Spørsmål og svar

Nyeste spørsmål

 • Hvordan finner jeg fram til studiestedet? Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation
 • Hva må jeg ta med til studiestart? Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation
 • Når er studiestart? Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen ny student. Master i interkulturelt arbeid
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen ny student. Master i interkulturelt arbeid
 • Hvordan får jeg tilgang til nettstudiet? Velkommen ny student. Master i interkulturelt arbeid
 • Når og hvor er studiestart? Velkommen ny student. Master i interkulturelt arbeid
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Master i teologi og religionsstudier
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen som ny student. Master i teologi og religionsstudier
 • Hva må jeg ta med til studiestart? Velkommen som ny student. Master i teologi og religionsstudier
 • Når er det studiestart? Velkommen som ny student. Master i teologi og religionsstudier
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Master i diakoni
 • Hvor kan jeg få praksis? Velkommen som ny student. Master i diakoni
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen som ny student. Master i diakoni
 • Hva må jeg ta med til studiestart? Velkommen som ny student. Master i diakoni
 • Når er studiestart? Velkommen som ny student. Master i diakoni
 • Begynne å lese pensum allerede i sommer? Velkommen som ny student. Bachelor i ergoterapi
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Bachelor i ergoterapi
 • Kategorier