Studier Sosial Videreutdanning

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk skal stimulere til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møte med pasienter med rus- og avhengighetsproblemer, deres pårørende og samarbeidspartnere.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  11. september 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 11. september 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode VURUS
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 33
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 14400
   • Totalt per semester NOK 15320

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Deltid Oslo (VURUS)

   Studiestart 11. september 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse- og sosialfag eller andre relevante fagområder.
   • Minst ett års yrkespraksis med relevans for rusfeltet etter endt utdanning. Studenten må være i minst 50% stilling med relevans for rusfeltet under utdanningen.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp følgende:

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten(e) må dokumentere at du har hatt pasient/-klientarbeid i minst ett år etter endt utdanning, og at du i studietiden skal arbeide i minst 50 % stilling med relevans for rusfeltet.

   CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Mer informasjon

   Organisering

   Deltid over to år. Studiet gjennomføres med to samlinger av fem dager, hvert semester. I tillegg kommer en samling av to dager, rett etter at eksamen (fordypningsoppgaven) er levert i slutten av vårsemesteret på 2. studieår. Totalt ni samlinger. Undervisningen foregår på dagtid.

   Studieåret 2023/2024

   Kull 23

   Høst 2023: ukene 37, 47

   Vår 2024: ukene 6,16

   Kull 22

   Høst 2023: ukene 35, 44

   Vår 2024: ukene 4, 15 + framlegg 21.5.24

   Studieåret 2022/2023

   Kull 22

   Høst 2022: ukene 37, 47,

   Vår 2023: ukene 6,16

   Kull 21

   Høst 2022: ukene 35, 44

   Vår 2023: 4, 13 + framlegg 30.5.23

   Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

  Utdanningen gir studentene anledning til å utøve fagkritiske analyser og refleksjoner for å oppnå en dypere forståelser av rusfeltets iboende paradokser og dilemmaer med mål om å sette egen praksis inn i en større politisk og faglig kontekst.

  Spørsmål og svar

  • Studiet mål

   Studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kunne gi profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer, bidra til faglig utvikling og organisering av helse- og omsorgstjenester. Studentene skal også erverve seg kunnskaper om nyere fagområder som bruk av anabole steroider og atferdsavhengighet som eksempelvis pengespill og dataspill.

   I 2020 opprettede fagansvarlig en kanal på youtube der tidligere studenter forteller om sine fordypningsoppgaver: https://tinyurl.com/ced7gr98

  • Utdanningens innhold
   • Ruspolitikk og behandlingspolitikk, historisk perspektiv og aktuell situasjon.
   • Sosialpolitiske føringer og lovgivning.
   • Avhengighetsbegrepets mangfoldige aspekter og fortolkninger.
   • Behandlings- og omsorgstjenester til ulike målgrupper.
   • Rus/avhengighet og psykiske lidelser
   • Behandlingstilnærmninger og behandlingsmetoder.
   • Makt og tillit i relasjoner.
   • Brukermedvirkning.
   • Etikk og verdier.
   • Forebygging.
   • Profesjoners roller og posisjoner i en organisatorisk kontekst.
   • Forebygging av utbrenthet.
   • Kritisk refleksjon.
   • Vitenskapsteori og vitenskapelig metode.
   • Utarbeidelse av fordypningsoppgave med selvvalgt tema
  • Trenger du økonomisk støtte?

   Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiver tidlig på vårparten (før du får bekreftet studieplass) ber Statsforvalteren om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med studieløpet. Les mer om ordningen.

  • Jobbmuligheter

   Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk vil kvalifisere til stillinger innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (spesialisthelsetjenesten), rehabilitering- og omsorgstiltak, kommunale helse- og sosialtjenester, botiltak, skadereduserende tiltak, NAV, ungdomstiltak, barneverntjenester og frivillighetssektoren med fler.

  • Påbygg til mastergrad

   Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid og den kan gi innpass på master i sosialt arbeid.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå