Studier

Master i verdibasert ledelse

Ledelse
Heltid
Deltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
90 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Med en mastergrad i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier.

Master i verdibasert ledelse

Emner

 • Organisasjon, ledelse og endring
 • Vitenskapsteori
 • Verdibevisst ledelse
 • Helse- og sosialpolitikk
 • Organisering i ideell sektor
 • Jus og økonomi
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Personalledelse og konflikthåndtering
 • Forskningsdesign og metode
 • Ledelse i ideell sektor
 • Ledelse i offentlig sektor
 • Intercultural leadership
 • Prosjektledelse
 • Ledelse i praksis med coaching-grupper
 • Masteroppgave

Fakta

Søknad

Det finnes 3 ulike opptak til dette studiet. Les derfor nøye gjennom fakta, og søk på rett variant av studiet.

Heltid, Oslo, (MAVERDIHEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

Deltid, Oslo, (MAVERDIDEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

DeltidHeltid, Oslo, (MAVERD90D)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

Ressurser