Studier Sosial Master

Master i sosialt arbeid

Master i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.

Studiet fyller kompetansekravet for arbeid i barnevernet fra 2031.

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 19. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode MASOSDEL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9649

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i sosialt arbeid Deltid Oslo (MASOSDEL)

  Studiestart 19. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Fullført 3-årig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse.

  Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand. mag eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da også dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning for studenter på deltidsstudiet. Det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

  Studiesamlinger for vår 2024 er følgende

  Vår - uke 5, 10, 17

  Studiesamlinger for studieåret 2024-2025 er følgende

  Høst - uke 34, 39, 46

  Vår - uke 5, 10, 15

  Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

  Studenten skal totalt velge tre emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på masternivå, les mer om rutinen for dette her.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 19. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode MASOSHEL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 2
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11949

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i sosialt arbeid Heltid Oslo (MASOSHEL)

  Studiestart 19. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Fullført 3-årig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse.

  Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand. mag eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da også dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

  Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

  Vår - uke 5, 10, 17

  Studiesamlinger for studieåret 2024-2025 er følgende

  Høst - uke 34, 39, 46

  Vår - uke 5, 10, 15

  Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

  Studenten skal totalt velge tre emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på masternivå, les mer om rutinen for dette her.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

Studiet skal bidra til teoretisk refleksjon, forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis innenfor sosialt arbeids fagfelt.

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du?

  I alt sosialt arbeid er det sentralt å arbeide sammen med brukere og ulike faggrupper. Derfor har vi valgt profilen "Sosialt arbeid i partnerskap" på studiet. Til tross for at brukermedvirkning og brukerorientering blir fremhevet som idealer innenfor velferdstjenestene, kritiseres tjenestene for at det blir honnørord uten forpliktende innhold.

 • Arbeidsmetoder

  Det er behov for utvikling av ny teori og nye arbeids- og samarbeidsformer som styrker brukermedvirkning i praksisfeltet. Vi har valgt arbeid i partnerskap som en tydeliggjøring av hvordan vi konkretiserer brukermedvirkning. Sosialt arbeid i partnerskap, slik vi forstår det, handler først og fremst om arbeid i partnerskap mellom sosialarbeidere og brukere, men også arbeid i partnerskap mellom tjenester, organisasjoner, brukere, utdanning og andre samfunnsinstitusjoner. Partnerskap forstås som et samarbeid som er basert på likeverd til tross for at deltakerne har ulike posisjoner og makt.

 • Hva skal du kunne når du er ferdig?

  Gjennom arbeid i masterstudiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at studentene etter endt utdanning har følgende:

  • Utdypet kunnskap innenfor sosialt arbeids fagområde med spesialisert innsikt i sosialt arbeid i partnerskap.
  • Inngående kunnskap om sosialt arbeids verdigrunnlag, teori og metoder og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i partnerskap, og en kritisk tilnærming med vekt på verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Utviklet kunnskaper om og ferdigheter til å arbeide i partnerskap og bli bevisst på hvilke makt og strukturer som hindrer medvirkning og reelt partnerskap.
  • Kan analysere og forholde seg kritisk og aktivt til ulikhet i makt og ressurser i forskjelligartede samarbeidsrelasjoner.
  • Kan bruke kunnskapsbaserte metoder for å fremme brukeres mulighet til reell innflytelse og styring i eget liv gjennom metoder som bygger på brukere og nettverkets ressurser og fremmer mestring.
  • Kan bidra til nytenkning og innovativt sosialt arbeid basert på praktisk, forskningsbasert og teoretisk kunnskap i samarbeid med ulike faggrupper, sivilsamfunn og brukere.
  • Kan gjennomføre selvstendige forsknings- og utviklingsarbeid og formidle resultater fra dette på ulike nivåer innenfor sosialt arbeid i samarbeid med brukere.
  • Kan utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft.
 • Hvorfor ta dette studiet?
  • Sentralt faglig innhold.
  • Studiets profil – sosialt arbeid i partnerskap.
  • Tett oppfølging fra lærere.
  • Godt studiemiljø.
  • Fleksibelt studieløp, samlingsbasert, heltid og deltid.
 • Videre studiemuligheter

  Ph.d.-studier på VID

 • Yrkesmuligheter etter endt utdanning
  • Stillinger innenfor blant annet NAV / sosialtjeneste, barnevern, helse- og omsorgsfeltet som krever kunnskap på høyere nivå.
  • Stillinger innenfor undervisningsområdet sosialt arbeid.
  • Stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning.
 • Tilbud for innreisende utvekslingsstudenter

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.