Enkeltemne

Reformatorisk teologi

I år 2017 er det reformasjonsjubileum, og i den anledning inviterer VID Stavanger til åpne forelesninger.

Professor i kirkehistorie Torstein Jørgensen og professor i systematisk teologi Knut Alfsvåg tar oss gjennom reformasjonen i Tyskland for 500 år siden og hva dette betyr for oss i dag.

Praktisk informasjon

Forelesningene er i utgangspunktet åpne og gratis for alle interesserte, men det vil bli gitt mulighet til å ta studiepoeng for dem som måtte ønske det. Dersom du ønsker å ta studiepoeng må du søke om opptak til studiet og betale studieavgift.

Studiets innhold

Reformasjonen har hatt stor betydning og vært en sterk formativ kraft for norsk kristenliv både i et historisk og et aktuelt perspektiv. Kurset tar sikte på å stimulere til diskusjon om den lutherske reformasjons innhold og betydning på en slik måte at dette både kan være interessant for kirkehistorisk interesserte i alminnelighet og kan være til nytte i praktisk kirkelig arbeid.

Kurset gjennomføres i form av seks forelesninger à to timer på onsdager fra kl.18.00–20.00. Ved VID Stavanger:

  1. februar 2017: Luther og reformasjonen i Tyskland.
  1. februar 2017: Den lutherske kirkens identitet i en økumenisk kontekst.
  1. mars 2017: Fra dåp til vekst i troens verden.
  1. mars 2017: Finnes det en luthersk spiritualitet?
  1. mars 2017: Luthersk samfunns- og kulturkritikk.
  1. mars 2017: Luthersk preken og aktuell prekenpraksis.

Arbeidsform og eksamen

De som ønsker å ta studiepoeng skriver et essay over et oppgitt emne i tilknytning til en av kursets sentrale problemstillinger. Evalueres med bestått / ikke bestått.

For mer informasjon om emnebeskrivelse og pensum, vennligst kontakt Torstein Jørgensen, e-post torstein.jorgensen@vid.no eller Knut Alfsvåg, e-post []knut.alfsvag@vid.no

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. mars 2017

Oppstart

15. februar 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

Pris

Kr 2600. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopiavgift kr 200, studieavgift 1940.

Dette enkeltemne tilhører

Master i praktisk teologi

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning av minst tre års varighet.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no