Master i praktisk teologi

Hovedmålsetningen med erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert.

3 år deltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
90 studiepoeng

Programmet kombinerer et overordnet perspektiv på teologi forstått som levende og praktisk teologi med et praksisnært fokus, der alle sider ved en prests hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.

Master i praktisk teologi

Læringsmål

Ved fullført program skal kandidatene i mastergradsstudiet i praktisk teologi:

 • Ha inngående forståelse av fagfeltet praktisk teologi, og av hvordan teologi kan utøves på en adekvat måte i møte med utfordringer i en prests yrkesliv.
 • Ha fordypet innsikt på viktige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for prestetjeneste.
 • Ha arbeidet med å etablere en faglig helhetsforståelse.
 • Ha evne til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoff.
 • Ha god innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig faglig/vitenskapelig arbeid.
 • Ha kompetanse til å utøve en bedre yrkesutøvelse i kirken.
 • Ha et godt grunnlag for å formidle fagets innhold i møte med andre fag og med samfunnet og kulturen for øvrig.

En mastergrad i samarbeid

Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi er en grad som gis i et samarbeid mellom Det teologiske Menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og VID vitenskapelige høgskole. Det praktisk teologiske seminar (Universitetet i Oslo) deltar også som faglig samarbeidspartner.

Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og gjennomføring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved.

Emner

 • Prest og teolog i praksis
 • Individuell oppgave
 • Church Leadership
 • Barn og gudstjeneste
 • Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder
 • Menighetsutvikling
 • Mastergradsoppgave

Fakta om deltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Deltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2500
Totalt per semester: Kr 3230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Hans Austnaberg

Fagrelaterte spørsmål?

Hans Austnaberg
professor
Stavanger
+4751516235
hans.austnaberg@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

For å bli tatt opp på programmet må man:

 • Være tildelt graden cand. theol. eller tilsvarende.
 • Ha minimum 2 års praksis i prestetjeneste. Fakultetet avgjør hva som er relevant praksis.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.