To studenter i samtale ved en pult

Interkulturelt arbeid

Master | Deltid | 3 år | Nettstudium

To studenter i samtale ved en pult

Har du arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren eller fra skole og barnehage? En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å se muligheter og foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av globalisering og kulturelt mangfold.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 14. august 2024
  Studiepoeng 90
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9494
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  • Søker må ha godkjent bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller annen utdanning som er vurdert som jevngod med en av disse.
  • Som del av grunnutdanningen må søker ha minimum 60 studiepoeng med relevans for gradens fordypninger, det vil si helse/sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag eller religion/kristendom.
  • Søker må videre ha minimum to års relevant yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra 3-årig høgskoleutdanning
  • Arbeidsattest som inneholder fra dato, til dato, og stillingsprosent.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter er ikke gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiet er spesielt rettet mot studenter med arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren og fra skole og barnehage. Tematikken i graden er også relevant for ansatte i frivillige organisasjoner i det sivile samfunn. Graden er tverrfaglig i sin tilnærming til forskjellige profesjoner og kontekster hvor globale spørsmål er en del av arbeidshverdagen. Samtidig representerer graden et klart definert fagområde knyttet til globale spørsmål og interkulturell kompetanse.

  Graden passer for yrkesgrupper med arbeidsplasser preget av kulturelt mangfold. Studiet er tilpasset den som ønsker å studere deltid ved siden av jobb.

 • Studieprogrammets innhold

  Kjerneområdene i studiet er først og fremst knyttet til interkulturell kompetanse og globaliseringsprosesser. Tilnærmingen til interkulturell kompetanse bygger på den hermeneutiske filosofien som oppstod i kjølvannet av Hans-Georg Gadamers arbeider om den hermeneutiske sirkel, forforståelsens betydning for kunnskapsproduksjon og muligheten for forskjellige ståsteders horisont-sammensmelting. Denne filosofiske tilnærmingen til forståelse blir anvendt på praktiske case, og studentene blir utfordret til å se sin egen praksis i lys av nye perspektiver. Samtidig utfordres studentene til å se «den andre» i en kontekst som gir muligheter for innsikt i nye forståelseshorisonter.

  At globaliseringsprosesser kalles et faglig kjerneområde handler om å se kompleksiteten i de politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker menneskers livsgrunnlag. Konsekvensen av disse endringene er nye økonomiske, politiske og religiøse nettverk som både fører til økt migrasjon – og som påvirker migrasjonsmønstre og meningsdanning på det stedet hvor migrantene slår seg ned. Økt kulturelt og religiøst mangfold påvirker igjen arbeidsplasser i nær sagt alle deler av samfunnet, og spesielt helse- og sosialsektoren samt utdanningssystem fra barnehage til høgskolesektor . Studiet har derfor et spesielt fokus på barn og familier i flerkulturelle kontekster.

 • Hva vil det si at studiet er nettbasert?

  Mastergraden (90 stp) tas på deltid over en periode på tre år, 30 studiepoeng pr. studieår. Forelesninger (videoleksjoner) legges ut på læringsplattformen Canvas og man kan se dem når det måtte passe. Innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og kommunikasjon mellom lærer/student/medstudenter skjer også i Canvas. I noen emner vil det i tillegg være dagssamlinger i Stavanger. Emnebeskrivelser i studieplanen angir hvilke emner dette gjelder for.

  Datoer for heldagssamlinger ved VIDs campus i Stavanger høst 2024:

  MAMIKA5010 12.09.2024

  MAMIKA6010 22-23.10.2024

  Datoer for digitale heldagssamlinger høst 2024:

  MAMIKA7010 16.10 og 30.10.2024

  Datoer for heldagssamlinger (fysiske og digitale) for våren 2025 kommer.

  Alle eksamener i graden er hjemmeeksamener, og krever ikke tilstedeværelse på campus.

 • Arbeidsmuligheter etter endt utdanning
  • Arbeid med flerkulturelle problemstillinger innen helse- og sosialsektoren, skole og barnehage.
  • Stillinger i stat/kommuner og i organisasjoner innen det sivile samfunn hvor globalisering og mangfold er viktige tema innenfor arbeidsoppgavene.
 • Muligheter for videre utdanning

  Graden gir ikke adgang til å søke opptak ved VIDs doktorgradsprogram.

 • Tilbud for innreisende utvekslingsstudenter

Les mer

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiet er spesielt rettet mot studenter med arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren og fra skole og barnehage. Tematikken i graden er også relevant for ansatte i frivillige organisasjoner i det sivile samfunn. Graden er tverrfaglig i sin tilnærming til forskjellige profesjoner og kontekster hvor globale spørsmål er en del av arbeidshverdagen. Samtidig representerer graden et klart definert fagområde knyttet til globale spørsmål og interkulturell kompetanse.

  Graden passer for yrkesgrupper med arbeidsplasser preget av kulturelt mangfold. Studiet er tilpasset den som ønsker å studere deltid ved siden av jobb.

 • Studieprogrammets innhold

  Kjerneområdene i studiet er først og fremst knyttet til interkulturell kompetanse og globaliseringsprosesser. Tilnærmingen til interkulturell kompetanse bygger på den hermeneutiske filosofien som oppstod i kjølvannet av Hans-Georg Gadamers arbeider om den hermeneutiske sirkel, forforståelsens betydning for kunnskapsproduksjon og muligheten for forskjellige ståsteders horisont-sammensmelting. Denne filosofiske tilnærmingen til forståelse blir anvendt på praktiske case, og studentene blir utfordret til å se sin egen praksis i lys av nye perspektiver. Samtidig utfordres studentene til å se «den andre» i en kontekst som gir muligheter for innsikt i nye forståelseshorisonter.

  At globaliseringsprosesser kalles et faglig kjerneområde handler om å se kompleksiteten i de politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker menneskers livsgrunnlag. Konsekvensen av disse endringene er nye økonomiske, politiske og religiøse nettverk som både fører til økt migrasjon – og som påvirker migrasjonsmønstre og meningsdanning på det stedet hvor migrantene slår seg ned. Økt kulturelt og religiøst mangfold påvirker igjen arbeidsplasser i nær sagt alle deler av samfunnet, og spesielt helse- og sosialsektoren samt utdanningssystem fra barnehage til høgskolesektor . Studiet har derfor et spesielt fokus på barn og familier i flerkulturelle kontekster.

 • Hva vil det si at studiet er nettbasert?

  Mastergraden (90 stp) tas på deltid over en periode på tre år, 30 studiepoeng pr. studieår. Forelesninger (videoleksjoner) legges ut på læringsplattformen Canvas og man kan se dem når det måtte passe. Innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og kommunikasjon mellom lærer/student/medstudenter skjer også i Canvas. I noen emner vil det i tillegg være dagssamlinger i Stavanger. Emnebeskrivelser i studieplanen angir hvilke emner dette gjelder for.

  Datoer for heldagssamlinger ved VIDs campus i Stavanger høst 2024:

  MAMIKA5010 12.09.2024

  MAMIKA6010 22-23.10.2024

  Datoer for digitale heldagssamlinger høst 2024:

  MAMIKA7010 16.10 og 30.10.2024

  Datoer for heldagssamlinger (fysiske og digitale) for våren 2025 kommer.

  Alle eksamener i graden er hjemmeeksamener, og krever ikke tilstedeværelse på campus.

 • Arbeidsmuligheter etter endt utdanning
  • Arbeid med flerkulturelle problemstillinger innen helse- og sosialsektoren, skole og barnehage.
  • Stillinger i stat/kommuner og i organisasjoner innen det sivile samfunn hvor globalisering og mangfold er viktige tema innenfor arbeidsoppgavene.
 • Muligheter for videre utdanning

  Graden gir ikke adgang til å søke opptak ved VIDs doktorgradsprogram.

 • Tilbud for innreisende utvekslingsstudenter
Paulo Rocha

Programansvarlig

Paulo Rocha

forsker II

Senter for interkulturell kommunikasjon

paulo.rocha@vid.no

Kristoffer Mällberg

Opptak

Kristoffer Mällberg

opptaksleder

Studieseksjonen

kristoffer.mallberg@vid.no