Studier Kirke Master

Master i praktisk teologi

Programmet kombinerer et overordnet perspektiv på teologi forstått som levende og praktisk teologi med et praksisnært fokus, der alle sider ved en prests hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.


 • Studiested

  Stavanger

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  90

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Stavanger (Deltid)
   • Studiested Stavanger
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MPT
   • Studiepoeng 90
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 3
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 460
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 5800
   • Totalt per semester NOK 6580

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Master i praktisk teologi Deltid Stavanger (MPT)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   For å bli tatt opp på programmet må man ha:

   • Cand.theol. grad, mastergrad eller bachelorgrad som kvalifiserer til kirkelig tjeneste
   • Minimum to års fulltidstjeneste i kirken eller i tilsvarende sammenheng etter endt bachelorutdanning

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

  Hovedmålsetningen med erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert.

  Spørsmål og svar

  • Hva lærer du?

   Ved fullført program skal kandidatene i mastergradsstudiet i praktisk teologi:

   • Ha inngående forståelse av fagfeltet praktisk teologi, og av hvordan teologi kan utøves på en adekvat måte i møte med utfordringer i en prests yrkesliv.
   • Ha fordypet innsikt på viktige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for prestetjeneste.
   • Ha arbeidet med å etablere en faglig helhetsforståelse.
   • Ha evne til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoff.
   • Ha god innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig faglig/vitenskapelig arbeid.
   • Ha kompetanse til å utøve en bedre yrkesutøvelse i kirken.
   • Ha et godt grunnlag for å formidle fagets innhold i møte med andre fag og med samfunnet og kulturen for øvrig.
  • Emner
   • Prest og teolog i praksis
   • Individuell oppgave
   • Church Leadership
   • Barn og gudstjeneste
   • Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder
   • Menighetsutvikling
   • Mastergradsoppgave
  • Samarbeidspartnere

   Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi er en grad som gis i et samarbeid mellom VID, Det teologiske Menighetsfakultet og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det praktisk teologiske seminar (Universitetet i Oslo) deltar også som faglig samarbeidspartner.

   Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og gjennomføring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved.

  Historier fra VID

  Slik er det å studere ved VID

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå