Studier Sosial Videreutdanning

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk skal stimulere til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møte med pasienter med rus- og avhengighetsproblemer, deres pårørende og samarbeidspartnere.

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 11. september 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode VURUS
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 2
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 33
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 14400
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 15449

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Deltid Oslo (VURUS)

  Studiestart 11. september 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse- og sosialfag eller andre relevante fagområder.
  • Minst ett års yrkespraksis med relevans for rusfeltet etter endt utdanning. Studenten må være i minst 50% stilling med relevans for rusfeltet under utdanningen.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten(e) må dokumentere at du har hatt pasient/-klientarbeid i minst ett år etter endt utdanning, og at du i studietiden skal arbeide i minst 50 % stilling med relevans for rusfeltet.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Deltid over to år. Studiet gjennomføres med to samlinger av fem dager, hvert semester. I tillegg kommer en samling av to dager, rett etter at eksamen (fordypningsoppgaven) er levert i slutten av vårsemesteret på 2. studieår. Totalt ni samlinger. Undervisningen foregår på dagtid.

  Studieåret 2023/2024

  Kull 23

  Høst 2023: ukene 37, 47

  Vår 2024: ukene 6,16

  Kull 22

  Høst 2023: ukene 35, 44

  Vår 2024: ukene 4, 15 + framlegg 21.5.24

  Studieåret 2022/2023

  Kull 22

  Høst 2022: ukene 37, 47,

  Vår 2023: ukene 6,16

  Kull 21

  Høst 2022: ukene 35, 44

  Vår 2023: 4, 13 + framlegg 30.5.23

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

Utdanningen gir studentene anledning til å utøve fagkritiske analyser og refleksjoner for å oppnå en dypere forståelser av rusfeltets iboende paradokser og dilemmaer med mål om å sette egen praksis inn i en større politisk og faglig kontekst.

Spørsmål og svar

 • Studiet mål

  Studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kunne gi profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer, bidra til faglig utvikling og organisering av helse- og omsorgstjenester. Studentene skal også erverve seg kunnskaper om nyere fagområder som bruk av anabole steroider og atferdsavhengighet som eksempelvis pengespill og dataspill.

  I 2020 opprettede fagansvarlig en kanal på youtube der tidligere studenter forteller om sine fordypningsoppgaver: https://tinyurl.com/ced7gr98

 • Utdanningens innhold
  • Ruspolitikk og behandlingspolitikk, historisk perspektiv og aktuell situasjon.
  • Sosialpolitiske føringer og lovgivning.
  • Avhengighetsbegrepets mangfoldige aspekter og fortolkninger.
  • Behandlings- og omsorgstjenester til ulike målgrupper.
  • Rus/avhengighet og psykiske lidelser
  • Behandlingstilnærmninger og behandlingsmetoder.
  • Makt og tillit i relasjoner.
  • Brukermedvirkning.
  • Etikk og verdier.
  • Forebygging.
  • Profesjoners roller og posisjoner i en organisatorisk kontekst.
  • Forebygging av utbrenthet.
  • Kritisk refleksjon.
  • Vitenskapsteori og vitenskapelig metode.
  • Utarbeidelse av fordypningsoppgave med selvvalgt tema
 • Trenger du økonomisk støtte?

  Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiver tidlig på vårparten (før du får bekreftet studieplass) ber Statsforvalteren om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med studieløpet. Les mer om ordningen.

 • Jobbmuligheter

  Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk vil kvalifisere til stillinger innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (spesialisthelsetjenesten), rehabilitering- og omsorgstiltak, kommunale helse- og sosialtjenester, botiltak, skadereduserende tiltak, NAV, ungdomstiltak, barneverntjenester og frivillighetssektoren med fler.

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid og den kan gi innpass på master i sosialt arbeid.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.