Bli prest

Bli prest

Profesjon teologi

Teologi

Profesjon
Heltid
Stavanger

Bachelor teologi

Teologi

Bachelor
Heltid
Stavanger

Prest for barn og ungdom

Jeg tiltrekkes av den store variasjonen du møter i presteyrket, både de gode samtalene med par som vil gifte seg i kirke, til fortrolige samtaler med mennesker som står midt i en livskrise. Hilde Sande.

Møt to unge prester utdannet fra VID

Studer der kompetansen er best