Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i kreftsykepleie

Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, og også bistå deres pårørende.


 • Studiested

  Bergen

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  28. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  90

 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Heltid

  Studiestart

  28. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  90

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Bergen (Heltid)
   • Studiested Bergen
   • Studiestart 28. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VUKSH_BER
   • Studiepoeng 90
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 1,5 år
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 550
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 7900
   • Totalt per semester NOK 8770

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i kreftsykepleie Heltid Bergen (VUKSH_BER)

   Studiestart 28. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
   • Autorisasjon som sykepleier
   • To års relevant yrkespraksis 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

   For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

   Dokumentasjonskrav

   • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
   • Autorisasjon
   • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

   CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

   Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

   Mer informasjon

   Organisering

   Samlingsuker 2023/2024

   • Høst 2023 Uke 35, 36, 40, 42, 48 og 49
   • Vår 2024 Uke 4, 5, 14, 15, 18

   Praksis vår 2024

   Avvikles i perioden mellom uke 6 og 13

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

  • Oslo (Heltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 28. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VUKSH_OSL
   • Studiepoeng 90
   • Studieform Heltid
   • Studiets lengde 1,5 år
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 30
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 7900
   • Totalt per semester NOK 8820

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i kreftsykepleie Heltid Oslo (VUKSH_OSL)

   Studiestart 28. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
   • Autorisasjon som sykepleier
   • To års yrkespraksis som sykepleier 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

   For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

   Dokumentasjonskrav

   • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
   • Autorisasjon
   • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

   CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

   Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

   Spørsmål?

   Send en e-post til opptak@vid.no

   Organisering

   Samlingsuker 2023/2024

   • Høst 2023 Uke 35, 36, 41, 42, 48 og 49
   • Vår 2024 Uke 4, 5, 14, 15, 18

   Praksis vår 2024

   Avvikles i perioden mellom uke 6 og 13

  Kreftsykepleieren møter pasienter og deres pårørende i alle faser av en kreftsykdom. Når helbredende behandling av pasienten ikke lenger er mulig har kreftsykepleieren en sentral rolle ved å lindre plagsomme symptomer og gi omsorg ved livets slutt.

  Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet.

  Spørsmål og svar

  • Hvem er studiet for?

   Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider innen kreftomsorg eller som ønsker å arbeide innen kreftomsorg i sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for sykepleiere som arbeider med veiledning, informasjon og undervisning om kreft.

  • Hvordan er studiet organisert?

   Studiet tilsvarer 90 studiepoeng og går over 3 semestre.

   Studiet har 3 samlinger per semester. Hver av disse samlingene varer i en eller to uker.

   Ny studieplan blir publisert så snart den er godkjent.

  • Har studiet praksis?

   Studentene har 3 praksisperioder på til sammen 15 uker. Disse er fordelt på 6+6+3 uker.

   Første praksisperiode avvikles vårsemesteret 2024.

   Nøyaktig hvilke uker det blir praksis er ikke helt fastsatt, mer informasjon kommer i løpet av våren 2024.

  • Hvilke kvalifikasjoner får jeg?

   Du kan arbeide med

   • Forebygging av kreftsykdom
   • Kreftpasienter med ulike kreftdiagnoser i alle aldersgrupper, inkludert barn med kreftsykdom
   • Kreftpasienter i ulike faser: utredning, behandling, rehabilitering, lindrende og terminal fase
   • Andre alvorlig og / eller kronisk syke
  • Hvorfor er studiet relevant?

   Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker helse- og livssituasjonen i stor grad. Kort liggetid i sykehus gir behov for økt kompetanse på alle nivå i helsetjenesten. Oppdatert kunnskap innen kreftomsorg er viktig når sykepleiere i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper skal gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag. I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal tjenester som utøves være virkningsfulle, trygge og sikre og styrke brukerperspektivet. Tjenestene skal være samordnet, preget av kontinuitet og god samhandling på tvers av fag og nivåer der ressursene utnyttes på en god måte.

  • Påbygg til mastergrad?

   Det vil være mulig å bygge på 90 studiepoengs videreutdanning med 30 studiepoengs masteroppgave som resulterer i mastergrad 120 studiepoeng.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå