Studier Ledelse Master

Master i verdibasert ledelse

Vi står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer. Dette krever nye måter å lede og organisere på. Med en mastergrad i verdibasert ledelse lærer du hvordan arbeid med verdier som kan endre organisasjoner og samfunn.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  4. september 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  120

 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  11. september 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  120

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Heltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 4. september 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MAVERDIHEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 10
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 36300
   • Totalt per semester NOK 37220

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Master i verdibasert ledelse Heltid Oslo (MAVERDIHEL)

   Studiestart 4. september 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanningsløp av 3 års varighet
   • Det kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp:

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

   CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Har du spørsmål til opptak, kontakt oss på e-post: opptak@vid.no

   Mer informasjon

   Organisering

   Samlingsuker høst 2022 / vår 2023

   1. semester, 1. studieår heltid: uke 36, uke 37, uke 43 og uke 44
   2. semester, 1. studieår heltid: uke 4, uke 5, uke 16 og uke 17

   Timeplanen publiseres i løpet av juni 2022

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 11. september 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MAVERDIDEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 4
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 35
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 19700
   • Totalt per semester NOK 20620

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Master i verdibasert ledelse Deltid Oslo (MAVERDIDEL)

   Studiestart 11. september 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanningsløp av 3 års varighet
   • Det kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp:

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

   CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Har du spørsmål til opptak, kontakt oss på e-post: opptak@vid.no

   Mer informasjon

   Organisering

   Samlingsuker høsten 2022 / våren 2023

   1. semester, 1. studieår deltid: uke 37 og uke 44

   2. semester, 1. studieår deltid: uke 5 og uke 16

   Timeplanen publiseres i løpet av juni 2022

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  Med en mastergrad i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Studiet retter seg mot nåværende og fremtidige ledere, samt ansatte og andre som ønsker å utvikle ledelsesfaglig kompetanse.

  Spørsmål og svar

  • Hva er verdibasert ledelse, og hvorfor er verdier så viktig i ledelse?

   Verdibevisst ledelse handler om

   å «utvikle ny organisatorisk praksis, basert på økt moralsk sensitivitet, ved anvendelse av bevisstgjørende og meningsskapende refleksjonsprosesser over egen praksis» (Aadland & Askeland, 2017, s. 92). Videre skaper verdier retning og drivkraft for handlinger. Bevissthet rundt verdier gir innsikt i hva som kan og bør være standarder for nåværende og fremtidige handlinger.

  • Hva lærer jeg på studiet?

   I studiet verdibasert ledelse lærer du

   hvordan verdier knytter seg til etablering av gode relasjoner, nettverk og fellesskap. Vi jobber med hvordan man kan ta riktige og viktige beslutninger. Vi kobler verdibasert ledelse opp mot forståelse for styring og administrasjon, forvaltningsøkonomi og arbeidsrett.

   Videre knytter vi verdier opp mot identitet, kultur og verdiarbeid i praksis, samt HR, personalledelse og team- og prosjektledelse. Vi ser også på verdier i tilknytning til sosial innovasjon og bærekraft.

   Tre hovedfokus i utdanningen

   • Jeg som verdibevisst leder.
   • Hvordan drive en verdibasert organisasjon eller team.
   • Hvordan lede i et samfunn som krever bevissthet rundt verdier.
  • Verdibasert ledelse i ulike type bedrifter og organisasjoner

   I studiet får du innsyn i hvordan lede både innen offentlige organisasjoner, privat næringsliv og religiøst eller ideologisk forankrede organisasjoner. Du lærer hvordan verdier og etikk er knyttet til ledelses- og organisasjonsteori.

  • Hvordan er utdanningen lagt opp?

   Utdanningen i verdibasert ledelse gir mulighet til å velge mellom to studieløp med egne studieplaner

   Ved søknad om opptak velges enten 90 eller 120 studiepoengs masterløp.

   Master i verdibasert ledelse

   Studieløp som gir 120 studiepoeng, og kan tas enten på heltid eller deltid. Normert gjennomføringstid på deltid er 4 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng per år.

   Executive master i verdibasert ledelse

   Studieløp som gir 90 studiepoeng, og kan tas enten på heltid eller deltid. Normert gjennomføringstid på deltid er 3 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng første året og 30 studiepoeng andre året.

   Deltidsstudenter har to ukesamlinger per semester og heltidsstudenter har fire ukessamlinger per semester.

   Flere emner kan tas som selvstendige kurs og gir studiepoeng på masternivå.

  • Hvordan er undervisningen?

   Gjennom studiet blir du kjent med egne verdier

   Du lærer å bruke verdiene dine til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier i organisasjoner og samfunn.

   Det legges til rette for kritisk refleksjon og utvikling av din egen rolle som leder. Slik får du verktøy til å utvikle deg selv og organisasjonen i et samfunn med utfordringer.

   Vi diskuterer dilemmaer og utfordringer for å finne hva som skal til for å bygge forpliktende fellesskap for et bedre samfunn.

   FNs bærekraftsmål står sentralt i programmet.

  • Forskningsbasert kunnskap i verdibasert ledelse

   Studiet formidler forskningsbasert kunnskap, og legger vekt på selvrefleksjon og veiledning.

  • Hvem passer masterprogrammet i verdibasert ledelse for?

   Studiet retter seg mot studenter med både bachelor- og masterutdanninger og arbeidserfaring fra ulike sektorer. Det er et mål at studiet skal bringe sammen studenter med variert utdanningsbakgrunn og erfaring fra ulike profesjoner og sektorer.

   Verdibasert ledelse passer for...

   nåværende og fremtidige ledere, samt ansatte og andre som ønsker å utvikle ledelsesfaglig kompetanse innenfor:

   • Helse-, omsorgs- og velferdstjenesten
   • Offentlig og private helseinstitusjoner
   • Organisasjoner med særlig fokus på verdier og bærekraft
   • Diakonale institusjoner og ideelle organisasjoner
   • Kirke, og tros- og livssynssamfunn
   • Bistandsorganisasjoner
   • Politi og andre verdiorienterte organisasjoner
   • Private organisasjoner med et verdiperspektiv

   Studiet er åpent for alle kvalifiserte studenter som er opptatt av at ledelse skal ha en klar verdiforankring og identitet uavhengig av tro og livssyn.

  • Hvilke emner dekker utdanningen?

   Utdanningen inkluderer en rekke emner:

   • Organisering, ledelse og endring i offentlig sektor
   • Organisering, ledelse og endring i ideell sektor
   • Styring, jus og økonomi
   • Personalledelse og konflikthåndtering
   • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
   • Verdibevisst ledelse i offentlig sektor
   • Verdibevisst ledelse i ideell sektor
   • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
   • Team- og prosjektledelse
   • Relasjonell ledelse og coaching, del I
   • Sosial innovasjon og bærekraft
   • Relasjonell ledelse og coaching, del II
   • Etisk refleksjonsveiledning
   • Masteroppgave
  • Hva vil det si at VID er en diakonal høgskole?

   At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå