Studier Helse Bachelor

Bachelor i sykepleie

Å være sykepleier er et allsidig og praktisk yrke fylt med meningsfulle oppgaver. Som sykepleier arbeider du med friske og syke mennesker – i alle livets faser. Du må like å vise omsorg og være forberedt på å ta ansvar under vanskelige forhold. Å være sykepleier åpner opp for mange muligheter og ulike yrkesvalg.

Sykepleier som triller en sykeseng i sykehuskorridoren
 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 15. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode BASP_OSL
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser Bergen: 225 Oslo: 270
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8149

  Søk opptak

  Bachelor i sykepleie Heltid Oslo, Bergen (BASP_OSL)

  Studiestart 15. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  Oslo: Alle

  Bergen: Ordinær kvote: 46.3 Kvote for førstegangsvitnemål: 44.3

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på bachelornivå, les mer om rutinen for dette her.

  Mer informasjon

  Organisering

  50% av sykepleierstudiet er praksisstudier. På campus veksler læringsaktivitetene mellom undervisning i storklasse og mindre studiegrupper som benyttes ved seminarundervisning, gruppearbeid og ferdighets-/simuleringstrening.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

 • Bergen (Heltid)

  • Studiested Bergen
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode BASP_BER
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 210
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8109

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Bachelor i sykepleie Heltid Bergen (BASP_BER)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 48,2
  Kvote for førstegangsvitnemål: 43,9

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på bachelornivå, les mer om rutinen for dette her.

 • Helgeland (Deltid)

  • Studiested Helgeland
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist
  • Programkode BASPDEL_HEL
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 40
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 0
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 909

  Søk opptak

  Bachelor i sykepleie Deltid Helgeland (BASPDEL_HEL)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Det er mulig å søke på sykepleie deltid på Helgeland Deltid Helgeland (BASPDEL_HEL) på ledige studieplasser på Samordna Opptak.
  Studiet blir lagt ut 20. juli og er åpent fram til studiet er fulltegnet.

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på bachelornivå, les mer om rutinen for dette her.

  Mer informasjon

  Organisering

  Bachelor i sykepleie, Helgeland, er et desentralisert deltidsstudium. Totalt går studiet over 4 år og det kreves 75% studieinnsats av et fulltidsstudium.

  Samlingsuker

  Høst 2023 - Uke 33, 39, 44 og 48

  Vår 2024 - Uke 3, 6, 9, 12 og 18

  Studieavgift

  Studieavgift (5600 NOK) første studieår dekkes av RKK og skal ikke belastes studentene. Fra tredje semester er studieavgiften på 5600 NOK.

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

Sykepleie er å hjelpe mennesket til å i vareta sine grunnleggende behov. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og meste sykdom og lidelse, er viktig i sykepleien.

Sykepleierstudiet ved VID skal bidra til at du ved endt utdanning er kompetent, handlekraftig, engasjert, og bevisst betydningen av nestekjærlighet og respekt for menneskets unike verdi og ukrenkelighet. Sykepleiere er en etterspurt arbeidsressurs med bred og allsidig kompetanse. Dette gir mulighet for arbeid innen mange områder av helsetjenesten, både innen ulike deler av kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten.

Sykepleiere kan også få jobb i privat og frivillig sektor. Bachelorutdanningen i sykepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for studier på Phd-nivå.

Sykepleiefaget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn og erfaringskunnskap. Læring er en aktiv og sammensatt prosess som skjer i samspill av det lærere og studenter bringer med seg. Det benyttes derfor ulike læringsformer i studiet, som undervisning, seminarer, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og praksisstudier.

Praksisstudier utgjør 50 % av sykepleierutdanningen. Praksis innebærer læring gjennom deltakelse i pasientsituasjoner i ulike deler av helsetjenesten, og tilrettelegges i samarbeid med faste avtalepartnere. Det kan bli noe reising avhengig av hvilken praksisplass som blir tildelt.

Som sykepleierstudent ved VID har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet og det tilrettelegges for at utenlandske sykepleierstudenter kan ta enkeltemner i teori eller praksis ved VID. Noen emner vil ha undervisning og pensum på engelsk.

Spørsmål og svar

 • Når og hvor går undervisning (vanligvis)?

  Undervisning skjer på campus mandag til fredag. Det er ikke faste undervisningsdager, men studenter har en studiedag pr. uke i snitt.

 • Hvor mye av undervisningen er obligatorisk og hvor mye er fysisk og digitalt?

  Tilnærmet all undervisning og veiledning skjer på campus eller i praksis. Praksis i helseinstitusjoner og andre samarbeidspartnere er obligatorisk. Det samme er ferdighets- og simuleringstrening. Nærværsplikt i undervisning benyttes der kunnskap vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudier eller der studiet krever en forpliktelse overfor medstudenter, eller der studentens deltakelse og engasjement er en vesentlig forutsetning for læring og utvikling.

 • Hvordan kan studiet kombineres med jobb?

  Når studentene har praksis, styres vatkene av praksisveileders turnus. Dersom du har jobb ved siden av studiene og skal ha praksis, må du informere arbeidsgiver om at vakter i praksis må prioriteres.

 • Informasjon om praksis
 • Emneliste

  Grunnleggende sykepleie, fag og profesjon

  Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi

  Sykdomslære og farmakologi

  Grunnleggende sykepleie i klinisk praksis

  Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis

  Sykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke

  Sykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke i klinisk praksis del 1

  Sykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke i klinisk praksis del 2

  Folkehelse i et lokalt og globalt perspektiv

  Valgemne: Interkulturell kommunikasjon

  Valgemne: Medisinsk simulering og hjertelungeredning for helsepersonell

  Valgemne: Sykepleie til barn

  Valgemne: Introduction to Global Health

  Valgemne: Spiritual care across clinical practice

  Sykepleiefaglig ledelse og innovasjon i et samfunn i endring

  Sykepleie til hjemmeboende pasienter

  Sykepleie i samhandling med mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet

  Sykepleiefaglig fordypning: Bacheloroppgave

  (Med forbehold om endringer)

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.