Studier Sosial Videreutdanning

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk

Oppnå dypere innsikt i rus- og avhengighetsproblematikk med denne videreutdanningen. Utforsk norske og internasjonale perspektiver, lær om behandlingsformer og nyere utfordringer som psykedeliske stoffer, anabole steroider og spilleavhengighet. Rust deg med relevant kunnskap og ferdigheter for å møte komplekse situasjoner. Bli en del av et engasjerende læringsmiljø og skap positiv innvirkning i samfunnet. Meld deg på i dag og ta steget mot å gjøre en forskjell.

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 9. september 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode VURUS
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 40
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 15100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 16149

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Deltid Oslo (VURUS)

  Studiestart 9. september 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse- og sosialfag eller andre relevante fagområder.
  • Minst ett års yrkespraksis med relevans for rusfeltet etter endt utdanning. Studenten må være i minst 50% stilling med relevans for rusfeltet under utdanningen.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten(e) må dokumentere at du har hatt pasient/-klientarbeid i minst ett år etter endt utdanning, og at du i studietiden skal arbeide i minst 50 % stilling med relevans for rusfeltet.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Deltid over to år. Studiet gjennomføres med to samlinger av fem dager, hvert semester. I tillegg kommer en samling av to dager, rett etter at eksamen (fordypningsoppgaven) er levert i slutten av vårsemesteret på 2. studieår. Totalt ni samlinger. Undervisningen foregår på dagtid.

  Studieåret 2023/2024

  Kull 23

  Høst 2023: ukene 37, 47

  Vår 2024: ukene 6,16

  Kull 22

  Høst 2023: ukene 35, 44

  Vår 2024: ukene 4, 15 + framlegg 21.5.24

  Studieåret 2024/2025

  Studieåret 2024/2025

  Kull 24

  Høst 2024: ukene 37, 47

  Vår 2025: ukene 6,15

  Kull 23

  Høst 2024: ukene 35, 44

  Vår 2025: ukene 4, 14 og 19.5.25 framlegg og avslutning

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

Utdanningen gir studentene anledning til å utøve fagkritiske analyser og refleksjoner for å oppnå en dypere forståelser av rusfeltets iboende paradokser og dilemmaer med mål om å sette egen praksis inn i en større politisk og faglig kontekst.

I undervisningen gjennomgås norske og internasjonale diskusjoner om avhengighetsbegrepet, behandlingsbegrepet, og rusfeltets historiske og politiske utvikling. Vi ser på hvordan avhengighetsbegrepet i dag både omfatter bruk av bestemte substanser og adferdsformer, og belyser hvordan ulike forståelser av avhengighet medfører forskjellige typer av samfunnsrespons. I utdanningen gjennomgås forskjellige fagområder, tiltak og behandlingsmetoder som benyttes i Norge, herunder kunnskaper om nyere utfordringer relatert til bruk av psykedeliske stoffer, anabole steroider og spilleavhengighet.

Med utgangspunkt i studentenes jobberfaringer fra rusrelatert praksis introduseres og diskuteres ulike begreper og teorier fra stress- og trivselsforskningen på arbeidsplassen. Her er målet at studentene kan ta del i ansvaret for egen trivsel samt arbeidsplassens organisatoriske drift og utfordringer. I emnet inngår også en oversikt over ulike organisatoriske modeller i relasjon til skadereduksjonstilbud og behandling for rusrelaterte problemer.

Fontene publiserte 13.11.23 et lengre innlegg hvor vi redegjør for visjoner og målsetninger for videreutdanningen.

Spørsmål og svar

 • Studiet mål

  Studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kunne gi profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer, bidra til faglig utvikling og organisering av helse- og omsorgstjenester. Studentene skal også erverve seg kunnskaper om nyere fagområder som bruk av anabole steroider og atferdsavhengighet som eksempelvis pengespill og dataspill.

  I 2020 opprettede fagansvarlig en kanal på youtube der tidligere studenter forteller om sine fordypningsoppgaver: https://tinyurl.com/ced7gr98

 • Utdanningens innhold
  • Ruspolitikk og behandlingspolitikk, historisk perspektiv og aktuell situasjon.
  • Sosialpolitiske føringer og lovgivning.
  • Avhengighetsbegrepets mangfoldige aspekter og fortolkninger.
  • Behandlings- og omsorgstjenester til ulike målgrupper.
  • Rus/avhengighet og psykiske lidelser
  • Behandlingstilnærmninger og behandlingsmetoder.
  • Makt og tillit i relasjoner.
  • Brukermedvirkning.
  • Etikk og verdier.
  • Forebygging.
  • Profesjoners roller og posisjoner i en organisatorisk kontekst.
  • Forebygging av utbrenthet.
  • Kritisk refleksjon.
  • Vitenskapsteori og vitenskapelig metode.
  • Utarbeidelse av fordypningsoppgave med selvvalgt tema
 • Trenger du økonomisk støtte?

  Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren lokalt. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt bidra med kompensasjon ila. studietiden. Det er viktig at arbeidsgiver tidlig på vårparten (før du får bekreftet studieplass) ber Statsforvalteren om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med studieløpet. Les mer om ordningen.

 • Jobbmuligheter

  Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk vil kvalifisere til stillinger innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (spesialisthelsetjenesten), rehabilitering- og omsorgstiltak, kommunale helse- og sosialtjenester, botiltak, skadereduserende tiltak, NAV, ungdomstiltak, barneverntjenester og frivillighetssektoren med fler.

 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i helsefremmende relasjonsarbeid og den kan gi innpass på master i sosialt arbeid.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.