Studier

Master i interkulturelt arbeid

Samfunn
Deltid
Stavanger
Norsk
90 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av stadig nye krav som følge av økt innvandring og globalisering.

Master i interkulturelt arbeid

Emner

  • Globaliseringsprosesser
  • Interkulturell kompetanse
  • Vitenskapsteori og metode
  • Fordypningsemner
  • Feltarbeid/tekststudie
  • Masteroppgave

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Ressurser