Rus- og avhengighetsproblematikk

Videreutdanning | Deltid | 2 år

Oppnå dypere innsikt i rus- og avhengighetsproblematikk. Utforsk norske og internasjonale perspektiver, lær om behandlingsformer og nyere utfordringer som psykedeliske stoffer, anabole steroider og spilleavhengighet. Bli en del av et engasjerende læringsmiljø og skap positiv innvirkning i samfunnet.

Videreutdanningen kan inngå som første del av Master i helsefremmende relasjonarbeid.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Oppstart 9. september 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 15100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 16149
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse- og sosialfag eller andre relevante fagområder.
  • Minst ett års yrkespraksis med relevans for rusfeltet etter endt utdanning. Studenten må være i minst 50% stilling med relevans for rusfeltet under utdanningen.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Suppleringsopptak 2023 - 28,63 poeng

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten(e) må dokumentere at du har hatt pasient/-klientarbeid i minst ett år etter endt utdanning, og at du i studietiden skal arbeide i minst 50 % stilling med relevans for rusfeltet.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Hva er studiets mål?

  Studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kunne gi profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer, bidra til faglig utvikling og organisering av helse- og omsorgstjenester. Studentene skal også erverve seg kunnskaper om nyere fagområder som bruk av anabole steroider og atferdsavhengighet som eksempelvis pengespill og dataspill.

  Fontene publiserte 13.11.23 et lengre innlegg hvor vi redegjør for visjoner og målsetninger for videreutdanningen.

 • Hva lærer jeg?

  Utdanningen gir studentene anledning til å utøve fagkritiske analyser og refleksjoner for å oppnå en dypere forståelser av rusfeltets iboende paradokser og dilemmaer med mål om å sette egen praksis inn i en større politisk og faglig kontekst.

  I undervisningen gjennomgås norske og internasjonale diskusjoner om avhengighetsbegrepet, behandlingsbegrepet, og rusfeltets historiske og politiske utvikling. Vi ser på hvordan avhengighetsbegrepet i dag både omfatter bruk av bestemte substanser og adferdsformer, og belyser hvordan ulike forståelser av avhengighet medfører forskjellige typer av samfunnsrespons. I utdanningen gjennomgås forskjellige fagområder, tiltak og behandlingsmetoder som benyttes i Norge, herunder kunnskaper om nyere utfordringer relatert til bruk av psykedeliske stoffer, anabole steroider og spilleavhengighet.

  Med utgangspunkt i studentenes jobberfaringer fra rusrelatert praksis introduseres og diskuteres ulike begreper og teorier fra stress- og trivselsforskningen på arbeidsplassen. Her er målet at studentene kan ta del i ansvaret for egen trivsel samt arbeidsplassens organisatoriske drift og utfordringer. I emnet inngår også en oversikt over ulike organisatoriske modeller i relasjon til skadereduksjonstilbud og behandling for rusrelaterte problemer.

  I 2020 opprettet fagansvarlig en kanal på youtube der tidligere studenter forteller om sine fordypningsoppgaver.

 • Organisering og samlingsuker

  Studiet gjennomføres med to samlinger av fem dager, hvert semester. I tillegg kommer en samling av to dager, rett etter at eksamen (fordypningsoppgaven) er levert i slutten av vårsemesteret på 2. studieår. Totalt ni samlinger. Undervisningen foregår på dagtid.

  Studieåret 2023/2024

  Kull 23

  Høst 2023: ukene 37, 47

  Vår 2024: ukene 6,16

  Kull 22

  Høst 2023: ukene 35, 44

  Vår 2024: ukene 4, 15 + framlegg 21.5.24

  Studieåret 2024/2025

  Kull 24

  Høst 2024: ukene 37, 47

  Vår 2025: ukene 6,15

  Kull 23

  Høst 2024: ukene 35, 44

  Vår 2025: ukene 4, 14 og 19.5.25 framlegg og avslutning

 • Trenger du økonomisk støtte?

  Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiver tidlig på vårparten (før du får bekreftet studieplass) ber Statsforvalteren om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med studieløpet. Les mer om ordningen.

 • Jobbmuligheter

  Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk vil kvalifisere til stillinger innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (spesialisthelsetjenesten), rehabilitering- og omsorgstiltak, kommunale helse- og sosialtjenester, botiltak, skadereduserende tiltak, NAV, ungdomstiltak, barneverntjenester og frivillighetssektoren med fler.

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid og den kan gi innpass på master i sosialt arbeid.

Tidligere studenter forteller om sine fordypningsoppgaver

Å fremme og hindre gode pasientforløp for ROP-pasienter i psykisk helsevern

I psykisk helsevern for voksne er en andel pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser representert som en pasientgruppe. ROP-pasienter har ofte sammensatte og komplekse utfordringer, og skal møtes av helsepersonell med tilstrekkelig kunnskapsnivå og ferdigheter.

«Pels og poter gjorde meg rusfri»

Hunder er svært populære og allsidige som kjæledyr. Forskning viser at hundeiere opplever sterk tilknytning og omsorg ovenfor hundene sine, hvorav hunden kan påvirke til flere positive aspekter i sammenheng til en god livskvalitet.

Hva skjer når medlemskap i 12-trinnsgrupper blir en profesjonell kompetanse?

Sykepleier Tommy Nitschke har gjort en viktig kvalitativ intervjuundersøkelse, hvor han har sett på hvordan helseprofesjonelle med egenerfaring fra AA eller NA opplever spenningsfeltet mellom profesjonell yrkesetikk og den dydsetikk og det rammeverk som definerer de anonyme 12-trinsgrupper.

Spørsmål og svar

 • Hva er studiets mål?

  Studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kunne gi profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer, bidra til faglig utvikling og organisering av helse- og omsorgstjenester. Studentene skal også erverve seg kunnskaper om nyere fagområder som bruk av anabole steroider og atferdsavhengighet som eksempelvis pengespill og dataspill.

  Fontene publiserte 13.11.23 et lengre innlegg hvor vi redegjør for visjoner og målsetninger for videreutdanningen.

 • Hva lærer jeg?

  Utdanningen gir studentene anledning til å utøve fagkritiske analyser og refleksjoner for å oppnå en dypere forståelser av rusfeltets iboende paradokser og dilemmaer med mål om å sette egen praksis inn i en større politisk og faglig kontekst.

  I undervisningen gjennomgås norske og internasjonale diskusjoner om avhengighetsbegrepet, behandlingsbegrepet, og rusfeltets historiske og politiske utvikling. Vi ser på hvordan avhengighetsbegrepet i dag både omfatter bruk av bestemte substanser og adferdsformer, og belyser hvordan ulike forståelser av avhengighet medfører forskjellige typer av samfunnsrespons. I utdanningen gjennomgås forskjellige fagområder, tiltak og behandlingsmetoder som benyttes i Norge, herunder kunnskaper om nyere utfordringer relatert til bruk av psykedeliske stoffer, anabole steroider og spilleavhengighet.

  Med utgangspunkt i studentenes jobberfaringer fra rusrelatert praksis introduseres og diskuteres ulike begreper og teorier fra stress- og trivselsforskningen på arbeidsplassen. Her er målet at studentene kan ta del i ansvaret for egen trivsel samt arbeidsplassens organisatoriske drift og utfordringer. I emnet inngår også en oversikt over ulike organisatoriske modeller i relasjon til skadereduksjonstilbud og behandling for rusrelaterte problemer.

  I 2020 opprettet fagansvarlig en kanal på youtube der tidligere studenter forteller om sine fordypningsoppgaver.

 • Organisering og samlingsuker

  Studiet gjennomføres med to samlinger av fem dager, hvert semester. I tillegg kommer en samling av to dager, rett etter at eksamen (fordypningsoppgaven) er levert i slutten av vårsemesteret på 2. studieår. Totalt ni samlinger. Undervisningen foregår på dagtid.

  Studieåret 2023/2024

  Kull 23

  Høst 2023: ukene 37, 47

  Vår 2024: ukene 6,16

  Kull 22

  Høst 2023: ukene 35, 44

  Vår 2024: ukene 4, 15 + framlegg 21.5.24

  Studieåret 2024/2025

  Kull 24

  Høst 2024: ukene 37, 47

  Vår 2025: ukene 6,15

  Kull 23

  Høst 2024: ukene 35, 44

  Vår 2025: ukene 4, 14 og 19.5.25 framlegg og avslutning

 • Trenger du økonomisk støtte?

  Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiver tidlig på vårparten (før du får bekreftet studieplass) ber Statsforvalteren om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med studieløpet. Les mer om ordningen.

 • Jobbmuligheter

  Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk vil kvalifisere til stillinger innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (spesialisthelsetjenesten), rehabilitering- og omsorgstiltak, kommunale helse- og sosialtjenester, botiltak, skadereduserende tiltak, NAV, ungdomstiltak, barneverntjenester og frivillighetssektoren med fler.

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid og den kan gi innpass på master i sosialt arbeid.

Liese Recke

Programansvarlig

Liese Recke

førstelektor

liese.recke@vid.no

Ellen Luckman

Rådgiver

Ellen Luckman

rådgiver

ellen.luckman@vid.no

Emneliste

 • Ruspolitikk og behandlingspolitikk, historisk perspektiv og aktuell situasjon
 • Sosialpolitiske føringer og lovgivning
 • Avhengighetsbegrepets mangfoldige aspekter og fortolkninger
 • Behandlings- og omsorgstjenester til ulike målgrupper
 • Rus/avhengighet og psykiske lidelser
 • Behandlingstilnærmninger og behandlingsmetoder
 • Makt og tillit i relasjoner
 • Brukermedvirkning
 • Etikk og verdier
 • Forebygging
 • Profesjoners roller og posisjoner i en organisatorisk kontekst
 • Forebygging av utbrenthet
 • Kritisk refleksjon
 • Vitenskapsteori og vitenskapelig metode
 • Utarbeidelse av fordypningsoppgave med selvvalgt tema