Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i kreftsykepleie

På videreutdanning i kreftsykepleie utdannes reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, og også bistå deres pårørende.

En pasient som har et måleinstrument koblet til hånden sin - som illustrasjon for videreutdanning i kreftsykepleie
 • Bergen (Heltid)

  • Studiested Bergen
  • Studiestart 28. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juni 2023
  • Programkode VUKS_BER
  • Studiepoeng 90
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 1,5 år
  • Støttes av lånekassen Nei
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8809

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i kreftsykepleie Heltid Bergen (VUKS_BER)

  Studiestart 28. august 2023
  Søknadsfrist 1. juni 2023

  Opptakskrav

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års relevant yrkespraksis 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon
  • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Mer informasjon

  Organisering

  Høgskolen tilbyr videreutdanning i kreftsykepleie (90 studiepoeng) og masterutdanning i kreftsykepleie (120 studiepoeng)

  Studiet er samlingsbasert over fire semestere.

  Samlingsuker 2023/2024

  • Høst 2023 Uke 35, 36, 40, 42, 48 og 49
  • Vår 2024 Uke 4, 5, 14, 15, 18

  Praksis vår 2024

  Avvikles i perioden mellom uke 6 og 13

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 28. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juni 2023
  • Programkode VUKS_OSL
  • Studiepoeng 90
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 1,5 år
  • Støttes av lånekassen Nei
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 7900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 8949

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i kreftsykepleie Heltid Oslo (VUKS_OSL)

  Studiestart 28. august 2023
  Søknadsfrist 1. juni 2023

  Opptakskrav

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års yrkespraksis som sykepleier 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon
  • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

  Organisering

  Høgskolen tilbyr videreutdanning i kreftsykepleie (90 studiepoeng) og masterutdanning i kreftsykepleie (120 studiepoeng).

  Studiet er samlingsbasert over fire semestere.

  Samlingsuker 2023/2024

  • Høst 2023 Uke 35, 36, 41, 42, 48 og 49
  • Vår 2024 Uke 4, 5, 14, 15, 18

  Praksis vår 2024

  Avvikles i perioden mellom uke 6 og 13

Kreftsykepleieren møter pasienter og deres pårørende i alle faser av en kreftsykdom. Når helbredende behandling av pasienten ikke lenger er mulig har kreftsykepleieren en sentral rolle ved å lindre plagsomme symptomer og gi omsorg ved livets slutt.

Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet.

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet for?

  For sykepleiere som jobber med eller ønsker å jobbe innen kreftomsorg i sykehus eller kommunehelsetjenesten

  Studiet er også aktuelt for sykepleiere som arbeider med veiledning, informasjon og undervisning om kreft.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Videreutdanning i kreftsykepleie tilsvarer

  90 studiepoeng og går over 3 semestre.

  Studiet har 3 samlinger per semester. Hver av disse samlingene varer i en eller to uker.

 • Har studiet praksis?

  Studentene på kreftsykepleie har 3 praksisperioder

  – på til sammen 15 uker. Disse er fordelt på 6+6+3 uker.

  Første praksisperiode avvikles vårsemesteret 2024.

  Nøyaktig hvilke uker det blir praksis er ikke helt fastsatt, mer informasjon kommer i løpet av våren 2024.

 • Hvilke kvalifikasjoner får jeg?

  Som kreftsykepleier kan du jobbe med:

  • Forebygging av kreftsykdom
  • Kreftpasienter med ulike kreftdiagnoser i alle aldersgrupper, inkludert barn med kreftsykdom
  • Kreftpasienter i ulike faser: utredning, behandling, rehabilitering, lindrende og terminal fase
  • Andre alvorlig og / eller kronisk syke
 • Hvorfor er studiet relevant?

  Stort behov for oppdatert kunnskap innen kreftomsorg

  Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker helse- og livssituasjonen i stor grad. Kort liggetid i sykehus gir behov for økt kompetanse på alle nivå i helsetjenesten. Oppdatert kunnskap innen kreftomsorg er viktig når sykepleiere i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper skal gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag. I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal tjenester som utøves være virkningsfulle, trygge og styrke brukerperspektivet. Tjenestene skal være samordnet, preget av kontinuitet og god samhandling på tvers av fag og nivåer der ressursene utnyttes på en god måte.

 • Påbygg til mastergrad?

  Det vil være mulig å bygge på 90 studiepoengs videreutdanning med 30 studiepoengs masteroppgave som resulterer i mastergrad 120 studiepoeng.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.