Master i diakoni

Er du opptatt av dine medmennesker, frivillig engasjement, samfunnsforståelse, fellesskap og mangfold? Ønsker du å kombinere tro og faglighet? Master i diakoni er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske Menighetsfakultet.

2 år heltid / 4 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 16.08.2017
120 studiepoeng

Tverrfaglig

Masterstudiet i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosial eller pedagogisk utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon. Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakoni.

Master i diakoni

Hvorfor velge Master i diakoni?

 • Du får kompetanse i omsorgsutøvelse og ledelse både i kirke og samfunn.
 • Du får innsikt i ny forskning på diakoni, og invitasjon til å bidra med ny kunnskap gjennom erfaringer fra feltet og eget forskningsarbeid.
 • Spennende praksisplasser i menigheter og diakonale institusjoner/organisasjoner.
 • Muligheter for praksis i utlandet.
 • Kan tas både på heltid og deltid.

VID har veldig gode lærere og forelesere som har stilt krav, med en utømmelig kompetanse på sine felt. Alt rundt studiet har vært veldig godt tilrettelagt. Jeg tror at jeg har blitt mye bedre i min jobb etter at jeg gjennomførte master i diakoni. Det er en veldig allsidig utdanning som gir mange ulike jobbmuligheter.

Inger Molvik, tidligere masterstudent i diakoni

Læring i praksis

Gjennom studietiden er det to praksisperioder: En treukers praksis i menighet og en fireukers fordypningspraksis i institusjon, organisasjon eller i internasjonale misjons- og bistandsprosjekt. Praksis har betydning også i teoretiske emner og studiet vektlegger forståelse av praksisfeltet, praktiske øvelser, samarbeidsevne og tverrfaglighet.

Karrieremuligheter

Etter endt studium er du kvalifisert for arbeid som diakon i Den norske kirke eller i andre kirkesamfunn. Diakonikompetansen svarer på behov for kvalitativ omsorg og ledelse innenfor organisasjoner og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer dessuten for videre studier på ph.d.-nivå.

Fakta

Masterstudiet i diakoni bygger på en bachelorgrad innen helse-/sosialfag eller et pedagogisk fagområde på minimum 180 studiepoeng. Masterstudiet i diakoni tilbys som samarbeid mellom VID og Det teologiske Menighetsfakultet.

Samlingssuker på deltid

Samlingsukene for diakonistudentene på deltidsstudiet er for høsten 2017 ukene 35, 39 og 46. For våren 2018 er det ukene 3, 10 og 16.

Emner

 • Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag
 • Innføring i diakonivitenskap
 • Sjelesorg
 • Metode
 • Diakonalt arbeid
 • Etikk og verdier
 • Ledelse i kirken og verdibaserte organisasjoner
 • Diaconia in a global context
 • Praksisstudier
 • Faith and Religion in work with migrants

Innpasning av tidligere studier

VID og Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) samarbeider om studiet. Studentene fra KUN kan ta et praktisk-kirkelig emne (MADIA 410) med hovedvekt på diakoni på 30 studiepoeng ved KUN. Studiet forøvrig tas ved VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske Menighetsfakultet. Les mer om studiet.

VID samarbeider med Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Studenter som har profilåret i diakoni får en innpasningsprøve ved VID vitenskapelige høgskole som utgjør 30 studiepoeng. Videre gjennomføres masterstudiet på deltid, dels i Oslo og dels i Stockholm.

Studenter med årsstudium i diakoni får en innpasningsprøve for tidligere utdanning tilsvarende 30 studiepoeng.

Artikler

Intervju med Inger Molvik

Intervju med Inger Molvik

– Jeg har trivdes veldig godt på diakonistudiet, sier Inger Molvik som ikke er i tvil om at studiet har gjort henne bedre kvalifisert for jobben hun har.

Les mer

Hva kan en diakon jobbe med? Noen hjelper unge til livsmestring

Hva kan en diakon jobbe med? Noen hjelper unge til livsmestring

Mariann, Ida og Liv Hilde hjelper bærumsungdom til å ta makt over eget liv.

Les mer

Flere artikler

Fakta om heltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

16. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 450
Kopiavgift/studentråd: Kr 200
Studieavgift: Kr 2700
Totalt per semester: Kr 3350

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

16. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 1800
Totalt per semester: Kr 2530

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Kari Jordheim

Fagrelaterte spørsmål?

Kari Jordheim
høgskolelektor, studieleder i diakoni
Oslo
+4722451913
kari.jordheim@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad innen pedagogisk, helsefaglig eller sosialfaglig utdanning. Det forutsettes normalt at veiledet praksis inngår i bachelorgraden.

Opptak kan i tillegg skje på grunnlag av dokumenterte kvalifikasjoner som anses som likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor. Det kreves et karaktersnitt på C eller bedre.

Grader og utdanninger skal være innenfor fagområdene helse-, sosial eller pedagogisk virksomhet.

Graden bygger på et av følgende utdanningsløp:

 1. Bachelorgrad
 2. Cand.mag.grad
 3. Utdanningsløp av minst 3 år omfang
 4. Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Det kreves et karaktersnitt på minimum C (eventuelt 2,7) for å bli tatt opp til studiet. Opptaksinstitusjonene avgjør hvilke emner som skal inngå i beregningsgrunnlaget.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.

Ressurser