Studium

Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie

Helse
Deltid
Bergen
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider i kommunale institusjoner med ØH-senger og ved akuttmottak eller observasjonsposter i somatiske sykehus.

Akuttmedisinsk sykepleie | Videreutdanning VID Bergen

Emner

  • Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie – medisinske og naturvitenskapelige emner
  • Avansert akuttmedisinsk sykepleie – traumatologi og livstruende sykdom/skade
  • Grunnlag og rammer for sykepleie – lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse
  • Grunnlag og rammer for sykepleie – menneskesyn, etikk og kultur
  • Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder
  • Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder, skriving av prosjektplan

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Ressurser