Studium

Bachelor i teologi

Kirke
Heltid
Stavanger
Norsk
180 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Har du lyst til å arbeide i menighet eller organisasjon i Norge eller i utlandet? Bachelor i teologi gir kunnskap om kristen tro, etikk og livssyn, apologetikk, misjon, diakoni og ledelse.

Emner

 • Bibelen og kristendommens historie
 • Religionsvitenskap, jødedom og islam
 • Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner
 • Kontekst og identitet
 • Integrert praktikum
 • Nytestamentlig gresk
 • Examen Philosophicum
 • Examen Facultatum for teologer
 • Eksegese av evangelietekster
 • Bibelhebraisk
 • Kirke- og misjonshistorie: Reformasjonen og det moderne Norge
 • Det gamle testamente

Artikler

Prest for barn og ungdom

Prest for barn og ungdom

Presteyrket er veldig variert, du møter alle typer mennesker i alle livssituasjoner, fra vugge til grav. Selv vil jeg jobbe med barn og ungdom, sier Hilde Sande.

Les mer

Flere artikler

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Ressurser