Tre sykepleierstudenter som smiler og holder rundt hverandre

Sykepleie

Bachelor | Heltid | 3 år

Tre sykepleierstudenter som smiler og holder rundt hverandre

Å være sykepleier er et allsidig og praktisk yrke fylt med meningsfulle oppgaver. Som sykepleier arbeider du med både å forebygge og behandle sykdom – i alle livets faser. Du må like å vise omsorg og være forberedt på å ta ansvar under vanskelige forhold. På VID har vi praksisnær læring med mål om å gjøre deg til en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Tilbys også som deltid

For kull 2024 vil det forekomme endringer i studieplan.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 12. august 2024
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8149
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Poenggrense

  2023: Alle søkere fikk tilbud om studieplass

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på bachelornivå, les mer om rutinen for dette her.

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 13. august 2024
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8109
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 46.3 Kvote for førstegangsvitnemål: 44.3

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på bachelornivå, les mer om rutinen for dette her.

Spørsmål og svar

 • Hva er sykepleie?

  Sykepleie er å hjelpe mennesket til å ivareta sine grunnleggende behov. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og meste sykdom og lidelse, er viktig i sykepleien.

  Sykepleierstudiet ved VID skal bidra til at du ved endt utdanning er kompetent, handlekraftig, engasjert, og bevisst betydningen av nestekjærlighet og respekt for menneskets unike verdi og ukrenkelighet.

 • Hvor kan jeg jobbe når jeg er ferdig utdannet?

  Når du har fullført utdannelsen din, vil du som sykepleier ha muligheten til å arbeide i ulike sektorer innen helsevesenet. Noen av de mulige arbeidsstedene inkluderer:

  1. Sykehus: Arbeid i sykehus gir deg muligheten til å jobbe på ulike avdelinger, som medisin, kirurgi, intensivavdeling eller fødeavdeling.

  2. Kommunale helse- og omsorgstjenester: Du kan arbeide innenfor ulike deler av det kommunale helsevesenet, for eksempel hjemmesykepleie, helsestasjon, eller i omsorgsboliger.

  3. Spesialisthelsetjenesten: Dette kan inkludere arbeid på spesialiserte klinikker eller institusjoner som fokuserer på spesifikke sykdommer eller tilstander.

  4. Privat sektor: Noen sykepleiere velger å arbeide for private helseforetak, klinikker eller bedrifter som tilbyr helse- og omsorgstjenester.

  5. Frivillige organisasjoner: Noen organisasjoner, både nasjonale og internasjonale, ansetter sykepleiere for å bidra til helseprosjekter og humanitær bistand.

  Det er også mulig å spesialisere seg innenfor områder som psykiatri, pediatri, geriatri, eller anestesiologi, avhengig av dine interesser og videreutdanningsmuligheter. Utdannelsen din vil åpne dører for en rekke karrieremuligheter og gi deg fleksibilitet til å velge et felt som passer best for deg.

 • Hvordan er studiet organisert?

  50% av sykepleierstudiet er praksisstudier. På campus veksler læringsaktivitetene mellom undervisning i storklasse og mindre studiegrupper som benyttes ved seminarundervisning, gruppearbeid og ferdighets-/simuleringstrening.

  Undervisning skjer på campus mandag til fredag. Det er ikke faste undervisningsdager, men studenter har en studiedag pr. uke i snitt.

  Sykepleiefaget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn og erfaringskunnskap. Læring er en aktiv og sammensatt prosess som skjer i samspill av det lærere og studenter bringer med seg. Det benyttes derfor ulike læringsformer i studiet, som undervisning, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og praksisstudier.

 • Hvor mye av undervisningen er obligatorisk og hvor mye er fysisk og digitalt?

  Tilnærmet all undervisning og veiledning skjer på campus eller i praksis. Praksis i helseinstitusjoner og andre samarbeidspartnere er obligatorisk. Det samme er ferdighets- og simuleringstrening. Nærværsplikt i undervisning benyttes der kunnskap vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudier eller der studiet krever en forpliktelse overfor medstudenter, eller der studentens deltakelse og engasjement er en vesentlig forutsetning for læring og utvikling.

 • Hvordan kan studiet kombineres med jobb?

  Når studentene har praksis, styres vaktene av praksisveileders turnus. Dersom du har jobb ved siden av studiene og skal ha praksis, må du informere arbeidsgiver om at vakter i praksis må prioriteres.

 • Informasjon om praksis

  Praksisstudier utgjør 50 % av sykepleierutdanningen. Praksis innebærer læring gjennom deltakelse i pasientsituasjoner i ulike deler av helsetjenesten, og tilrettelegges i samarbeid med faste avtalepartnere. Det kan bli noe reising avhengig av hvilken praksisplass som blir tildelt.

  Les mer om praksis i Bergen

  Les mer om praksis i Oslo

 • Kan jeg søke på grunnlag av relevant arbeidserfaring?

  Det er mulig å søke sykepleie uten generell studiekompetanse. Da søker du på grunnlag av realkompetanse. For å kvalifisere til sykepleie trenger du likevel norsk (393 timer) og matematikk (224 timer) på nivå med generell studiekompetanse. I tillegg må du ha gjennomsnittskarakteren 3 i begge fagene. Hvis du har gått yrkesfag uten påbygging, mangler du sannsynligvis begge fagene. Du må også ha minimum fem års relevant arbeidserfaring. Les mer om å søke på grunnlag av realkompetanse: https://www.vid.no/opptak/realkompetanse/

 • Kan jeg overflytte til VID fra en annen høgskole? 

  Det er mulig å søke om overflytting til andre og tredje år ved VIDs bachelor i sykepleie, men for å få dette innvilget må studieløpet ved ditt lærested samsvare med studieløpet ved VID i stor grad. Vi har dessverre ikke kapasitet til å forhåndsvurdere dette, men du kan sammenligne ditt studieprogram med VIDs studieprogram ved å se på vår studieplan nederst på denne siden. For at overflytting skal være aktuelt, må det også være ledige plasser på kullet det søkes til. Les mer: https://www.vid.no/opptak/overflytting/

Les mer

Bachelor i sykepleie – studer ved VID vitenskapelige høgskole

Norge har stort behov for flere sykepleiere. På VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet i Oslo og Betanien og Haraldsplass i Bergen) utdannes 400 dyktige sykepleiere i året. Som sykepleier utgjør du en viktig forskjell for mennesker i sårbare situasjoner.

Spørsmål og svar

 • Hva er sykepleie?

  Sykepleie er å hjelpe mennesket til å ivareta sine grunnleggende behov. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og meste sykdom og lidelse, er viktig i sykepleien.

  Sykepleierstudiet ved VID skal bidra til at du ved endt utdanning er kompetent, handlekraftig, engasjert, og bevisst betydningen av nestekjærlighet og respekt for menneskets unike verdi og ukrenkelighet.

 • Hvor kan jeg jobbe når jeg er ferdig utdannet?

  Når du har fullført utdannelsen din, vil du som sykepleier ha muligheten til å arbeide i ulike sektorer innen helsevesenet. Noen av de mulige arbeidsstedene inkluderer:

  1. Sykehus: Arbeid i sykehus gir deg muligheten til å jobbe på ulike avdelinger, som medisin, kirurgi, intensivavdeling eller fødeavdeling.

  2. Kommunale helse- og omsorgstjenester: Du kan arbeide innenfor ulike deler av det kommunale helsevesenet, for eksempel hjemmesykepleie, helsestasjon, eller i omsorgsboliger.

  3. Spesialisthelsetjenesten: Dette kan inkludere arbeid på spesialiserte klinikker eller institusjoner som fokuserer på spesifikke sykdommer eller tilstander.

  4. Privat sektor: Noen sykepleiere velger å arbeide for private helseforetak, klinikker eller bedrifter som tilbyr helse- og omsorgstjenester.

  5. Frivillige organisasjoner: Noen organisasjoner, både nasjonale og internasjonale, ansetter sykepleiere for å bidra til helseprosjekter og humanitær bistand.

  Det er også mulig å spesialisere seg innenfor områder som psykiatri, pediatri, geriatri, eller anestesiologi, avhengig av dine interesser og videreutdanningsmuligheter. Utdannelsen din vil åpne dører for en rekke karrieremuligheter og gi deg fleksibilitet til å velge et felt som passer best for deg.

 • Hvordan er studiet organisert?

  50% av sykepleierstudiet er praksisstudier. På campus veksler læringsaktivitetene mellom undervisning i storklasse og mindre studiegrupper som benyttes ved seminarundervisning, gruppearbeid og ferdighets-/simuleringstrening.

  Undervisning skjer på campus mandag til fredag. Det er ikke faste undervisningsdager, men studenter har en studiedag pr. uke i snitt.

  Sykepleiefaget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn og erfaringskunnskap. Læring er en aktiv og sammensatt prosess som skjer i samspill av det lærere og studenter bringer med seg. Det benyttes derfor ulike læringsformer i studiet, som undervisning, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og praksisstudier.

 • Hvor mye av undervisningen er obligatorisk og hvor mye er fysisk og digitalt?

  Tilnærmet all undervisning og veiledning skjer på campus eller i praksis. Praksis i helseinstitusjoner og andre samarbeidspartnere er obligatorisk. Det samme er ferdighets- og simuleringstrening. Nærværsplikt i undervisning benyttes der kunnskap vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudier eller der studiet krever en forpliktelse overfor medstudenter, eller der studentens deltakelse og engasjement er en vesentlig forutsetning for læring og utvikling.

 • Hvordan kan studiet kombineres med jobb?

  Når studentene har praksis, styres vaktene av praksisveileders turnus. Dersom du har jobb ved siden av studiene og skal ha praksis, må du informere arbeidsgiver om at vakter i praksis må prioriteres.

 • Informasjon om praksis

  Praksisstudier utgjør 50 % av sykepleierutdanningen. Praksis innebærer læring gjennom deltakelse i pasientsituasjoner i ulike deler av helsetjenesten, og tilrettelegges i samarbeid med faste avtalepartnere. Det kan bli noe reising avhengig av hvilken praksisplass som blir tildelt.

  Les mer om praksis i Bergen

  Les mer om praksis i Oslo

 • Kan jeg søke på grunnlag av relevant arbeidserfaring?

  Det er mulig å søke sykepleie uten generell studiekompetanse. Da søker du på grunnlag av realkompetanse. For å kvalifisere til sykepleie trenger du likevel norsk (393 timer) og matematikk (224 timer) på nivå med generell studiekompetanse. I tillegg må du ha gjennomsnittskarakteren 3 i begge fagene. Hvis du har gått yrkesfag uten påbygging, mangler du sannsynligvis begge fagene. Du må også ha minimum fem års relevant arbeidserfaring. Les mer om å søke på grunnlag av realkompetanse: https://www.vid.no/opptak/realkompetanse/

 • Kan jeg overflytte til VID fra en annen høgskole? 

  Det er mulig å søke om overflytting til andre og tredje år ved VIDs bachelor i sykepleie, men for å få dette innvilget må studieløpet ved ditt lærested samsvare med studieløpet ved VID i stor grad. Vi har dessverre ikke kapasitet til å forhåndsvurdere dette, men du kan sammenligne ditt studieprogram med VIDs studieprogram ved å se på vår studieplan nederst på denne siden. For at overflytting skal være aktuelt, må det også være ledige plasser på kullet det søkes til. Les mer: https://www.vid.no/opptak/overflytting/

Marta Grongstad

Studiekontakt

Marta Grongstad

førstelektor, studieleder

Institutt for sykepleie

marta.grongstad@vid.no

Alexander Didriksen

Opptak

Alexander Didriksen

studiekonsulent

Studieseksjonen

alexander.didriksen@vid.no

Anneline Røssland

Studiekontakt

Anneline Røssland

førstelektor

Institutt for sykepleie

anneline.rossland@vid.no

Merete Gloppen

Opptak

Merete Gloppen

studiekonsulent

Studieseksjonen

merete.gloppen@vid.no

Studieplan

Emneliste

 • BASP1010 Grunnleggende sykepleie, fag og profesjon
 • BASP1020 Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi
 • BASP1030 Sykdomslære og farmakologi
 • BASP1040 Grunnleggende sykepleie i klinisk praksis
 • BASP1050 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • BASP2010 Sykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke
 • BASP2020 Sykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke i klinisk praksis del 1
 • BASP2030 Sykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke i klinisk praksis del 2
 • BASP2040 Folkehelse i et lokalt og globalt perspektiv
 • BASP3010 Sykepleiefaglig ledelse og innovasjon i et samfunn i endring
 • BASP3020 Sykepleie til hjemmeboende pasienter
 • BASP3030 Sykepleie i samhandling med mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet
 • BASP3040 Sykepleiefaglig fordypning: Bacheloroppgave