Master i sosialt arbeid

Master | Heltid | 2 år

Master i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.

Studiet fyller kompetansekravet for arbeid i barnevernet fra 2031.
Tilbys også som deltid

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 1. mai 2024
  Oppstart 19. august 2024
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11949
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Fullført 3-årig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse.

  Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand. mag eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da også dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Poenggrense

  Suppleringsopptak 2023: 19,35 poeng

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på masternivå, les mer om rutinen for dette her.

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du på studiet?

  I alt sosialt arbeid er det sentralt å arbeide sammen med brukere og ulike faggrupper. Derfor har vi valgt profilen "Sosialt arbeid i partnerskap" på studiet. Til tross for at brukermedvirkning og brukerorientering blir fremhevet som idealer innenfor velferdstjenestene, kritiseres tjenestene for at det blir honnørord uten forpliktende innhold.

  Det er behov for utvikling av ny teori og nye arbeids- og samarbeidsformer som styrker brukermedvirkning i praksisfeltet. Vi har valgt arbeid i partnerskap som en tydeliggjøring av hvordan vi konkretiserer brukermedvirkning. Sosialt arbeid i partnerskap, slik vi forstår det, handler først og fremst om arbeid i partnerskap mellom sosialarbeidere og brukere, men også arbeid i partnerskap mellom tjenester, organisasjoner, brukere, utdanning og andre samfunnsinstitusjoner.

 • Hvem er studiet for?

  Mastergradsstudiet i sosialt arbeid retter seg mot sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, velferdsviter eller tilsvarende utdanning fra andre land.

  Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunns­vitenskapelig cand. mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkes­erfaring etter endt utdannelse.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

  Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

  Vår - uke 5, 10, 17

  Studiesamlinger for studieåret 2024-2025 er følgende

  Høst - uke 34, 39, 46

  Vår - uke 5, 10, 15

  Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

  Studenten skal totalt velge tre emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

 • Innpass av tidligere utdanning

  Studenter som har tatt videreutdanning på masternivå, kan søke innpass og få forkortet studieløpet sitt.

 • Arbeid- og undervisningsformer

  Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav og student- og lærerstyrte seminar.

  Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom samlingene vil det inngå arbeid med digitale leksjoner og digitale samlinger. For å utvikle kompetanse i vurdering og beslutninger, benyttes læringsformer som fremmer kritisk analytiske ferdigheter for eksempel casebasert metodikk og gruppediskusjoner. I studiet legges det stor vekt på utvikling av skriftlige ferdigheter. Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet både fra lærere og medstudenter

  Studiet har en praksisnær profil. Gjennom bruk av blant annet studentenes arbeidserfaringer, case, praksisrelevant forskning og gjesteforelesere fra ulike deler av praksisfeltet, gir undervisningen studentene et relevant og oppdatert kompetansegrunnlag.

  Studentene kan spesialisere seg gjennom valg av fordypningsemner og tema for masteroppgaven. Det kan også velges emner fra andre masterutdanninger og videreutdanninger.

Les mer

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du på studiet?

  I alt sosialt arbeid er det sentralt å arbeide sammen med brukere og ulike faggrupper. Derfor har vi valgt profilen "Sosialt arbeid i partnerskap" på studiet. Til tross for at brukermedvirkning og brukerorientering blir fremhevet som idealer innenfor velferdstjenestene, kritiseres tjenestene for at det blir honnørord uten forpliktende innhold.

  Det er behov for utvikling av ny teori og nye arbeids- og samarbeidsformer som styrker brukermedvirkning i praksisfeltet. Vi har valgt arbeid i partnerskap som en tydeliggjøring av hvordan vi konkretiserer brukermedvirkning. Sosialt arbeid i partnerskap, slik vi forstår det, handler først og fremst om arbeid i partnerskap mellom sosialarbeidere og brukere, men også arbeid i partnerskap mellom tjenester, organisasjoner, brukere, utdanning og andre samfunnsinstitusjoner.

 • Hvem er studiet for?

  Mastergradsstudiet i sosialt arbeid retter seg mot sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, velferdsviter eller tilsvarende utdanning fra andre land.

  Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunns­vitenskapelig cand. mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkes­erfaring etter endt utdannelse.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

  Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

  Vår - uke 5, 10, 17

  Studiesamlinger for studieåret 2024-2025 er følgende

  Høst - uke 34, 39, 46

  Vår - uke 5, 10, 15

  Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

  Studenten skal totalt velge tre emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

 • Innpass av tidligere utdanning

  Studenter som har tatt videreutdanning på masternivå, kan søke innpass og få forkortet studieløpet sitt.

 • Arbeid- og undervisningsformer

  Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav og student- og lærerstyrte seminar.

  Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom samlingene vil det inngå arbeid med digitale leksjoner og digitale samlinger. For å utvikle kompetanse i vurdering og beslutninger, benyttes læringsformer som fremmer kritisk analytiske ferdigheter for eksempel casebasert metodikk og gruppediskusjoner. I studiet legges det stor vekt på utvikling av skriftlige ferdigheter. Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet både fra lærere og medstudenter

  Studiet har en praksisnær profil. Gjennom bruk av blant annet studentenes arbeidserfaringer, case, praksisrelevant forskning og gjesteforelesere fra ulike deler av praksisfeltet, gir undervisningen studentene et relevant og oppdatert kompetansegrunnlag.

  Studentene kan spesialisere seg gjennom valg av fordypningsemner og tema for masteroppgaven. Det kan også velges emner fra andre masterutdanninger og videreutdanninger.

Maja Bjørgum

Programansvarlig

Maja Bjørgum

høgskolelektor

Fakultet for sosialvitenskap

maja.bjorgum@vid.no

Saskia Butler

Rådgiver

Saskia Butler

rådgiver

Fakultet for sosialvitenskap

saskia.butler@vid.no

Alexander Didriksen

Opptak

Alexander Didriksen

studiekonsulent

Studieseksjonen

alexander.didriksen@vid.no