Konfliktarbeid og mekling

Videreutdanning | Deltid | 1 år

Lær om hvordan du kan arbeide med konflikter og mekle i ulike sammenhenger. Studiet er primært for ansatte innen helse- og sosialsektoren, skole og ulike retts- og meklingsinstanser. Studiet har relevans for alle som har konflikthåndtering og mekling som en del av sin arbeidshverdag.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Oppstart 19. august 2024
  Studiepoeng 30
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 19000
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 20049
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  • Minimum bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse.

  Søkere som ikke tilfredsstiller minimumskravet til utdanning, kan søke opptak etter høgskolens realkompetansekriterier.

  I 2023 fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra 3-årig høgskoleutdanning

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning, For-2017-01-06-13.

  Har du spørsmål til opptak, kontakt oss på e-post: opptak@vid.no

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Målgruppen for studiet er primært ansatte innen helse og sosialsektoren, barnevern, familievern, skole og ulike retts- og meklingsinstanser. Men studiet har relevans for alle som arbeider med konflikthåndtering og mekling som en del av sin arbeidshverdag.

 • Studiets formål

  Målet med studiet er økt kompetanse i å forstå konflikter, hvordan de oppstår og hvordan de kan forebygges og håndteres.

 • Hva lærer du?

  Innholdet i studiet er primært rettet mot mellommenneskelige konflikter i familier, nærmiljø, eller konflikter i møte med det offentlige tjenestetilbudet. Konflikter vil bli forstått både individuelt, relasjonelt, kulturelt og på samfunnsnivå.

  Mennesker som opplever konflikter med høy intensitet og lang varighet har ofte kontakt med flere fagpersoner. Hvordan fagpersoner med ulik profesjon og organisasjonstilknytning forstår og håndterer konfliktene og hvordan de samarbeider med og om mennesker i konflikt vil ha stor betydning.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet er samlingsbasert med to til tre samlinger per emne og tre eller fire undervisningsdager per samling:

  Studieåret 2023/2024

  Høsten 2023

  • uke 34, 21.–23. august
  • uke 46, 13.–15. november

  Våren 2024

  • uke 4, 22.–25. januar
  • uke 9, 26.–29. februar
  • uke 16, 15.–18. april

  For å kunne fremstille seg til eksamen i emnene forutsettes deltakelse i undervisning samt gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne.

  Studieåret 2024/2025

  Høsten 2024

  • uke 34, 19.–21. august
  • uke 46, 11.–13. november

  Våren 2025

  • uke 4, 20.–23. januar
  • uke 9, 24.–27. februar
  • uke 14, 31.mars - 3. april
 • Arbeidsmetoder

  I konfliktarbeid vil en i stor grad bruke seg selv som verktøy. Egne holdninger, verdier og forforståelse er dermed noe som vil bli vektlagt i studiet, ved at studiet legger opp til praktisk ferdighetstrening og veiledning.

  Studiet tar også for seg et bredt teoretisk rammeverk for å forstå, håndtere og mekle i konflikter. En oversikt over teori og relevant forskning vil være en sentral del av studiet.

Ønsker du kompetanse til å mekle i mellommenneskelige konflikter i familier, nærmiljø, eller konflikter i møte med det offentlige tjenestetilbudet?

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Målgruppen for studiet er primært ansatte innen helse og sosialsektoren, barnevern, familievern, skole og ulike retts- og meklingsinstanser. Men studiet har relevans for alle som arbeider med konflikthåndtering og mekling som en del av sin arbeidshverdag.

 • Studiets formål

  Målet med studiet er økt kompetanse i å forstå konflikter, hvordan de oppstår og hvordan de kan forebygges og håndteres.

 • Hva lærer du?

  Innholdet i studiet er primært rettet mot mellommenneskelige konflikter i familier, nærmiljø, eller konflikter i møte med det offentlige tjenestetilbudet. Konflikter vil bli forstått både individuelt, relasjonelt, kulturelt og på samfunnsnivå.

  Mennesker som opplever konflikter med høy intensitet og lang varighet har ofte kontakt med flere fagpersoner. Hvordan fagpersoner med ulik profesjon og organisasjonstilknytning forstår og håndterer konfliktene og hvordan de samarbeider med og om mennesker i konflikt vil ha stor betydning.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet er samlingsbasert med to til tre samlinger per emne og tre eller fire undervisningsdager per samling:

  Studieåret 2023/2024

  Høsten 2023

  • uke 34, 21.–23. august
  • uke 46, 13.–15. november

  Våren 2024

  • uke 4, 22.–25. januar
  • uke 9, 26.–29. februar
  • uke 16, 15.–18. april

  For å kunne fremstille seg til eksamen i emnene forutsettes deltakelse i undervisning samt gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne.

  Studieåret 2024/2025

  Høsten 2024

  • uke 34, 19.–21. august
  • uke 46, 11.–13. november

  Våren 2025

  • uke 4, 20.–23. januar
  • uke 9, 24.–27. februar
  • uke 14, 31.mars - 3. april
 • Arbeidsmetoder

  I konfliktarbeid vil en i stor grad bruke seg selv som verktøy. Egne holdninger, verdier og forforståelse er dermed noe som vil bli vektlagt i studiet, ved at studiet legger opp til praktisk ferdighetstrening og veiledning.

  Studiet tar også for seg et bredt teoretisk rammeverk for å forstå, håndtere og mekle i konflikter. En oversikt over teori og relevant forskning vil være en sentral del av studiet.

Astrid Flacké

Programansvarlig

Astrid Flacké

førstelektor

astrid.flacke@vid.no

Ellen Luckman

Rådgiver

Ellen Luckman

rådgiver

ellen.luckman@vid.no

Emneliste

 • Kunnskapsgrunnlag – hva er konflikt og hvordan forstå konflikter
 • Arbeid med konflikter