Bachelor i ergoterapi

Ønsker du å bidra til at mennesker i alle aldre skal ha mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet, gjerne gjennom trening og tilrettelegging? Utfordringene i helsevesenet blir stadig større og mer komplekse og samfunnet har et stort behov for flere dyktige og løsningsorienterte ergoterapeuter.

3 år heltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
180 studiepoeng

Læringsmål for ergoterapiutdanningen

Velger du å studere ergoterapi, vil du lære å forstå sammenhengen mellom aktiviteter i hverdagen og helse. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid.

Noen sentrale temaer er funksjons- og aktivitetsanalyse, terapeutisk bruk av aktivitet og tilpassing av fysiske og sosiale omgivelser. Studiet inkluderer emner fra psykologi, samfunnsfag og pedagogikk, anatomi, fysiologi og sykdomslære, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Hvorfor velge ergoterapi?

 • Hvert årskull har et klasseromsmiljø på 40 studenter.
 • Som student hos oss blir du sett og hørt, og det sikrer deg en tett læreroppfølging i studietiden.
 • Varierte former for undervisning der blant annet ferdighetstrening er i fokus.
 • Kombinasjon mellom teori og praksis i flere emner.
 • Mulighet for å ta praksis eller deler av utdanningen i utlandet.
 • Høgskolelokalene er sentralt plassert midt i Sandnes og det tar knappe fem minutter til høgskolen fra toget på Sandnes stasjon.

Organisering

Dette er et heltidsstudium med obligatoriske forelesninger og ferdighetstreninger i mange av emnene. Det er undervisning eller gruppearbeid alle dager bortsett fra onsdager, som er en studiedag. Undervisningen starter kl. 08.45 og kan vare fram til kl. 15.00.

Praksis

I praksisperioder møter studentene direkte på praksisplassen. Ergoterapistudiet har i hovedsak praksisplasser i hele Rogaland, samt Aust- og Vest Agder og Telemark. Det er også mulighet for praksis i utlandet, for eksempel i land som Danmark, Spania, Malta, Madagaskar og USA.

Det er utrolig gøy å studere ergoterapi i Sandnes. Jeg gleder meg til å bli ergoterapeut og å kunne utgjøre en stor forskjell for dem jeg skal jobbe med. Som ergoterapeut får jeg et meningsfullt yrke.

Hilde Lamo, student, VID vitenskapelige høgskole

Karrieremuligheter

Bachelorutdanning i ergoterapi gjør deg kvalifisert for et bredt utvalg av stillinger i offentlig og privat sektor. Mange ergoterapeuter arbeider med personer som på grunn av skade, sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre forhold, er forhindret fra å utføre aktiviteter som er viktig for hverdagsliv og livskvalitet. Arbeidet kan innebære tilrettelegging av aktiviteter, kartlegging, trening, rådgivning, forvaltning, administrasjon, samfunnsplanlegging og utvikling og tilpassing av velferds- og assisterende teknologi.

Ergoterapi lovfestes som tjeneste i kommunehelsetjenesten fra 2020. Dette begrunnes i at våre politikere påpeker at ergoterapeuter er en viktig og nødvendig profesjon i fremtidens helse og omsorgstjenester.

Med en bachelorgrad i ergoterapi blir du autorisert helsepersonell med yrkestittel ergoterapeut. Ergoterapeututdanning er godkjent av Verdensforbundet for ergoterapeuter (WFOT) og gir deg mulighet til å søke arbeid som ergoterapeut i mange land i Europa og verden forøvrig.

Videre studiemuligheter

Etter endt bachelor kan du ta videre spesialisering innen ergoterapi innen ulike videreutdanninger, masterstudier og doktorgradsstudier. Spesialistgodkjenning kan oppnås innenfor barns helse, eldres helse, arbeidshelse, folkehelse, somatisk helse, psykisk helse og allmennhelse.

Visste du at …

 • Ergoterapi, som på engelsk kalles Occupational Therapy, er et internasjonalt fag. Det utdannes ergoterapeuter i 60–70 land i verden.
 • Faget oppsto i USA rundt 1900-tallet. Ergoterapi kom først i gang innen psykisk helsevern og senere ved tuberkulosesanatoriene. De to verdenskrigene satte fart i utdanningen av ergoterapeuter i den vestlige verden fordi mange hadde behov for opptrening etter krigsskader.
 • Som ergoterapeut er det mulig å bli godkjent som ergoterapispesialist innenfor syv spesialistområder: Allmennhelse, arbeidshelse, barns helse, eldres helse, folkehelse, psykisk helse og somatisk helse.
 • «Stortingets Helse- og omsorgskomite påpeker at ergoterapeuter er en viktig og nødvendig profesjon i fremtidens helse- og omsorgstjenester. I stortingsmeldingen vektlegges viktigheten av at brukerne skal ha et godt liv og kunne bo hjemme lengst mulig. For å kunne realisere dette er det spesielt viktig å skreddersy tjenester som bidrar til at brukerne gjennom mestring av dagliglivets gjøremål, blir i stand til å klare seg selv – til tross for sykdom og funksjonsnedsettelser. Forskning og prosjektevalueringer har vist at for eksempel hverdagsrehabilitering, gjerne kombinert med velferdsteknologi, folkehelsetiltak og fokus på læring og mestring, gir resultat – både individuelt for brukere, og samfunnsøkonomisk.»
Bachelor i ergoterapi

Emner

 • Ergoterapi – helse gjennom aktivitet
 • Kroppens funksjon og bevegelse
 • Somatisk helse – behandlende og rehabiliterende arbeid
 • Barn og unges helse – forebyggende og rehabiliterende arbeid
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Psykisk helse – behandlende og rehabiliterende arbeid
 • Muliggjøre daglig aktivitet – rehabiliterende arbeid
 • Muliggjøre arbeidsdeltakelse og praksisprosjekt – helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
 • Folkehelse og praksisprosjekt – helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Valgfritt emne innenfor velferdsteknologi, internasjonal helse med mer
 • Bacheloroppgave – forskning og innovasjon

Artikler

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig

Glenn, Bård, Caroline og Helena ønsker å bidra til at folk skal en bedre hverdag. Derfor vil de bli ergoterapeuter.

Les mer

Gleder seg til hver dag hun skal på jobb

Gleder seg til hver dag hun skal på jobb

Ann-Kristin Pettersen hjelper mennesker med skader eller funksjonsnedsettelser til å fungere best mulig i hverdagslivet. - Jeg gleder meg hver dag jeg drar på jobb, sier den fornøyde ergoterapeuten.

Les mer

Flere artikler

Fakta om heltid

Studieplasser

40

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 43,8
Kvote i førstegangsvitnemål: 35,0

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4500
Totalt per semester: Kr 5230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Gry Mørk

Fagrelaterte spørsmål?

Gry Mørk
høgskolelektor, studieleder i ergoterapi
Sandnes
+4751972254
gry.mork@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

Ressurser