Spørsmål og svar

Nyeste spørsmål

 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?
 • Har VID gode overnattingstilbud?
 • Hvor kan jeg få praksis?
 • Hva er familieterapi og systemisk praksis?
 • Har VID andre sosiale tilbud?
 • Har VID fadderopplegg?
 • Begynne å lese pensum allerede i sommer?
 • Hva skjer første studiedag?
 • Hva må jeg ta med?
 • Når er studiestart
 • Hvem er studentene og veilederen jeg møter ved Samtalesenteret?
 • Hvor lenge varer en samtale, og hvor mange ganger kan jeg komme til Samtalesenteret?
 • Bruker Samtalesenteret tolk?
 • Hva registreres om meg og fra samtalene?
 • Koster tilbudet ved Samtalesenteret noe?
 • Jeg trenger hjelp med studentbevis-appen, hvem kan jeg kontakte?
 • Hvor blir informasjonen i studentbevis-appen lagret?
 • Hva slags informasjon henter studentbevis-appen om meg?
 • Jeg får feilmelding i studentbevis-appen. Hva betyr dette?
 • Er studentbevis-appen gyldig når den ikke viser bilde av meg?