksisen du skal ha i studietiden må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

   Studieretning 1: Systemisk praksis

   Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

   Studieretning 2: Par- og familieterapi

   Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

  • Hva vil det si at studiet er en klinisk profesjonsbasert master?

   Bygger videre på bachelorgrader

   Mastergraden er et profesjonsbasert studium, som innebærer at det bygger videre på bachelorgrader innenfor helse-, sosialfaglige- og pedagogiske studier eller tilsvarende. Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis før og under studiet. Det er krav til at studentene har praksis og veiledning gjennom hele studiet.

  • Hva lærer jeg på studiet?

   Gjennom arbeid i masterstudiet skal studenten blant annet tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at studentene etter endt utdanning har følgende som nevnt under hver studieretning.

  • Studieretningen systemisk praksis

   Systemisk praksis er en studieretning som gir deg

   • utdypet kunnskap innenfor systemisk praksis med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger
   • inngående kjennskap til fagområdets litteratur og forskning og kan orientere seg i denne, både nasjonalt og internasjonalt
   • gode evner til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i studiets grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i systemisk profesjonell praksis
   • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med bevissthet omkring maktforhold, strukturer og diskurser i samfunnet som påvirker menneskers livssituasjon
   • gode evner til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med flere parter, nettverk og større systemer involvert
   • mulighet til selvstendig gjennomføring av avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
   • gode evner til å utøve systemisk praksis på en reflektert, allsidig og innsiktsfull måte og ha utviklet høy grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med andre mennesker og systemer i utøvelsen av profesjonell praksis
   • mulighet til å bidra til nytenkning, fagutvikling og forskning i samarbeid med ulike faggrupper, praksisfelt og brukere
  • Studieretningen par- og familieterapi

   Par- og familieterapi er en studieretning som gir deg

   • utdypet kunnskap innenfor systemisk par- og familieterapi med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger
   • avansert kunnskap om helsefremmende perspektiver i par- og familieterapi
   • gode evner til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i familieterapiens grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
   • gode evner til å anvende spesialisert kunnskap om barn og familier som en integrert del av et terapeutisk repertoar
   • gode evner til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med en eller flere familiemedlemmer og nettverk involvert
   • mulighet til selvstendig gjennomføring av avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
   • bred innsikt til å utøve par- og familieterapi på en reflektert og allsidig måte med høyt utviklet grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med mennesker
   • gjennomføringsevne til selvstendige forsknings- og utviklingsarbeid og formidle resultater fra dette i ulike sammenhenger og overfor ulike målgrupper nasjonalt og internasjonalt
  • Hvordan er praksisdelen av studiet?

   Slik er praksisdelen lagt opp

   Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. I tillegg til studentenes praksissteder, har skolen noen praksisplasser som studentene kan søke på fra og med andre studieår.

  • Hva koster studiet Master i familieterapi og systemisk praksis?
  • Hva kan jeg jobbe som etter fullført masterstudie?

   Mange muligheter for deg med master i familieterapi og systemisk praksis

   Studiet kvalifiserer til stillinger innenfor barnevern, familievern, psykisk helsevern, nav, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner som krever kompetanse på høyere grads nivå. Det omfatter stillinger hvor hovedarbeidsoppgaver er terapeutisk arbeid med barn, unge, enkeltpersoner, par og familier samt stillinger knyttet til veiledning, personal og organisasjonsarbeid, veiledning av profesjonsutøvere og deltakelse i tverrprofesjonelt samarbeid.

   Studiet kvalifiserer også til stillinger innenfor undervisningsområdet for systemisk familieterapi, systemisk praksis og veiledning.

   Avlagt mastergradseksamen gir grunnlag for å søke opptak til ph.d.-studier.

  • Har du behov for en veileder i familieterapi?

   Eller vil du bli veileder i familieterapi? Se siden siden for veiledere i familiterapi.

  • Tilbud for innreisende utvekslingsstudenter
  • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

   At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå