Fire studenter går utenfor campus i Stavanger. De har ale på klær med VID-logo

Praktisk teologi

Master | Deltid | 3 år

Fire studenter går utenfor campus i Stavanger. De har ale på klær med VID-logo

Utdanningen i praktisk teologi skal styrke prester og andre kirkelige ansattes kompetanse i teologisk refleksjon over tjenesten som finner sted i ulike kirkelige og kulturelle kontekster. Utgangspunktet er den enkeltes kompetanse ervervet gjennom utdanning og arbeidserfaring. Studiet skal gi redskap til tolke og planlegge arbeidshverdagen i det kirkelige praksisfeltet i lys av aktuell praktisk-teologisk forskning.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 13. august 2024
  Studiepoeng 90
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 3 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 590
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 6155
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 7104
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Stavanger

  For å bli tatt opp på programmet må man ha:

  • Cand.theol. grad, mastergrad eller bachelorgrad som kvalifiserer til kirkelig tjeneste
  • Minimum to års fulltidstjeneste i kirken eller i tilsvarende sammenheng etter endt bachelorutdanning

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Søknadsfrist er 14. august.

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du?

  Ved fullført program skal kandidatene i mastergradsstudiet i praktisk teologi:

  • Ha inngående forståelse av fagfeltet praktisk teologi, og av hvordan teologi kan utøves på en adekvat måte i møte med utfordringer i en prests yrkesliv.
  • Ha fordypet innsikt på viktige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for prestetjeneste.
  • Ha arbeidet med å etablere en faglig helhetsforståelse.
  • Ha evne til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoff.
  • Ha god innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig faglig/vitenskapelig arbeid.
  • Ha kompetanse til å utøve en bedre yrkesutøvelse i kirken.
  • Ha et godt grunnlag for å formidle fagets innhold i møte med andre fag og med samfunnet og kulturen for øvrig.
 • Emner
  • Prest og teolog i praksis
  • Individuell oppgave
  • Church Leadership
  • Barn og gudstjeneste
  • Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder
  • Menighetsutvikling
  • Mastergradsoppgave
 • Samarbeidspartnere

  Utdanningen er et samarbeid mellom mellom MF vitenskapelig høyskole (MF), Det teologiske fakultet ved universitetet i Oslo (TF) og VID vitenskapelige høgskole (VID), og studenter tar enkeltemne på de ulike fakultetene og velger studiested når de er klare for å skrive en masteroppgave.

  Studieplanen gir en oversikt over utdanningsløpet.

Les mer

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du?

  Ved fullført program skal kandidatene i mastergradsstudiet i praktisk teologi:

  • Ha inngående forståelse av fagfeltet praktisk teologi, og av hvordan teologi kan utøves på en adekvat måte i møte med utfordringer i en prests yrkesliv.
  • Ha fordypet innsikt på viktige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for prestetjeneste.
  • Ha arbeidet med å etablere en faglig helhetsforståelse.
  • Ha evne til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoff.
  • Ha god innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig faglig/vitenskapelig arbeid.
  • Ha kompetanse til å utøve en bedre yrkesutøvelse i kirken.
  • Ha et godt grunnlag for å formidle fagets innhold i møte med andre fag og med samfunnet og kulturen for øvrig.
 • Emner
  • Prest og teolog i praksis
  • Individuell oppgave
  • Church Leadership
  • Barn og gudstjeneste
  • Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder
  • Menighetsutvikling
  • Mastergradsoppgave
 • Samarbeidspartnere

  Utdanningen er et samarbeid mellom mellom MF vitenskapelig høyskole (MF), Det teologiske fakultet ved universitetet i Oslo (TF) og VID vitenskapelige høgskole (VID), og studenter tar enkeltemne på de ulike fakultetene og velger studiested når de er klare for å skrive en masteroppgave.

  Studieplanen gir en oversikt over utdanningsløpet.

Kristoffer Mällberg

Opptak

Kristoffer Mällberg

seniorrådgiver, opptaksleder og teamleder for Team opptak og profilering

kristoffer.mallberg@vid.no