Bachelor i teologi

Bachelorstudiet i teologi ved VID vitenskapelige høgskole vil gi deg god kunnskap om kristendom og teologi, og mulighet til å kombinere teori med praksis.

3 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
180 studiepoeng

Praktisk tjeneste

Bachelorgraden i teologi er et studieprogram på 180 studiepoeng som normalt tas over 3,5 år. I løpet av disse årene tar man også 30 studiepoeng i praktisk teologi. På den måten integreres teoretiske og praktiske perspektiver fortløpende i studiet. Studentene oppmuntres gjennom hele studiet til å reflektere hvordan det de lærer, kan brukes i praktisk tjeneste i kirke, organisasjons og menighetssammenheng. Studiet skal også hjelpe deg til å reflektere over kristendommens betydning i samtiden og gi kunnskap om ulike problemstillinger knyttet til kristendommens møte med ulike kulturelle og religiøse kontekster.

Hva lærer du?

Studiet gir en grundig innføring i alle teologiske disipliner, samt bibelhebraisk og nytestamentlig gresk. I tillegg inkluderer studiet Examen Philosophicum og Examen Facultatum. K/RLE årsstudium er første året av bachelorgraden. En Bachelor i teologi gir deg mulighet til å søke jobb innen kirke, organisasjon og misjon.

Jeg studerer teologi på VID Stavanger fordi det er et veldig godt faglig miljø samtidig som at ledelsen og lærerne ser enkeltstudenten. Du får en nærhet til lærere og medstudenter her som er helt unik. Skal du studere teologi anbefaler jeg VID Stavanger!

Marthe Kristine Bjerke, student
Bachelor i teologi

Emner

 • Bibelen og kristendommens historie
 • Religionsvitenskap, jødedom og islam
 • Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner
 • Kontekst og identitet
 • Integrert praktikum
 • Nytestamentlig gresk
 • Examen Philosophicum
 • Examen Facultatum for teologer
 • Eksegese av evangelietekster
 • Bibelhebraisk
 • Kirke- og misjonshistorie: Reformasjonen og det moderne Norge
 • Det gamle testamente

Veien til prestetjeneste

Studerer du teologi og lurer på om du skal bli prest? Da er du velkommen til å være med på et innføringsprogram som kalles Veien til prestetjeneste. Programmet løper parallelt med teologistudiet. Gjennomføring av programmet er obligatorisk for alle som skal ordineres til prest i Den norske kirke. Du kan lese mer om programmet hos Den norske kirken.

Karrieremuligheter

Bachelorgraden i teologi gir en god innføring i kristendom og teologi og gir grunnlag for jobb i kirke, organisasjon og misjon. Videre gir graden grunnlag for opptak til mastergraden i teologi og mastergraden i globale studier. Bachelorgraden inngår også i cand.theol.-graden ved VID vitenskapelige høgskole. Cand.theol.-tittelen gir mulighet for å søke ordinasjon som prest i Den norske kirke.

Artikler

Prest for barn og ungdom

Prest for barn og ungdom

Presteyrket er veldig variert, du møter alle typer mennesker i alle livssituasjoner, fra vugge til grav. Selv vil jeg jobbe med barn og ungdom, sier Hilde Sande.

Les mer

Flere artikler

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: Alle
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Terese Bue Kessel

Fagrelaterte spørsmål?

Terese Bue Kessel
studieleder, førsteamanuensis
Stavanger
+4751516232
terese.bue.kessel@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.

Ressurser