Studier

Videreutdanning i kreftsykepleie

Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Oslo
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende.

Kreftsykepleie | videreutdanning over 2 år | VID Bergen

Fakta

  • Deltid, Haraldsplass, (KSS-D)
  • Heltid, Haraldsplass, (KSS-H)
  • Heltid, Diakonova, (KRSYH)
  • Deltid, Diakonova, (KRSYK)

Søknad

Deltid, Haraldsplass, (KSS-D)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

23. september 2018

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet

Heltid, Haraldsplass, (KSS-H)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

23. september 2018

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet

Heltid, Diakonova, (KRSYH)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

3. september 2018

Søknadsfrist

23. september 2018

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet

Deltid, Diakonova, (KRSYK)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

3. september 2018

Søknadsfrist

29. august 2018

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet er fulltegnet

Ressurser