Studier

Master i sosialt arbeid

Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Master i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.

Studenter som leser

Emner

 • Sosialt arbeid i partnerskap
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i partnerskap
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Vitenskapsteori
 • Forskningsmetoder
 • Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis
 • Lokalsamfunnsarbeid i partnerskap
 • Barnevern – Arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge
 • Samspill med personer med alvorlig funksjonsnedsettelse
 • Internasjonalt sosialt arbeid og internasjonal diakoni
 • Boligsosialt arbeid i partnerskap
 • Masteroppgave
 • Forskningssirkler
 • Veiledning

Fakta

Søknad

Det finnes 2 ulike opptak til dette studiet. Les derfor nøye gjennom fakta, og søk på rett variant av studiet.

Deltid, Oslo, (MASOSDEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2018

Heltid, Oslo, (MASOSHEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2018

Ressurser