Studier Ledelse Videreutdanning

Videreutdanning i verdibasert ledelse

Ledere står overfor store utfordringer med økt fokus på konkurranse og resultatkrav. Store sosiale og miljømessige utfordringer krever nye måter å lede og organisere på. Sosial innovasjon og bærekraft blir stadig viktigere. I denne videreutdanningen lærer du hvordan verdibevisst ledelse kan endre organisasjoner og samfunn.

To voksne mennesker i samarbeid på studiet i verdibasert ledelse ved VID høgskole.
 • Stavanger (Deltid)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart
  • Søknadstart
  • Søknadsfrist
  • Programkode VUVERD
  • Studiepoeng 30
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 1 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 20600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 21494

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i verdibasert ledelse Deltid Stavanger (VUVERD)

  Studiestart
  Søknadsfrist
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad eller annen utdanning på minimum tre år som er godkjent som jevngod med med bachelorgrad.
  • To års relevant yrkeserfaring.

  Studiet er fulltegnet.

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker

  • Vitnemål fra bachelorgrad eller annen utdanning av minimums tre års omfang som er godkjent som jevngod med med bachelorgrad.
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent.

  Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Videreutdanningsprogrammet tilsvarer første året på masterstudiet i verdibasert ledelse og studenter som ønsker det kan fullføre 120 eller 90 studiepoengsmaster i Oslo.

  Samlingsuker

  Hvert semester består av tre samlinger av enten tre eller to dager per semester, til sammen åtte dager. Noen av undervisningsbolkene vil være digitale. Det kan også tilbys hybride løsninger

  Oppstart høst 2023 med samlinger på VIDs campus i Stavanger:

  11. – 12. september 9.00 – 16.00

  25. – 26. oktober 9.00 – 16.00

  27. oktober 9.00 – 14.00 (Digital undervisning)

  22 – 23. november 9.00 – 16.00

  24. november 9.00 – 12.00

  Dato for våren 2024 er:

  17. – 19. januar

  14. – 15. mars

  24. – 26. april

  I tillegg vil det være noe digital undervisning. Mer informasjon kommer.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, opptaksleder, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

I dette studiet lærer du hvordan verdier skaper retning og drivkraft for handlinger. Bevissthet rundt verdier vil gi deg innsyn i hva som kan og bør være standarder for nåværende og fremtidige handlinger.

Med en videreutdanning i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Studiet retter seg mot deg som har en bachelor- eller masterutdanning, og arbeidserfaring fra offentlig, ideell eller privat sektor, og som ønsker å utvikle ledelsesfaglig kompetanse.

Spørsmål og svar

 • Hva er verdibasert ledelse, og hvorfor er verdier så viktig i ledelse?

  Verdibevisst ledelse handler om å «utvikle ny organisatorisk praksis, basert på økt moralsk sensitivitet, ved anvendelse av bevisstgjørende og meningsskapende refleksjonsprosesser over egen praksis» (Aadland & Askeland, 2017, s. 92). Videre skaper verdier retning og drivkraft for handlinger. Bevissthet rundt verdier gir innsikt i hva som kan og bør være standarder for nåværende og fremtidige handlinger.t.

 • Hva lærer jeg i dette studiet?

  Du lærer å bruke verdiene dine til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier i organisasjoner og samfunn.

  Det legges til rette for kritisk refleksjon og utvikling av din egen rolle som leder. Slik får du verktøy til å utvikle deg selv og organisasjonen i et samfunn med utfordringer.

  Vi diskuterer dilemmaer og utfordringer for å finne hva som skal til for å bygge forpliktende fellesskap for et bedre samfunn.

  FNs bærekraftsmål står sentralt i programmet.

 • Forskningsbasert kunnskap i verdibasert ledelse

  Studiet formidler forskningsbasert kunnskap, og legger vekt på selvrefleksjon og veiledning.

 • Hvem passer videreutdanning i verdibasert ledelse for?

  Studiet retter seg mot studenter med både bachelor- og masterutdanninger, og som har arbeidserfaring fra ulike sektorer. Det er et mål at studiet skal bringe sammen studenter med variert utdanningsbakgrunn og erfaring fra ulike profesjoner og sektorer.

  Studiet passer for alle med interesse for ledelse. Nåværende og fremtidige ledere, samt ansatte og andre som ønsker å utvikle ledelsesfaglig kompetanse innenfor:

  • Helse-, omsorgs- og velferdstjenesten
  • Offentlig og private helseinstitusjoner
  • Organisasjoner med særlig fokus på verdier og bærekraft
  • Diakonale institusjoner og ideelle organisasjoner
  • Kirke, og tros- og livssynssamfunn
  • Bistandsorganisasjoner
  • Politi og andre verdiorienterte organisasjoner
  • Private organisasjoner med et verdiperspektiv
 • Hvilke emner vil jeg ta og hvordan blir jeg vurdert?

  Videreutdanningsprogrammet består av tre emner som vil bli gjennomført på VID campus Stavanger.

  • Verdibevisst ledelse og organisering (15 studiepoeng)
  • Personalledelse og konflikthåndtering (10 studiepoeng)
  • Ledelse og bærekraft (5 studiepoeng).

  Du vil avlegge eksamen i hvert emne. Se studieplan for mer informasjon om emnene og eksamensform.

 • Kan jeg ta master i verdibasert ledelse etter videreutdanningen?

  Du kan ta masterutdanning i verdibasert ledelse på enten 120 eller 90 studiepoeng ved VID Oslo. Videreutdanningen i verdibasert ledelse (30 stp) inngår i første studieår på Master i verdibasert ledelse.

 • Hva vil det si at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.