Studier

Master i interkulturelt arbeid

Samfunn
Deltid
Stavanger
Norsk
90 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å se muligheter og foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av globalisering og kulturelt mangfold.

Master i interkulturelt arbeid

Emner

  • Globaliseringsprosesser
  • Interkulturell kompetanse
  • Vitenskapsteori og metode
  • Fordypningsemner
  • Feltarbeid/tekststudie
  • Masteroppgave

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet er fulltegnet

Ressurser