Studier

Videreutdanning i kreftsykepleie

Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Oslo
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende.

Kreftsykepleie | videreutdanning over 2 år | VID Bergen

Fakta

Søknad

Det finnes 4 ulike opptak til dette studiet. Les derfor nøye gjennom fakta, og søk på rett variant av studiet.

Deltid, Bergen, (KSS-D)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2018

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Heltid, Bergen, (KSS-H)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2018

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Heltid, Oslo, (KRSYH)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2018

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Deltid, Oslo, (KRSYK)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2018

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Ressurser