Studier

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie

Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Oslo
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen
Kreftsykepleie | videreutdanning over 2 år | VID Bergen
  • Deltid, VID Bergen, studiested Betanien, (KSS-D)
  • Heltid, VID Bergen, studiested Betanien, (KSS-H)
  • Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (KRSYH)
  • Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (KRSYK)

Søknad

Deltid, VID Bergen, studiested Betanien, (KSS-D)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

19. august 2019

Søknadsfrist

15. april 2020

Heltid, VID Bergen, studiested Betanien, (KSS-H)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2020

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (KRSYH)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

7. september 2020

Søknadsfrist

15. april 2020

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (KRSYK)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

7. september 2020

Søknadsfrist

15. april 2020

Ressurser