Studier

Master i praktisk teologi

Kirke
Deltid
Stavanger
Norsk
90 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Hovedmålsetningen med erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert.

Master i praktisk teologi – VID vitenskapelige høgskole

Emner

  • Prest og teolog i praksis
  • Individuell oppgave
  • Church Leadership
  • Barn og gudstjeneste
  • Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder
  • Menighetsutvikling
  • Mastergradsoppgave

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til studiet er fulltegnet

Ressurser