Studium

Videreutdanning i kreftsykepleie

Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende.

Kreftsykepleie | videreutdanning over 2 år | VID Bergen

Emner

  • Kreftsykepleiens kunnskapsgrunnlag og kontekst
  • Klinisk spesialitet i kreftsykepleie
  • Fordypning i klinisk kreftsykepleie
  • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode

Fakta

Søknad

Det finnes flere varianter av dette studiet. Les derfor nøye gjennom fakta, og søk på rett variant av studiet.

Deltid, Bergen, (KSS-D)

Opptakskrav

Heltid, Bergen, (KSS-H)

Opptakskrav

Ressurser