Studier Ledelse Master

Master i verdibasert ledelse

Vi står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer. Organisasjoner opplever økt fokus på konkurranse og resultatkrav. Dette krever nye måter å lede og organisere på. Med en mastergrad i verdibasert ledelse lærer du hvordan arbeid med verdier kan endre organisasjoner og samfunn. Det tilbys 90 eller 120 studiepoengs masterløp på deltid eller heltid.

To studenter i samarbeid på studiet i verdibasert ledelse ved VID høgskole.
 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 2. september 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 1. juni 2024
  • Programkode MAVERDIHEL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 10
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 38000
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 39049

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i verdibasert ledelse Heltid Oslo (MAVERDIHEL)

  Studiestart 2. september 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanningsløp av 3 års varighet
  • Det kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Har du spørsmål til opptak, kontakt oss på e-post: opptak@vid.no

  Mer informasjon

  Organisering

  Undervisningsuker 2024-2025:

  Første studieår: Uke 36, 37, 44, 45, 5, 6, 13 og 14

  Andre studieår: Uke 35, 36, 44, 46, 4, 5, 12 og 13

  Kontakt

  Studieleder Gry Espedal kan kontaktes på e-post gry.espedal@vid.no

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 2. september 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 1. juni 2024
  • Programkode MAVERDIDEL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 35
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 20600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 21649

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i verdibasert ledelse Deltid Oslo (MAVERDIDEL)

  Studiestart 2. september 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanningsløp av 3 års varighet
  • Det kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Har du spørsmål til opptak, kontakt oss på e-post: opptak@vid.no

  Mer informasjon

  Organisering

  Undervisningsuker 2024 - 2025

  Første studieår: uke 36, 44, 5 og 13

  Andre studieår: uke 37, 45, 6 og 14

  Tredje studieår (120 studiepoeng): uke 36, 44, 5 og 13

  Avsluttende studieår: uke 35, 46, 4 og 12

  Kontakt

  Studieleder Gry Espedal kan kontaktes på e-post gry.espedal@vid.no

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

Med en mastergrad i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Studiet retter seg mot nåværende og fremtidige ledere, samt ansatte og andre som ønsker å utvikle ledelsesfaglig kompetanse.

Spørsmål og svar

 • Hva er verdibasert ledelse, og hvorfor er verdier så viktig i ledelse?

  Verdibevisst ledelse handler om

  å «utvikle ny organisatorisk praksis, basert på økt moralsk sensitivitet, ved anvendelse av bevisstgjørende og meningsskapende refleksjonsprosesser over egen praksis» (Aadland & Askeland, 2017, s. 92). Videre skaper verdier retning og drivkraft for handlinger. Bevissthet rundt verdier gir innsikt i hva som kan og bør være standarder for nåværende og fremtidige handlinger.

 • Hva lærer jeg på studiet?

  I studiet verdibasert ledelse lærer du

  hvordan verdier knytter seg til etablering av gode relasjoner, nettverk og fellesskap. Vi jobber med hvordan man kan ta riktige og viktige beslutninger. Vi kobler verdibasert ledelse opp mot forståelse for styring og administrasjon, forvaltningsøkonomi og arbeidsrett.

  Videre knytter vi verdier opp mot identitet, kultur og verdiarbeid i praksis, samt HR, personalledelse og team- og prosjektledelse. Vi ser også på verdier i tilknytning til sosial innovasjon og bærekraft.

  Tre hovedfokus i utdanningen

  • Jeg som verdibevisst leder.
  • Hvordan drive en verdibasert organisasjon eller team.
  • Hvordan lede i et samfunn som krever bevissthet rundt verdier.
 • Verdibasert ledelse i ulike type bedrifter og organisasjoner

  I studiet får du innsyn i hvordan lede både innen offentlige organisasjoner, privat næringsliv og religiøst eller ideologisk forankrede organisasjoner. Du lærer hvordan verdier og etikk er knyttet til ledelses- og organisasjonsteori.

 • Hvordan er utdanningen lagt opp?

  Utdanningen i verdibasert ledelse gir mulighet til å velge mellom to studieløp med egne studieplaner

  Ved søknad om opptak velges enten 90 eller 120 studiepoengs masterløp.

  Master i verdibasert ledelse

  Studieløp som gir 120 studiepoeng, og kan tas enten på heltid eller deltid. Normert gjennomføringstid på deltid er 4 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng per år.

  Executive master i verdibasert ledelse

  Studieløp som gir 90 studiepoeng, og kan tas enten på heltid eller deltid. Normert gjennomføringstid på deltid er 3 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng første året og 30 studiepoeng andre året.

  Deltidsstudenter har to ukesamlinger per semester og heltidsstudenter har fire ukessamlinger per semester.

  Flere emner kan tas som selvstendige kurs og gir studiepoeng på masternivå.

 • Hvordan er undervisningen?

  Gjennom studiet blir du kjent med egne verdier

  Du lærer å bruke verdiene dine til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier i organisasjoner og samfunn.

  Det legges til rette for kritisk refleksjon og utvikling av din egen rolle som leder. Slik får du verktøy til å utvikle deg selv og organisasjonen i et samfunn med utfordringer.

  Vi diskuterer dilemmaer og utfordringer for å finne hva som skal til for å bygge forpliktende fellesskap for et bedre samfunn.

  FNs bærekraftsmål står sentralt i programmet.

 • Forskningsbasert kunnskap i verdibasert ledelse

  Studiet formidler forskningsbasert kunnskap, og legger vekt på selvrefleksjon og veiledning.

 • Hvem passer masterprogrammet i verdibasert ledelse for?

  Studiet retter seg mot studenter med både bachelor- og masterutdanninger og arbeidserfaring fra ulike sektorer. Det er et mål at studiet skal bringe sammen studenter med variert utdanningsbakgrunn og erfaring fra ulike profesjoner og sektorer.

  Verdibasert ledelse passer for...

  nåværende og fremtidige ledere, samt ansatte og andre som ønsker å utvikle ledelsesfaglig kompetanse innenfor:

  • Helse-, omsorgs- og velferdstjenesten
  • Offentlig og private helseinstitusjoner
  • Organisasjoner med særlig fokus på verdier og bærekraft
  • Diakonale institusjoner og ideelle organisasjoner
  • Kirke, og tros- og livssynssamfunn
  • Bistandsorganisasjoner
  • Politi og andre verdiorienterte organisasjoner
  • Private organisasjoner med et verdiperspektiv

  Studiet er åpent for alle kvalifiserte studenter som er opptatt av at ledelse skal ha en klar verdiforankring og identitet uavhengig av tro og livssyn.

 • Hvilke emner dekker utdanningen?

  Utdanningen inkluderer en rekke emner:

  • Verdibevisst ledelse og organisering
  • Introduksjon til ledelse og organisering av offenltig sektor
  • Introduksjon til ledelse og organisering av ideell sektor
  • Relasjonell ledelse og coaching
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Forvaltningsøkonomi
  • Spesielt fokus: Ledelse og bærekraft
  • Team- og prosjektledelse
  • Etisk refleksjonsveiledning
  • Ledelse, sosial innovasjon og bærekraft
  • Personalledelse, arbeidsrett og konflikthåndtering
  • Masteroppgave
 • Hva vil det si at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.