Studier

Bachelor i vernepleie

Helse
Heltid
Deltid
Sandnes
Norsk
180 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Ønsker du å bidra til at mennesker får leve sine liv på egne premisser? Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsvansker oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig.

Emner

 • Vernepleie, kunnskap og dannelse
 • Miljøarbeid i grupper og nettverk
 • Miljøarbeid og funksjonshemming
 • Praksisstudium 1: Utviklingshemming, hverdagsliv og miljøarbeid
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Psykisk helsearbeid og miljøarbeid
 • Somatisk helse og miljøarbeid
 • Praksisstudium 2: Rehabilitering, helse og miljøarbeid
 • Samhandling, utvikling og læring
 • Samhandling og endringsarbeid
 • Praksisstudium 3: Metodisk miljøarbeid
 • Valgfrie emner innen trening av sosial kompetanse, aldring og utviklingshemming, interkulturell kommunikasjon
 • Bacheloroppgave. Utviklings- og endringsarbeid innen vernepleierens arbeidsfelt

Artikler

Lærer å se mennesket bak diagnosen

Lærer å se mennesket bak diagnosen

Andrea Egeberg Westbye er vernepleier og jobber med psykisk utviklingshemmede i Stavanger. – Studiet i vernepleie er kjempespennende, sier hun.

Les mer

Flere artikler

Fakta

Søknad

Det finnes 2 ulike opptak til dette studiet. Les derfor nøye gjennom fakta, og søk på rett variant av studiet.

Heltid, Sandnes, (VERNHEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

Deltid, Sandnes, (VERNDEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2018

Ressurser