Studier

Master i familieterapi og systemisk praksis

Familieterapi
Deltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Mastergrad i familieterapi i systemisk praksis retter seg mot personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn.

Master i familieterapi og systemisk praksis | VID

Emner

  • Grunnlagsforståelse
  • Faglige tilnærminger
  • Fordypning
  • Praksis og veiledning
  • Personlig og profesjonell utvikling
  • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Vitenskapsteori
  • Forskningsmetode
  • Masteroppgaven

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

Ressurser