En sykepleier med en akuttmedisinsk pasient

Akuttmedisinsk sykepleie

Videreutdanning | Deltid | 2 år

Er du sykepleier og ønsker å bli enda bedre i møte med mennesker med akutt eller kritisk sykdom eller skade? Med en videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie får du spisset kompetanse på feltet og tryggheten som trengs.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 9. september 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 23000
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 24009
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • Ett års relevant yrkespraksis (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Poenggrense

  34,10

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent
  • Autorisasjon

  CV, arbeidsavtaler og arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning, For-2017-01-06-13.

Les om hva elevene våre sier

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet for?

  Akuttmedisinsk sykepleie passer for sykepleiere som arbeider, eller ønsker å arbeide med pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom eller skade både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

  Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis som enten er 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning.

  Hvis du har utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

 • Hva lærer jeg på studiet?

  Etter fullført studie i akuttmedisinsk sykepleie har du:

  • avansert kunnskap innenfor fagfeltene knyttet til akutt- og allmennmedisinsk sykepleie, inkludert avansert kunnskap om systematisk klinisk undersøkelse og vurdering.
  • avansert kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innen akuttsykepleierens fagfelt.
  • inngående kunnskap om tjenestetilbudet i den akuttmedisinske kjede
  • inngående kunnskap om klinisk ledelse, tverrfaglig og tverretatlig samhandling
  • bred kunnskap om betydningen av verdier, kulturelt og livssynsmessig mangfold
  • inngående kunnskap om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
  • bred kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode og forskningsetikk
 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet er samlingsbasert med 3 intensive undervisningsuker per semester og arbeidskrav mellom ukesamlingene. I tillegg til undervisningsukene er det til sammen seks uker med praksisstudier i akuttmottak, kommunehelsetjenesten og andre relevante praksissteder. Praksisukene gjennomføres utenom undervisningsukene.

  Samlingsuker

  Høst 2024 - uke 37, 43 og 48

  Vår 2025 - uke 3, 11 og 19

  Første samlingsuke ved studiestart starter mandag kl. 11.00 og avsluttes fredag senest kl. 13.00. Resten av samlingsukene starter mandag enten kl. 10.00 eller kl. 11.00 og avsluttes torsdag senest kl.16.00. Fredag er studiedag.

  Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse skal integreres i studentenes praksis, og det er lagt opp til varierte læringsarenaer.

  Sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, vurdering og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og bearbeiding av ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og studieformer.

  På akuttmedisinsk sykepleie har vi blant annet:

  • Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse
  • Gruppearbeid
  • Seminarer
  • Selvstudier
  • Arbeidskrav
  • Systematisk pasientundersøkelse
  • Simulering
  • Praksisstudier
  • Oppgaveveiledning
  • Faglige og pedagogiske digitale verktøy
 • Når er det praksis?

  I første semester av utdanningen skal studentene ha to uker med praksis i kommunehelsetjenesten. Aktuelle praksissteder er ved ØHD senger, legevakt og ambulanse. I andre semester er det fire uker med praksis i spesialhelsetjenesten (akuttmottak).

  To uker praksis i kommunehelsetjenesten 1. semester:

  Høgskolen legger til rette for praksisplasser for studenter i Bergensområdet. Studenter som ikke bor i Bergen og omegn oppfordres til selv å skaffe praksisplasser på eller i nærheten av eget hjemsted. Praksisplassene må godkjennes av høgskolen.

  Fire uker praksis i spesialisthelsetjenesten 2. semester

  Høgskolen legger til rette for praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med studentene. Dette gjelder studenter fra hele landet. Studenter som ikke bor i Bergen og omegn oppfordres selv til å skaffe praksisplasser på eller i nærheten av eget hjemsted. Praksisplassene må godkjennes av høgskolen.

 • Hvordan er fagmiljøet på VID?

  Studiets fagmiljø består av fagpersoner fra høgskolen, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

 • Hvordan er behovet for utdanningen?

  Det er et økende behov for akuttmedisinske sykepleiere og videreutdanningen skal bidra til å dekke behovet for høy faglig kompetanse i møte med den akutt/kritisk syke pasienten på ulike tjenestesteder i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

 • Kan studiet inngå som del av mastergrad?

  Ja, videreutdanningen i akuttmedisinsk sykepleie kan inngå som første del av Master i klinisk sykepleie.

Emneliste

 • MAAKU5100 Akutt- og allmennmedisinsk sykepleie
 • MAAKU5200 Traumatologi
 • MAAKU5000 Grunnlagsforståelse og rammer i akuttmedisinsk sykepleie
 • MAAKU5300 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.