En pasient som har et måleinstrument koblet til hånden sin - som illustrasjon for videreutdanning i kreftsykepleie

Kreftsykepleie

Videreutdanning | Heltid | 1,5 år

På videreutdanning i kreftsykepleie utdannes reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, og også bistå deres pårørende.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 26. august 2024
  Studiepoeng 90
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1,5 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9309
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års relevant yrkespraksis 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon
  • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 26. august 2024
  Studiepoeng 90
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1,5 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9349
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års yrkespraksis som sykepleier 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Poenggrense

  Suppleringsopptak 2023 - 27,33 poeng

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon
  • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

Les mer

Spørsmål og svar

 • Hva gjør en kreftsykepleier?

  Kreftsykepleieren møter pasienter og deres pårørende i alle faser av en kreftsykdom. Når helbredende behandling av pasienten ikke lenger er mulig har kreftsykepleieren en sentral rolle ved å lindre plagsomme symptomer og gi omsorg ved livets slutt.

 • Hvem er studiet for?

  For sykepleiere som jobber med eller ønsker å jobbe innen kreftomsorg i sykehus eller kommunehelsetjenesten.

  Studiet er også aktuelt for sykepleiere som arbeider med veiledning, informasjon og undervisning om kreft.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Videreutdanningen er et fulltidsstudie som går over 3 semestre.

  Samlingsuker 2023/2024 (kull 23)

  • Høst 2023 Uke 35, 36, 41, 42, 48 og 49
  • Vår 2024 Uke 4, 5, 14, 15, 18
  • Høst 2024 Uke 33, 34, 42, 43, 44, 45, 47 (uke 43-45 inneholder praksis)

  Semesterstart høst 2024 (kull 23)

  Semesterstart er onsdag 14. august.

  Praksis 2024 (kull 23)

  • Vår 2024 Bergen: Uke 6-11. Oslo: Uke 7-12.
  • Høst 2024 Uke 35-40

  Undervisningsuker 2024/2025 (kull 24) med forbehold om endringer:

  • Høst 2024: 35, 37, 42, 44, 46, 48
  • Vår 2025: 3, 4, 13, 15, 18
  • Vår 2025 praksis: Oslo uke 7-12. Bergen uke 6-11
 • Har studiet praksis?

  Studentene på kreftsykepleie har 3 praksisperioder på til sammen 15 uker.

 • Hvilke kvalifikasjoner får jeg?

  Som kreftsykepleier kan du jobbe med:

  • Forebygging av kreftsykdom
  • Kreftpasienter med ulike kreftdiagnoser i alle aldersgrupper, inkludert barn med kreftsykdom
  • Kreftpasienter i ulike faser: utredning, behandling, rehabilitering, lindrende og terminal fase
  • Andre alvorlig og / eller kronisk syke
 • Hvorfor er studiet relevant?

  Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker helse- og livssituasjonen i stor grad. Kort liggetid i sykehus gir behov for økt kompetanse på alle nivå i helsetjenesten. Oppdatert kunnskap innen kreftomsorg er viktig når sykepleiere i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper skal gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag. I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal tjenester som utøves være virkningsfulle, trygge og styrke brukerperspektivet. Tjenestene skal være samordnet, preget av kontinuitet og god samhandling på tvers av fag og nivåer der ressursene utnyttes på en god måte.

 • Påbygg til mastergrad?

  Det vil være mulig å bygge på 90 studiepoengs videreutdanning med 30 studiepoengs masteroppgave som resulterer i mastergrad 120 studiepoeng.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.