Spørsmål og svar

Nyeste spørsmål

 • Har VID andre sosiale tilbud?
 • Har VID fadderopplegg?
 • Begynne å lese pensum allerede i sommer?
 • Hva skjer første studiedag?
 • Hva må jeg ta med?
 • Når er studiestart
 • Hvem er studentene og veilederen jeg møter ved Samtalesenteret?
 • Hvor lange samtaler er det, og hvor mange ganger kan man komme til Samtalesenteret?
 • Bruker Samtalesenteret tolk?
 • Hos Samtalesenteret skriver dere notater. Hva registreres om meg og samtalene?
 • Koster tilbudet hos Samtalesenteret noe?
 • Jeg trenger hjelp med studentbevis-appen, hvem kan jeg kontakte?
 • Hvor blir informasjonen i studentbevis-appen lagret?
 • Hva slags informasjon henter studentbevis-appen om meg?
 • Jeg får feilmelding i studentbevis-appen. Hva betyr dette?
 • Er studentbevis-appen gyldig når den ikke viser bilde av meg?
 • Hvorfor kommer det ikke bilde av meg på studentbevis-appen?
 • Hvordan bruker jeg studentbevis-appen for å bevise at jeg har rett på studentbillett hos kollektivtransportselskaper?
 • Trenger jeg fortsatt studentkort (adgangskort) når jeg har studentbevis-appen?
 • Når kan jeg ta i bruk studentbevis-appen?