Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Har du lyst å bidra til å styrke barn og unges egenverd, sette i spill deres potensiale, kompetanse og muligheter?

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode VUPBU
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 2
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 1049

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Deltid Oslo (VUPBU)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023

  Opptakskrav

  • Det kreves bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende i relevante fagområder: helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), diakonalt arbeid, medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi
  • Det kreves også to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Praksisen må dokumenteres med arbeidsattest fra arbeidsgiver.
  • I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte arbeid med barn og unge (0–23 år). Dette må dokumenteres med arbeidsattest fra arbeidsgiver.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten(e) må dokumentere at du har arbeidet med barn/unge etter endt utdanning, samt at du har minst 50 % arbeidstilknytning med barn og unge (0 - 23 år) i løpet av studietiden.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet gjennomføres over to år (fire semestre). Første studieår tre samlinger hvert semester, hver samling á fire dager (mandag-torsdag). Andre studieår er det fire samlinger hvert semester, hver samling á tre dager (onsdag-fredag).

  Deler av undervisningen og opplegget knyttet til studiet vil foregå digitalt.

  Veiledning inngår i samlingene både første og andre studieår. Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid, egen fordypning og egne framleggelser av fagstoff og materiale fra praksis.

  I hele studietiden må du delta i veiledning (totalt 60 timer) med 30 timer per studieår.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, seniorrådgiver, opptaksleder, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

Hva med å utvikle ferdigheter til å samhandle med barn og unge på måter som gir dem tilhørighet og fellesskap, samt endre tjenestesystemer slik at barns behov og rettigheter kan sikres?

Det viktigste er å møte det enkelte barn eller ungdom i sin situasjon, og her er dette studiet unikt. Det samme er de fantastiske foreleserne som plukkes fra øverste hylle.

– Knut Andersen, tidligere student, psykososialt arbeid med barn og unge

Spørsmål og svar

 • Hva er psykososialt arbeid?

  For å forstå barns handlinger, reaksjoner og ferdigheter, må en kjenne barn og unges sosiale og kulturelle fortolknings- og virksomhetsrammer.

  Barn- og unges initiativer er viktige og skal bekreftes, samtidig som de er avhengige av gradert støtte og ledet samspill i dagliglivets aktiviteter og gjøremål.

  Psykososialt arbeid innebærer en vedvarende opprettholdelse av nysgjerrighet, samtale, samhandling og samarbeid hvor barnet og viktige andre har mulighet for å speile seg i tilbakemeldinger og utfordringer som gir anerkjennelse, håp, mestring, overskudd og positive forventninger.

 • Hva lærer du?
  • grunnlag for samspill og selvdannelser hos barn
  • barns rettigheter, levekår, oppvekstmiljø som risiko- og beskyttelse
  • sammenhenger mellom biologiske, psykologiske og sosiale forståelser med relevans for barns tilknytning og tilhørighet
  • former for psykiske plager og lidelser hos barn og unge – og hvordan disse kan komme til uttrykk
  • grunnleggende forskningsmetoder og forskningsetikk – og om aksjonsforskning spesielt
  • innovasjon og prosjektarbeid i barne- og ungdomsfeltet og i tjenestesystem
 • Hvilke kompetanse sitter du igjen med?
  • inngå i hensiktsmessige kontaktforhold og utviklingsstøttende dialog og samspill med barn og unge, familier og nettverk
  • initiere og utvikle samarbeid og samordning hvor psykisk helse og utsatte livssituasjoner er i fokus på tvers av profesjons- og etatsgrenser
  • tilrettelegge for samarbeid, samordning, kunnskaps- og praksisutvikling sammen med barn og unge og deres nettverk, myndigheter, næringsliv og frivillig sektor
  • initiere og lede utviklingsprosjekter
 • Hva innebærer et masterstudium?

  Undervisning og veiledning vil være forsknings- og kunnskapsbasert, og det gis egen forskningsopplæring som også vil framgå av vitnemålet. Slik kan du lettere om ønskelig søke utdanningen innpasset ved andre relevante masterutdanninger her (gjelder Master i sosialt arbeid) eller ved andre skoler, og få deler av eller hele utdanningen godkjent som første året i en mastergrad (1+1).

 • Trenger du økonomisk støtte?

  Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) ber Statsforvalteren om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med at du studerer. Les mer om ordningen.

 • Målgruppe

  Alle med minimum bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), diakonalt arbeid, medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi, og to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning.

  Det er viktig at din arbeidsgiver gir deg rom til å studere og ser mulighetene studiet kan gi, ikke bare for deg som fagutøver, men for barne- og ungdomsfeltet i din bydel og kommune.

  Studiet krever at du er i direkte arbeid med barn og unge i minimum 50 % under hele studieforløpet.

 • Hva sier studenter som har tatt utdanningen?

  På oppdrag fra Helsedirektoratet ble utdanningen evaluert i 2021 av Oxford Research.

  I undersøkelsen svarer 95 % av respondentene av studentene er tilfreds med utdanningen totalt sett. Studentene gir tilbakemelding om at de har fått relevant faglig påfyll som de benytter seg av i arbeidshverdagen.
  De opplever også at utdanningen har bidratt til å gjøre dem tryggere i møtet med barn og unge og deres familier.

  Dette er i samsvar med våre egne evalueringer. Studiet favner bredt både tverrfaglig og tverretatlig. Vi tilbyr et faglig innhold på tvers av utdannings- og faggrupper som oppleves som relevant og nyttig.

 • Helsedirektoratet er oppdragsgiver

  Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse og er et oppdragsstudium med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Den er både tverrfaglig og tverretatlig og henvender seg til alle som har en grunnutdanning (pedagoger, helse- og sosialarbeidere, kulturarbeidere og politi), og er i direkte arbeid med barn og unge.

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid som hadde oppstart høsten 2020.

 • Når er samlingsukene for studieåret 2023/2024?

  Kull 2022H

  Høst 2023: uke 35, 39, 43 og 48.

  Vår 2024: uke 4, 7, 12 og 17

  Kull H2023

  Høst 2023: uke 37, 42 og 47

  Vår 2024: uke 6, 12 og 17

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet gjennomføres over to år (fire semestre). Første studieår tre samlinger hvert semester, hver samling á fire dager (mandag-torsdag). Andre studieår er det fire samlinger hvert semester, hver samling á tre dager (onsdag-fredag).

  Deler av undervisningen og opplegget knyttet til studiet vil foregå digitalt.

  Veiledning inngår i samlingene både første og andre studieår. Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid, egen fordypning og egne framleggelser av fagstoff og materiale fra praksis.

  I hele studietiden må du delta i veiledning (totalt 60 timer) med 30 timer per studieår.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.