Studier

Videreutdanning i palliativ sykepleie

Helse
Deltid
Bergen
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Palliativ sykepleie handler om helhetlig omsorg for mennesker i livets sluttfase, og er et relativt nytt fagområde innen helsefaglig utdanning og forskning.

Palliativ sykepleie | videreutdanning 2 år | VID Bergen

Emner

  • Klinisk sykepleiespesialitet – palliativ sykepleie
  • Grunnlag og rammer for sykepleie
  • Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder

Artikler

Intervju med Jose Richard II Reyes

Intervju med Jose Richard II Reyes

Da norsk ikke er Jose sitt morsmål har studiet, i tillegg til å være både spennende og interessant, også vært svært utfordrende. Han har likevel hatt et stort læringsutbytte og er blant annet invitert til å snakke om palliasjon og palliativ omsorg ved et universitet på Filippinene.

Les mer

Intervju med Merete S. Midthun

Intervju med Merete S. Midthun

Merethe startet som hjelpepleier tilbake i 1992 og utdannet seg siden til sykepleier. Selve bacheloroppgaven handlet den gang om palliasjon. Siden da har hun brent for dette fagfeltet. I dag tar hun videreutdanning i palliativ sykepleie for ytterligere å spesialisere seg.

Les mer

Flere artikler

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Ressurser