Studier Familieterapi Videreutdanning

Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide kompetansen din på områder som par- og familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller krisehåndtering?


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  4. september 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  25. august 2024

  Søknadsfrist

  15. april 2024

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 4. september 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VUFAM_OSL
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 60
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 18400
   • Totalt per semester NOK 19320

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Deltid Oslo (VUFAM_OSL)

   Studiestart 4. september 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   1. Bachelor i helse- og sosialfag. Tilsvarende utdanningsløp blir vurdert.
   2. To års relevant klient/brukerettet yrkespraksis i hel stilling etter endt bachelor. Deltidsstillinger regnes om til heltid.
   3. Søker skal være i relevant praksis i studietiden og fylle ut vedlegget for praksis.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005). Last opp vitnemål fra fullført videreutdanning, vedleggskjema for 3. og 4. studieår og arbeidsattest som viser at du er i nåværende arbeid. Søk opptak til 3. studieår her.

   Dokumentasjonskrav

   Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Last ned vedlegg for familieterapi og systemisk praksis. Vedlegget er en avtale mellom søker og arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver og valg av studieretning.
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

   Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Organisering

   Videreutdanningen er på deltid og undervisningen er samlingsbasert med selvstendig arbeid mellom samlingene. Studiet går over 2 år med 2 samlinger per semester, til sammen 8 samlinger. Studentene plasseres i faste klasser på 25–30 studenter. All undervisning er obligatorisk.

   Studentene gjennomfører minimum 160 timer praksis gjennom hele studietiden og har 160 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften. Skolen anbefaler en pris mellom kroner 700 og 900 per time for veiledning, som fordeles på antall deltakere i veiledningsgruppen. Det anbefales å være 5 til maks 8 studenter i veiledningsgruppene.

   Videreutdanningen tilbys hvert år i Oslo og annethvert i Sandnes. For studenter i Sandnes er neste planlagte oppstart høsten 2022.

   Samlinger for studenter i Oslo

   Videreutdanningen har første samling fra 5. september 2022 på Dr. Holms hotell på Geilo. Studenter betaler ca. kr 1340 per døgn, totalt fire døgn, med fullpensjon. VID bestiller enkeltrom til alle. Studenten betaler ved fremmøte.

   Første og siste samlingsuke foregår på Dr. Holms Hotel på Geilo. De øvrige samlingene foregår på VID Oslo, studiested Diakonhjemmet.

   Høsten 2022 Våren 2023
   VUFAM22

   Samling 1, Uke 36 (Geilo)

   Samling 2: Uke 46 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 3, Uke 4 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 4: Uke 17 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   VUFAM21

   Samling 5, Uke 35 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 6, Uke 44 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 7, Uke 3 (VID Oslo, Diakonhjemmet)

   Samling 8, Uke 16 (Geilo)

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  • Stavanger (Deltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 25. august 2024
   • Søknadstart 1. februar 2024
   • Søknadsfrist 15. april 2024
   • Programkode VUFAM_STAV
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 18400
   • Totalt per semester NOK 19180

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Deltid Stavanger (VUFAM_STAV)

   Studiestart 25. august 2024
   Søknadsfrist 15. april 2024

   Opptakskrav

   1. Bachelor i helse- og sosialfag. Tilsvarende utdanningsløp blir vurdert.
   2. To års relevant klient/brukerettet yrkespraksis i hel stilling etter endt bachelor. Deltidsstillinger regnes om til heltid.
   3. Søker skal være i relevant praksis i studietiden og fylle ut vedlegget for praksis.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Hvis du har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005). Last opp vitnemål fra fullført videreutdanning, vedleggskjema for 3. og 4. studieår og arbeidsattest som viser at du er i nåværende arbeid. Søk opptak til 3. studieår her.

   Dokumentasjonskrav

   Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker:

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Last ned vedlegg for familieterapi og systemisk praksis. Vedlegget er en avtale mellom søker og arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver og valg av studieretning.
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

   Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Organisering

   Videreutdanningen er på deltid og undervisningen er samlingsbasert med selvstendig arbeid mellom samlingene. Studiet går over 2 år med 2 samlinger per semester, til sammen 8 samlinger. Studentene plasseres i faste klasser på 25–30 studenter. All undervisning er obligatorisk.

   Studentene gjennomfører minimum 160 timer praksis gjennom hele studietiden og har 160 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften. Skolen anbefaler en pris mellom kroner 700 og 900 per time for veiledning, som fordeles på antall deltakere i veiledningsgruppen. Det anbefales å være 5 til maks 8 studenter i veiledningsgruppene.

   Videreutdanningen tilbys hvert år i Oslo og annethvert i Stavanger. For studenter i Stavanger er neste planlagte oppstart høsten 2022.

   Samlinger for studenter i Stavanger

   Neste mulige oppstart i Stavanger er i 2022. Videreutdanningen har første samling på Rosfjord strandhotell i Lyngdal. Studenter betaler ca. kr 1545 per døgn, totalt fire døgn, med fullpensjon. VID bestiller enkeltrom til alle. Studenten betaler ved fremmøte.

   Første og siste samlingsuke foregår på hotell. De øvrige samlingene foregår på VID Stavanger.

   Høsten 2022 Våren 2023
   VUFAM22 Stavanger

   Samling 1 Uke 35 (Lyngdal)

   Samling 2 Uke 44 (VID Stavanger)

   Samling 3 Uke 3 (VID Stavanger)

   Samling 4 Uke 16 (VID Stavanger)

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis er for profesjonsutøvere som arbeider med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, familier og grupper innen familievern, barnevern, nav, psykisk helsevern, rusfeltet, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner, veiledning i ulike sammenhenger og personal- og organisasjonsarbeid.

  Har du fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis på 60 studiepoeng, kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet i familieterapi og systemisk praksis i lokalt opptak.

  Spørsmål og svar

  • Hva er snittet eller poenggrensene ved videreutdanningen?

   Poenggrenser ved videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis

   VID opererer med poenggrenser for videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, som du enkelt kan regne ut selv. Sjekk hvordan på Samordna Opptak.

   Studieretning systemisk praksis, Oslo 34 poeng - hovedopptak

   Studieretning par- og familieterapi, Oslo 33,56 poeng - hovedopptak

  • Hvorfor velge videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis?

   I denne videreutdanningen får du:

   • tett oppfølging fra lærere.
   • et stimulerende og tverrfaglig studiemiljø.
   • tett samarbeid med praksisfeltet.
   • lang og bred erfaring i fagfeltet.
   • sentral beliggenhet.
  • To studieretninger – hvilken passer meg best?

   Videreutdanningen er delt inn i to studieretninger, og du kan selv velge mellom følgende to studieretninger når du søker om opptak:

   • systemisk praksis
   • par- og familieterapi

   Valg av studieretning er bestemmer hva slags praksis du skal ha i studietiden, det vil si at praksisen du skal ha må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

   Studieretning 1 Systemisk praksis

   Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

   Studieretning 2 Par- og familieterapi

   Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

  • Hvordan er studiet lagt opp?

   Videreutdanningen er samlingsbasert og bygger videre på bachelorgrader innenfor helse-, sosialfaglige- og pedagogiske studier eller tilsvarende.

   Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis før og under studiet. Det er krav til at studentene har praksis og veiledning gjennom hele studiet.

  • Hva lærer jeg?

   Studieretningen systemisk praksis gir deg:

   • utdypet kunnskap innenfor systemisk praksis med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger.
   • inngående kjennskap til fagområdets litteratur og forskning og kan orientere deg i denne, både nasjonalt og internasjonalt.
   • evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i studiets grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i systemisk profesjonell praksis.
   • evne til å samarbeide og kommunisere med bevissthet omkring maktforhold, strukturer og diskurser i samfunnet som påvirker menneskers livssituasjon.
   • evne til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med flere parter, nettverk og større systemer involvert.
   • evne til å utøve systemisk praksis på en reflektert, allsidig og innsiktsfull måte og ha utviklet høy grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med andre mennesker og systemer i utøvelsen av profesjonell praksis.
   • kan bidra til nytenkning og fagutvikling i samarbeid med ulike faggrupper, praksisfelt og brukere

   Studieretningen par- og familieterapi gir deg:

   • utdypet kunnskap innenfor systemisk par- og familieterapi med spesialisert innsikt i fagets grunnlagsforståelse, verdigrunnlag og faglige tilnærminger.
   • avansert kunnskap om helsefremmende perspektiver i par- og familieterapi.
   • evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i familieterapiens grunnlagsforståelse og innta en kritisk tilnærming med vekt på etikk, verdier og relasjoner i profesjonell praksis.
   • evne til å anvende spesialisert kunnskap om barn og familier som en integrert del av et terapeutisk repertoar.
   • evne til å arbeide selvstendig i komplekse sammenhenger med ulike problemstillinger med en eller flere familiemedlemmer og nettverk involvert.
   • evne til å utøve par- og familieterapi på en reflektert, allsidig og innsiktsfull måte og ha utviklet høy grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med mennesker.
  • Hvordan er praksis lagt opp?

   Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. I tillegg til studentenes praksissteder, har skolen noen praksisplasser som studentene kan søke på fra og med andre studieår.

  • Hva vil jeg kunne jobbe med?

   Studiet kvalifiserer til stillinger innenfor:

   • barnevern
   • familievern
   • psykisk helsevern
   • nav
   • pedagogiske institusjoner
   • helseinstitusjoner som krever kompetanse på høyere grads nivå. Det omfatter stillinger hvor hovedarbeidsoppgaver er terapeutisk arbeid med barn, unge, enkeltpersoner, par og familier samt stillinger knyttet til veiledning, personal og organisasjonsarbeid, veiledning av profesjonsutøvere og deltakelse i tverrprofesjonelt samarbeid.
  • Kvalifiserer jeg til masterstudie med fullført videreutdanning?

   Mulighet for direkte opptak til master i familieterapi og systemisk praksis

   Fullført videreutdanning gir mulighet for innpass for de to første årene og opptak direkte på 3. studieår på master i familieterapi og systemisk praksis.

  • Når arbeidsgiver betaler studiekostnadene
  • Har du behov for en veileder i familieterapi?

   Eller vil du bli veileder i familieterapi? Se siden siden for veiledere i familieterapi.

  • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

   At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå